22 desember 2014

Hvem bryr seg?

- er TV2s nye konsept. Der de scenesetter ulike hendelser der intetanende forbispaserende og kunder blir brukt. Dette lager TV-selskapet underholdning av, der folk blir hengt ut på TV i beste sendetid.

Hvor langt ned har norsk underholdning sunket?

Skulle man dumpe borti det TV-selskapene selv mener er høyverdig underholdning i ARK-kanalene, så kan man se og høre dagens såkalte humorister strø om seg med spydigheter og negative karakteristikker av politikere og fremtredende samfunnsaktører, der de ler av seg selv og hverandre som "humorister".
Humor og underholdning - jeg har alltid trodd at humorister skulle få publikum til å le, ikke at de skulle sitte der å le av seg selv. Hva enkelte mennesker finner morsomt med disse menneskene som mener seg morsomme underholdere for folk, der de strør om seg med hån og innpakket hets i "humor" er for meg ubegripelig. Disse "humoristene" som sitter der og ler av seg selv og velter seg i hån av andre og spydigheter, de vokste opp på omtrent samme tid som meg. De fikk trolig også med seg Wesenlund, Heide Steen, Frøland, Blunck, Schøyen m.fl. - alle hadde de til felles av det var en uskyldig folkelig humor, som folk kunne kjenne seg igjen i, uten ondsinnede mål om å treffe mennesker i humoren. Hvor gikk dagens selvdyrkende politiske propagandister i lære og hvem leide de inn for å frembringe de politiske budskapene, forkledd i ondsinnet "humor"?
Spør man meg er de langt fra morsomme eller underholdende, der de sitter og flirer av seg selv og hverandre og mesker seg med hverandre for åpen scene, mens klakørene applauderer.

Mats Stamdahl er en mann fra Trondheim som føler seg misbrukt av TV2-selskapet, der han var innom en bensinstasjon, hvor TV-selskapet var på plass, der han ga en ung mann som spilte rollen som full, en røyk før han gikk inn i bensinstasjonen på Tempe for å handle. Når han kom ut stod TV2 klar med kameraet rett opp i ansiktet på han og fremstilte han som at han var passivt vitne til at en ung full mann satte seg i bilen for å kjøre. Episoden var klippet og Stamdahl mener den kom feil ut.

Tidligere har TV2 kjørt slike "Hvem bryr seg-program" der de har laget scene hvor blant annet en innvandrer er blitt sjikanert, for å se om folk rundt bryr seg og griper inn for å stoppe sjikanen. Der ble ord som rasisme brukt i omtalen av TV2. I et annet program, en tilsynelatende fattig rumensk tigger, som ikke fikk handle, tross at denne hadde penger. Det var for å vise hvordan andre kunder reagerte på betjeningens håndtering av saken. De menneskene som ikke brydde seg ble vist i beste sendetid på ARK

Når man ser seg rundt i samfunnet, og ser den passivitet som pressen selv viser til å bry seg om alle overgrep som skjer mot mennesker fra statsmakten i det norske samfunnet, så kan man spørre om TV2 er rette selskap til å henge ut andre for ikke å bry seg. Det er de små som skal tas, ikke sant?
Sannelig har norsk presse sunket lavt også, ikke bare "humoristene". Det som skjer er offentlig mobbing ved å sette folk i gapestokk, Adresseavisen har forsøkt seg på det flere ganger tidligere og blitt felt i  PFU. Man kan se de politiske budskap bak denne moraliserende "underholdningen". Om folk ikke ter seg politisk korrekt, så står man i fare for å bli hengt ut på riksdekkende TV og fratatt borgelig aktelse. Skrem folket til å holde seg på den politisk korrekte vei. Fryktsamfunnet ... Fryktsamfunnet ... Med frykt skal den politiske røde makt festes!

Dere i ARK bør heller ta for dere de virkelige problemene i samfunnet, der pressen ikke bryr seg, og som er med på å diskriminere, utføre overgrep, fordekke svindel, korrupsjon og bedragerier med domstolenes hjelp. Det råtne statsembedet. Men de store aktørene som mangler moral og etiske retningslinjer i sin maktutøvelse mot folk, de lar dere gå.

08 desember 2014

Jurist Marius Reikerås tar videre korrupsjon i Tilsynsrådet for advokater!

Saken ble etterforsket av jurist Herman J. Berge, og offentliggjort 24.01.2009 


Her følger jurist Marius Reikerås opp: 
(- postet med tillatelse fra han)
"I dag henter jeg frem dette brevet, se under, som jeg skrev for fire år siden. I dag har jeg altså fått den offentlige erkjennelse om at Glarion Marine LTD AS aldri var eid av en stiftelse, Rotocrop Trust, på Bahamas. Det var bare dikting alt sammen.
Tilsynsrådet tok fra meg bevillingen, og brukte det oppdiktede "Bahamasiede" selskapet som legitimitet for sine handlinger.
Bruusgaard var nok mest opptatt av det jeg hadde oppdaget av korrupsjon innad i Tilsynsrådet, så derfor måtte det gå fort med å kvitte seg med Reikerås.
Men, Reikerås gir seg aldri når han blir urettferdig behandlet. Og derfor smaker det godt i dag, at staten, endelig og etter fem år, nå må bite i seg at de har de har støttet opp under fiktive og eierløse rettssubjekter.
Det kan ikke staten stille seg likegyldige til, for ellers er det fritt frem for alle som vil skape fiktive eiere i et eller annet skatteparadis. Så kan man "late som" om eieren i skatteparadiset gir millionlån til det norske selskapet, og dermed slippe å betale skatt. For med millionlån, kommer man aldri i skattemessig overskudd, bare inntekten er lav nok.
Nå skal jeg dra Bruusgaard og dette Tilsynsrådet inn i rettssalene. Og der skal de få svare for seg. En etter en. Det er hva jeg kaller rettferdighet.
Også håper jeg selvsagt at dette får konsekvenser, slik at ingen offentlige ansatte tror det er fritt frem med å herje med andre. Preventiv effekt kalles det.

Her er brevet:
Åpent brev til statsråd Storberget om hva som er avdekket av korrupsjon og kameraderi i Tilsynsrådet for advokater,del 3.
30. september 2010 kl. 14:06
Åpnet brev per e-post
Att: Justisdepartementet ved statsråden
Kopi: Justiskomiteen
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
VEDR: TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHETS STYRELEDER CHRISTIAN BRUUSGAARD
Det vises til mine tidligere henvendelser om det som er avdekket i forbindelse med Tilsynsrådets leder Christian Bruusgaard.
Dette brevet blir også delt på Facebook. På den måten kan også den vanlige mann og kvinne få innsyn i det som her beskrives.
Det er flere og flere i det norske samfunn som er fortvilet over det som er en grunnleggende forskjell på hvordan mennesker blir behandlet i forhold til status og posisjon.
I tilfelle Christian Bruusgaard, kan det tilsynelatende se ut som om han nyter godt av det faktum at han har tilegnet seg en mektig posisjon i samfunnet, slik at de forhold som er avdekket rundt hans person, ikke fører frem til nevneverdige konsekvenser.
Begrepet Korrupsjon er utledet fra å korrumpere (latin) corrumpere).
Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.
Sett i dette lys, faller Bruusgaards handlinger innenfor korrupsjonsdefinisjonen på i alle fall følgende 4 områder:
1. Det er avdekket at Christian Bruusgaard satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner.
2. Det er avdekket at Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.
3. Det er avdekket at Tilsynsrådet ved Bruusgaard som styrets leder, ”grovt uaktsomt” har brutt lov om offentlige anskaffelser fra primo 2002 og frem til i dag.
Dette er slått fast av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, hvor Tilsynsrådet er ilagt et gebyr på kr 400 000,-. Det vises også til at det er utbetalt drøye 12 millioner kroner til Stiansen & Co i denne perioden. Altså 12 millioner kroner, som er utbetalt ulovlig fra Tilsynsrådet til Bruusgaards forretningspartner, Svein Erik Stiansen og hans revisjonsfirma.
Det er avdekket at det var Christian Bruusgaard og Svein Erik Stiansen som undertegnet de ulovlige kontraktene.Paradokset er at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse. Boten er vedtatt.
Det er avdekket at tilsynsrådets revisor Svein Erik Stiansen og Christian Bruusgaard har eierinteresser i flere selskaper.
Selskapenes størrelse med tanke på antall øvrige eiere og kapitalomfanget, er ikke større enn at denne tilknytning gjør denne tilknytningen oppsiktsvekkende.
I brev til meg av 29. april 2009, skriver Bruusgaard:
”Det er øyensynlig riktig at jeg er med i en del deltakerliknende selskaper hvor også revisor Stiansen er med. Jeg antar at dette har sin bakgrunn i at vi begge ………..har hatt en del investeringer gjennom prosjektmeglerselskapet Bøthun & Dokmo AS.”
Men han vil ikke svare på hvor mange selskaper de har medeierinteresser i.
For å gi et kortfattet, men illustrerende innblikk i de foretningsforbindelser som har vært Stiansen og Bruusgaard til del:
- Stiansen & Co AS reviderer AS Foxtrot 10
- AS Foxtrot 10 eier 50% av Bøthun & Dokmo AS
- Stiansen & Co AS reviderer selskapet Bøthun & Dokmo AS. Altså det selskapet hvor Bruusgaard og Stiansen foretar investeringer gjennom.
- AS Foxtrot 10, Bøthun & Dokmo AS, Svein-Erik Stiansen og Acadia Holding AS (Bruusgaard), eier hver sine respektive andeler i Kannik Park Hotellbygg DA .
- Acadia Holding AS ( Bruusgaard) revideres av Bakke & Dolvik AS som også er tilknyttet på en rekke områder til Stiansen og Bøthun & Dokmo AS
- Kannik Park Hotellbygg DA revideres av Bakke & Dolvik AS .
- Christian Bruusgaard er styreleder i Kannik Park Hotellbygg DA .
- Bøthun & Dokmo AS er forretningsfører for Kannik Park Hotellbygg DA
- Også i Forum Hotellbygg DA finner vi mange av de samme eierne, deriblant Bruusgaard og Svein-Erik Stiansen (sistnevnte gjennom eierskap i Storgaten 3 Oslo ANS). Også dette selskapet blir revidert av Bakke & Dolvik AS.

4. Det er avdekket at Bruusgaard lar sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket har som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet.
Dette er uheldig med tanke på at vervet som styreleder i TR er strengt personlig med personlige varemedlem, jfr. dstl § 225 andre ledd.

Bergen den 30.9.10

Marius Reikerås
Til orientering, legges dette brev også ut på Facebook til informasjon til allmennheten."
I dag er Anders Anundsen justisminister i Norge, hvilke vittigheter er det han vil servere i juleselskapene i år?

"Hvis politiske ledere ikke kan kalle en ukultur, som de selv er en del av, med sitt rette navn, blir «kulturendringer» maktesløse og tomme ord. Da vil leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen (Frp) få rett: For om Stoltenberg ikke husker alle de kritiske spørsmålene han fikk, bør han huske et velkjent sitat Anundsen plaget ham med under høringen i går: "Svikter du ved ikke å handle, er du en del av problemet".

Jurist Herman J. Berge, avdekket også at de fleste dommere i norske Domstoler manglet gyldige papirer for å dømme i norske rettsaler, der de ikke hadde avlagt dommerforsikringer og fått sine stalningsbrev. Han lever nå i eksil i Tonga, forsøkt knekt av den norske statsmakten. Han skriver klar beskjed til befolkningen, og svar til Justisminister Anders Anundsen her.

Det finnes ikke lenger rettsikkerhet for folk i Norge, der vi har et justisembede som er gjennomsyret råttent! Du kan bidra med å rydde opp og gjøre korrupsjonen på det øverste plan kjent, ved å dele denne bloggen. Vi har alle et samfunnsansvar for å rydde opp i dette makkverket av en statsforvaltning. Når statsforvaltningen nå har bevæpnet politiet i landet, kan man sannelig spørre hvem de er redd og bevæpner seg mot! I mine øyne er denne statsmakten av større fare for meg som norsk borger enn noen terrorist utenfor dette landet.

07 desember 2014

"For folk flest"

Du verden som Eriksson og kompaniet i FrP lovet gull og grønne skoger til alle trygdemottakerne og de som satt nederst ved bordet, under sin personlige karriereklatring i partiet. Du verden som de smilte til de fattige tannløse som stod samlet rundt partiets representanter når de kjørte opp med stands rundt om i landet med sin leide "party-bil" med logen "For folk flest". Du verden hvor medfølende og sympatisk Eriksson og kompaniet viste seg for velgerne som ble rundlurt. Velgerne trodde på de. Jeg hadde også tro på FrP en gang, men partiet gikk gjennom en transformasjon og forsvant, og ble ett med globalistene i partikratiet. Etter Hagen, seilte det opp politiske broilere som hadde en annen agenda, enn den som Anders Lange la til grunn for partiet, og som Hagen videreførte. Med G.A. Moe som generalsekretær så startet utrensningsprosessen i partiet, der han sammen med Siv Jensen kvittet seg med "brysomme" medlemmer, som kunne stille kritiske spørsmål innad i partiet. FrPs toppolitikere i dag, brukte de fattige trygdemottakere som springbrett, brukte de og klatre på. Når de hadde gjort nytten som tjente hver og en av de personlig, så ble "de nyttige idioter" sparket unna. De skulle ha personlig makt, koste hva det koste ville!
FrP har unnlatt å ta stilling til medlemskap i EU, de vrir seg unna med at de vil ha en folkeavstemning om den saken. Det de færreste vet er at de fleste av toppene i FrP, som er representert på Stortinget er for EU-medlemskap. Partiet har stemt for de EU-direktiver som er lagt frem i Stortinget.
Hvor vil du skaffe jobbene til alle du vil ha ut i jobb Eriksson? Det er ikke jobber til alle som vil jobbe. Mange av de som er innen NAV-systemet har minimalt med skolegang, og har ingen ting å møte et stadig mer krevende arbeidsmarked med, når det gjelder krav til utdanning for ledige stillinger. Hvor lenge skal de jages fra skanse til skanse som fritt vilt, mellom ulike tiltak?
Når man ser hvordan dere politikere rundstjeler befolkningen og fører pengene ut av landet. Hvor mener dere at dagens unge som dere mener er latsabber, skal finne motivasjon, der dere rundstjeler befolkningen og fører pengene ut av landet, der minimalt går tilbake til folket? Det holder ikke lenger med knapper og glansbilder. Folket er i opprør! Den yngre generasjonen vil ikke starte voksenlivet med mange millioner i gjeld for å ha tak over hodet. De vil ikke være gjeldsslaver av finansmafiaen ute i Europa helt til de dør av alderdom. Folk, også de unge, vil være frie mennesker! Vi er ikke frie mennesker lenger i dette landet! Staten, finansmakta henger som et blylodd rundt bena på folk. Til hinder for all tiltakslyst!

Har det falt inn arbeidsminister Eriksson at det er en protest mot politikken og samfunnet som er etablert, som ligger til grunn hos mange unge i dag, der de ikke lenger ønsker være del av de som metter finansdyret ute i Europa? Les seg opp på Fractional Banking (det ligger mange informasjonvideoer på youtube om dette banksystemet), og se pyramidespillet som finanseliten i Europa driver med marionettene av politikeres hjelp. Hvilken plass i "himmelriket" er dere forespeilet Eriksson? Det skal visst være verre for en rik mann å komme inn i himmelen, enn det er for en kamel å komme gjennom et nåløye.

Hvor er pengene til befolkningen? 

Les også:Fractional Banking:En dokumentar forklarer kollapsen for verdensøkonomien. Vi ser bankene setter unge mennesker i gjeld hinsides all fornuft også her i landet:

 

Historien i forkant finanskrisen:

06 desember 2014

Oluf fra Rallkattlia - Arthur Arntzen

Så et gammelt revyopptak med Oluf.
Hålogaland Teaters oppsetning av stykket "Oluf" av Arthur Arntzen, 1990
Han har mange poenger som er høyaktuelle i dag, 24 år etter innspillingen.

Noen sitater fra revyen:

 • "Har bankan begynt å hefte seg med sånt nå?(46 min. ut i revyen). 
- det var snakk om å søke lån til hjemmebrentproduksjon, der bankmannen sier at han ikke kan yte lån til slike ulovligheter.
Det er tydelig at avismannen Arthur Arntzen har hatt et øye på bankenes lugubre virksomheter allerede da.

 • "Fisken er så full av kvikksølv at det går ikke an å fryse han!" (1,20 min. ut i revyen) 
 • "Prøver man å koke den så stiger den til himmels" 
- der en sambygding vil flytte til Frogner i Oslo, og han viser til at det er dårlig med fisk der i Oslofjorden. Vi leser i dag at Oslofjorden er tom for torskeyngel. Man har god grunn til å spørre hvorfor det ikke er gjort noe, når miljøkriminaliteten var oppdaget allerede for 24 år siden. Hva har myndighetene gjort, eller unnlatt å gjort for å reversere forurensningen siden da?
Regjeringer siden har mye å svare våre etterkommere for!
 • "Det er lettere å være arbeidsledig i sør, der det er flere kontorer å stemple på."
  (1,13 min. ut i revyen)
- sentraliseringen som skjer i dag, fraflytting fra distriktene, multikulturen som sprenger NAV, det voksende byråkratiet.


Anbefaler å se revyen som ligger på Youtube. Høyverdig underholdning med flere gode spissformuleringer som løsker borti makta, pakket inn i humor.
05 desember 2014

Bomstasjoner- kriminalitet mot befolkningen, utført av statsmakten!

FNs Menneskerettskonvensjon

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser. 

Grunnloven §75 d) sier:

Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter, å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter.

Veglovens §20 sier:

"Staten bærer utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveier, her og utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse utgiftene for fylkesveier og kommunen for kommunale veier. Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at veistyresmaktene i særlige tilfeller blir enig om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til planlegging, bygging og utbedring av vei. Sørger en kommune for utgifter etter denne paragrafen, gitt med pålegg fra stat eller fylke med hjemmel i §§ 14, 15, 17 eller 18, skal de utgiftene kommunen har refunderes etter retningslinjer som departementet fastsetter."


Hvordan harmonerer dette med landeveisrøveriet staten har etablert ved bomstasjoner landet over, der folk ferdes? Vi er ikke frie mennesker lenger i dette landet, der staten konfiskerer pengene til befolkningen og hindrer folket bevegelsesfrihet! 

Veglovens §20 sier klart at "i særlige tilfeller" kan staten bli enig om en nærmere fastsatt fordeling av utgifter. Det er ikke i særlige tilfeller lenger at denne fordelingen skjer.
Det er blitt den vedtatte praksis! Kommunene får ikke midler fra staten til å bygge veier, uten at det samtidig foreligger en plan om bompengefinansiering. Styresmaktene ser ikke en gang på søknadene, om en slik bompengefinansiering ikke er vedlagt søknaden.

Den statsmakten som herjer med befolkningen bryter loven. Ut fra det kan man med rette påstå at vi har en kriminell bande som styrer dette landet, da de er mange om dette landeveisrøveriet som er etablert av disse kriminelle deltakere i statsstyringen!


Her er et eksempel som står frem og sier til VG: "Innimellom har det hendt at jeg har ringt inn syk på jobben fordi jeg ikke har hatt penger til å komme meg på jobb."
Det skal da faen ikke være slik at folk skal måtte være hjemme fra jobb og andre aktiviteter for at man ikke har penger til å forsere disse statstengslene langs veiene!!

 
Skjermdump fra TV2.no her


Nåde den som ikke skaffer seg bombrikker og lar seg flå og overvåke av denne statsmakten. Først skal de få et straffegebyr på 8.000 kroner. Har ikke folk betalt innen tre uker så legger de på hele 4.000 kroner. Skulle en bilist gjenta en slik "forseelse" innen to år, så blir gebyret det dobbelte, altså 16.000 kroner. Betales ikke det beløpet innen tre uker så økes gebyret til 32.000 kroner. Det er bare mafia som kan tillate seg slikt ran av folk! Man kan ikke fengsle mennesker ut fra skyldige penger. Det har ikke staten lov til, det er nedfelt i lovverket. Man får kvitte seg med alt man eier, så de ikke kan komme på dørene og konfiskere eiendelene til folk. Her i landet er det ingen vist å prøve å erverve seg noe som helst med denne kriminelle banden som styrer landet. Statsmakta er etter folk og tar alt, på sikt. De fleste som "eier" noe i dag, er gjeldsbundet til langt over pipa. Hvor mange små firma og kanskje enkeltmannsforetak blir rammet? Slike gebyrer vil kunne slå bena under folk som driver egen næring. Med store biler som bruker mye bensin, har vel disse også betalt sine avgifter for å kjøre på norske veier, i bilrelaterte utgifter og ikke minst de avgifter som staten tar inn på all den bensin som disse biler forbruker.
"Statsmakta" som styrer dette landet kan ikke ta seg til rette slik overfor befolkningen. Vi er frie mennesker i et fritt land. Disse terroristene i det norske Stortinget og regjeringer, med hjelp av de kriminelle tilsatte i Domstolene kan ikke bryte lovverket på slik måte. De som er ansatt for å legge til rette for befolkningen er blitt befolkningens fiender.

På tide å hente hjem befolkningens penger fra finansmafiaen ute i Europa!
Vil man vite mer om hvor det norske folks penger er så google, og gå inn på youtube og les om "Fractional Banking"

01 desember 2014

Ny regjering! - banker Snorre Valen fra Stortingets talerstol.

Finansdebatten går på Stortinget i dag, med direkteoverføring.
Snorre Valen (SV) står på talerstolen og snakker hissig for de fattige og lavtlønte i dag. Han ramser opp alle kutt som er gjort mot de nederst ved bordet, som den blå regjeringen har besluttet i sitt budsjett for 2015. Vi må ha ny regjering sier han, og tenker nok da på sosialistisk regjering.
Men Snorre Valen, unge mann! Dere satt i regjering i hele åtte år, og fattigdommen økte med dere i regjering. Dere er ikke noe alternativ til en ny regjering.

Det landet trenger er en grundig opprydding og opprenskning i rottereiret som er på samlet Storting i landet i dag, uavhengig av kosmetisk farge på dette partikratiet. Dere er ikke folkets representanter. Dere alle på Stortinget kaster ut smuler som folk skal sloss om. Det er folkets penger dere stjeler og holder tilbake! Ikke deres, ikke finanseliten som "forvalter" det norske folks verdier! Dere har ingen kontroll på hvor det norske folks penger er, og det bør dere snarest nøste opp og ta kontroll over!

Hent hjem de virkelige verdiene til befolkningen som sluses ut av landet! En overføring av makt dere alle er med på, der dere alle jobber for finansmafiaen utenfor Norge, og rundstjeler befolkningen med skatter og avgifter i takt med at dere finner opp nye måter å yte "bistand" på og kjøpe opp aksjer og eiendom i utlandet. Det eneste som vokser i dette landet er partikratiet med byråkratiet og avgiftene dere pålegger befolkningen. Dere leverer ikke i nærheten av det dere skal for pengene dere konfiskerer fra folk. Dere opptrer som folkets fiender. Hvor ramlet dere av på veien?
Det er snart ikke en vettig skalle igjen der på Stortinget som evner å tenke selv og langt mindre utrede noe, der komitéer og utvalg blir satt opp for å ta den minste beslutning. Hva i himmelens navn har dere å bidra med som politikere annet enn å stå der å spy ut ord uten mening der i Stortinget?
Dere viser ikke vett til å stille et kritisk spørsmål, der dere opptrer som marionettfigurer for finansmakten utenfor landet. Er vettet derimot på plass, så er dere endel av den banden som rundstjeler befolkningen, for da vet dere hva dere holder på med!

Nå må dere sannelig ta for dere Domstolene i landet og rydde opp der, og sette inn Økokrim så de kan gå gjennom klientkontier til advokater og rydde opp i korrupsjon som skjer i næringslivet, der advokater prosederer på flere sider i rettsalene, der inhabilitet florerer der motparters advokater er i partnerskap med dømmende dommere.

Det dere stortingspolitikere står der og babler om på Stortinget er meningsløst, så lenge dere lar kriminalitet få pågå mellom de store "haiene" i landet. Dere er kanskje en del av det nettverket og tør ikke røre borti materien?

Jeg vet at dere vet, dere er tilsendt informasjon og dokumenter fra mange hold. Journalistene vet og har fått tilsendt informasjon og dokumenter. Men ingen av dere vil ta samfunnsoppgaven og rydde opp!

Derfor sier jeg at dette landet er styrt av en eneste stor røverbande, det på tvers av kreaturet som kalles partifarger. Det er en og samme makt, som danser der på podiet for å la befolkningen tro de er med og bestemmer. Eneste valg befolkningen har er hvilken farge de vil ha på en lapp som slippes i en urne hvert fjerde år. Narr ikke folk til å tro at dette er et demokratisk styrt land, der dere står og veiver med armene bak taburettet og spiller "viktige roller" i dette skuespillet.

Fjern bommene, jeg er et fritt menneske i et fritt land! Dere politikere er min fiende, ikke min representant! Det viser dere hver dag, der vi leser om fattige mennesker som ikke får den hjelp som de skal ha av velferden alle skattebetalere i Norge har betalt inn til, som en forsikring mot vanskelige dager!
Vi leser om det hver dag der staten representert ved Barnevernet bruker barn som økonomiske brikker og terroriserer familier! Et Barnevern som er viden kjent utenfor landegrensene for sine overgrep mot befolkningen. Representanter fra norsk barnevern benekter forholdene, men de som har fulgt med og gått inn i saker der Barnevernet er på jakt etter barn og foreldre blant etnisk norske vet det er svært mye overgrep fra denne maktinstansen som terroriserer barn og familier, heller enn å hjelpe de!

Når nå Stortinget har bevæpnede vakter og norsk politi utstyrt med våpen, hvem er det dere beskytter dere mot? Man kan sannelig spørre, der dere har opparbeidet dere fiender overalt i samfunnet på grunn av den terrorisering dere har holdt på med mot folk i landet gjennom lange årrekker her i landet!

Skjermdump fra Dagbladet med mine kommentarer til det over bildet.


Ny regjering? Spiller ingen rolle hvilken farge som spiller rollene. Rottereiret må renses ut, skal det bli god styring i dette landet!

Ta dere tid å høre på denne videoen. Innholdet vil gi mange en kraftig vekker.


"Vet man uten å handle, er man en del av problemet." 
~ sitat Justisminister Anders Anundsen

Relaterte saker, der myndigheter øver overgrep mot befolkningen:
 • Rudi Bakken opplevde for ikke lenge siden å få tre sivile polititjenestemenn på døra uten ransakingsordre. Bakken var ikke hjemme, men en venn som var på besøk åpnet for betjentene. Jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen sier politiet på generelt grunnlag ikke har lov å gå inn i private hus uten videre. Politiet har ikke lov å ta seg inn i en privat leilighet uten at de har fått en avgjørelse fra retten eller fra en kompetent person i påtalemyndighetene. Det er nedfelt i Grunnloven (§102) at privatpersoner kan nekte politiet adgang til egen bolig uten slik dokument. Har de ikke dette må de vente til de får det med å ta seg inn. Les hele saken på nrk.no.
Oppdatert 2.12.14:
 • Tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Rolf Øvrum retter knallhard kritikk mot norsk rettsvesen og norsk presse. Han holder på å sluttføre boken "Den fordømte advokaten" som er basert på Sigurd Klomsæt-saken. Han har det siste året hatt tilgang til og gransket et omfattende etterforskningsmateriale fra 22.juli-saken. Hans konklusjoner er både oppsiktsvekkende og nådeløse. Boka vil skape debatt om vårt rettsystem, - skriver Levangeravisa. Videre er det opplyst at saken er overført til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den tidligere generalsekretæren er kraftig uenig i den rettskraftige dommen og retter ramsalt kritikk mot politi og påtalemyndigheter, der han mener politiet har f
  usket og bygd saken sin på uforstand, inkompetanse og usannheter!

  ("Matteus 10,26: – intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret. ")
 • Mattilsynet ved hjelp av flere bevæpnede politibetjenter tar seg inn i fjøset til en bonde. Det kommer ikke frem om det er en dom på at politiet skal kunne gå til det skritt. Der det ikke det er det en straffbar handling fra Mattilsynet og politiets side. Mattilsynet er ingen tribunal domstol.

 
Les artikkelen på Aftenposten her
Det er positivt å se at kronprinsen på eget initiativ ønsket besøk i redaksjonen til Aftenposten. Jeg deler i høyeste grad hans bekymring for dybdejournalistikken i landet. Om kronprinsen ble beroliget av det han fikk se og høre, skal man tro det redaksjonen skriver, så er ikke jeg det. Men jeg skal gi Aftenposten det skryt at de er den avisen som leverer mest dybdejournalistikk. Enda er veien langt fram til tilfredsstillende. Så lenge vi har en maktelite som tror de kan behandle befolkningen som de vil, så har ikke pressen gjort jobben sin, som vaktbikkjer for folket i dette landet.


*****************************************


"Den Spania-bosatte eks-forretningsmannen Arne Tollefsen hevder han i juni 1994 overhørte to samtaler der et inkassooppdrag mot Gardermoen-varsleren Jan Wiborg ble bestilt. Oppdragsgiver skal ha vært en person på Stortinget. Få dager senere ble Wiborg funnet død utenfor hotellet sitt. Selv om dansk politi raskt konkluderte med selvmord, er det flere ubesvarte spørsmål rundt dødsfallet." Opplysningene hentet fra ABC-nyhetene her.

Det er mange etterhvert som har svært liten tillit til norske styresmakter. Her er en skjermdump fra ABC-nyhetenes kommentarfelt, der de dekker samme sak.
"Den stortingsoppnevnte Smith-kommisjonen konkluderte i 2001 med at Jan Wiborg var blakk, paranoid og suicidal, og at dødsfallet skyldtes enten selvdrap eller en ulykke.
Sivilingeniør Jan Fredrik Wiborg ble funnet naken og blodig på bakken nedenfor sitt hotellrom i København i 07-tiden 21. juni 1994, angivelig etter først å ha knust et to lags, ifølge eksperter nærmest uknuselig thermoplanglassvindu, for så en time senere å kaste seg baklengs ut av vinduet, som kun målte 77 ganger 68 centimeter. Rommet var i uorden, og i vinduskarmen var det ekskrementer der det var stumpet en sigarett
." - skriver ABC-nyhetene her

Ville et menneske som skal ta selvmord, drite i gulvet og stumpe røyken i det, og kle seg naken så denne blir funnet så blottet etter å ha tatt eget liv? Jeg er ingen psykiater eller etterforsker, men om jeg skal uttale meg som menig menneske så får jeg ikke dette til å stemme.
Folk er vel tatt av dage før av den grunn de har visst for mye, eller blitt umyndiggjort og tvangsmedisinert innen psykiatrien i Norge. Det er merkelig at det er flere som har hatt fremtredende posisjoner i politikken, som blir drept uten å finne gjerningsmann, eller erklært som galninger og sperret inne.
Anne Orderud Paust, Synnøve Taftø Fjellbakk, Norulv Øvrebotten - alle var de sekretærer for tidligere forsvarsministre. Tilfeldig? Hvor er den gravende pressen?

 ****************************************

Lovbrytere og kjeltringer over hele linja i det politiske landskapet. Aftenbladet avslører at politikere blir kneblet og pålagt munnkurv i møter bak lukkede dører. Hva er det de skjuler for befolkningen som er deres oppdragsgivere? Om slik skjedde i det private næringslivet, at en ansatt skjulte forhold i bedriften for sin arbeidsgiver så snakker man om en handling som ville ført til at den ansatte fikk sparken, om det var viktige forhold. Hvilken viktighetsgrad har det, når så saker må føres bak lukkede dører i kommunene? Vil tro den er høy!
 • Journalistjævler - Mordet på Tore Tønne, av Ole Berget