08 desember 2014

Jurist Marius Reikerås tar videre korrupsjon i Tilsynsrådet for advokater!

Saken ble etterforsket av jurist Herman J. Berge, og offentliggjort 24.01.2009 


Her følger jurist Marius Reikerås opp: 
(- postet med tillatelse fra han)
"I dag henter jeg frem dette brevet, se under, som jeg skrev for fire år siden. I dag har jeg altså fått den offentlige erkjennelse om at Glarion Marine LTD AS aldri var eid av en stiftelse, Rotocrop Trust, på Bahamas. Det var bare dikting alt sammen.
Tilsynsrådet tok fra meg bevillingen, og brukte det oppdiktede "Bahamasiede" selskapet som legitimitet for sine handlinger.
Bruusgaard var nok mest opptatt av det jeg hadde oppdaget av korrupsjon innad i Tilsynsrådet, så derfor måtte det gå fort med å kvitte seg med Reikerås.
Men, Reikerås gir seg aldri når han blir urettferdig behandlet. Og derfor smaker det godt i dag, at staten, endelig og etter fem år, nå må bite i seg at de har de har støttet opp under fiktive og eierløse rettssubjekter.
Det kan ikke staten stille seg likegyldige til, for ellers er det fritt frem for alle som vil skape fiktive eiere i et eller annet skatteparadis. Så kan man "late som" om eieren i skatteparadiset gir millionlån til det norske selskapet, og dermed slippe å betale skatt. For med millionlån, kommer man aldri i skattemessig overskudd, bare inntekten er lav nok.
Nå skal jeg dra Bruusgaard og dette Tilsynsrådet inn i rettssalene. Og der skal de få svare for seg. En etter en. Det er hva jeg kaller rettferdighet.
Også håper jeg selvsagt at dette får konsekvenser, slik at ingen offentlige ansatte tror det er fritt frem med å herje med andre. Preventiv effekt kalles det.

Her er brevet:
Åpent brev til statsråd Storberget om hva som er avdekket av korrupsjon og kameraderi i Tilsynsrådet for advokater,del 3.
30. september 2010 kl. 14:06
Åpnet brev per e-post
Att: Justisdepartementet ved statsråden
Kopi: Justiskomiteen
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
VEDR: TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHETS STYRELEDER CHRISTIAN BRUUSGAARD
Det vises til mine tidligere henvendelser om det som er avdekket i forbindelse med Tilsynsrådets leder Christian Bruusgaard.
Dette brevet blir også delt på Facebook. På den måten kan også den vanlige mann og kvinne få innsyn i det som her beskrives.
Det er flere og flere i det norske samfunn som er fortvilet over det som er en grunnleggende forskjell på hvordan mennesker blir behandlet i forhold til status og posisjon.
I tilfelle Christian Bruusgaard, kan det tilsynelatende se ut som om han nyter godt av det faktum at han har tilegnet seg en mektig posisjon i samfunnet, slik at de forhold som er avdekket rundt hans person, ikke fører frem til nevneverdige konsekvenser.
Begrepet Korrupsjon er utledet fra å korrumpere (latin) corrumpere).
Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.
Sett i dette lys, faller Bruusgaards handlinger innenfor korrupsjonsdefinisjonen på i alle fall følgende 4 områder:
1. Det er avdekket at Christian Bruusgaard satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner.
2. Det er avdekket at Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.
3. Det er avdekket at Tilsynsrådet ved Bruusgaard som styrets leder, ”grovt uaktsomt” har brutt lov om offentlige anskaffelser fra primo 2002 og frem til i dag.
Dette er slått fast av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, hvor Tilsynsrådet er ilagt et gebyr på kr 400 000,-. Det vises også til at det er utbetalt drøye 12 millioner kroner til Stiansen & Co i denne perioden. Altså 12 millioner kroner, som er utbetalt ulovlig fra Tilsynsrådet til Bruusgaards forretningspartner, Svein Erik Stiansen og hans revisjonsfirma.
Det er avdekket at det var Christian Bruusgaard og Svein Erik Stiansen som undertegnet de ulovlige kontraktene.Paradokset er at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse. Boten er vedtatt.
Det er avdekket at tilsynsrådets revisor Svein Erik Stiansen og Christian Bruusgaard har eierinteresser i flere selskaper.
Selskapenes størrelse med tanke på antall øvrige eiere og kapitalomfanget, er ikke større enn at denne tilknytning gjør denne tilknytningen oppsiktsvekkende.
I brev til meg av 29. april 2009, skriver Bruusgaard:
”Det er øyensynlig riktig at jeg er med i en del deltakerliknende selskaper hvor også revisor Stiansen er med. Jeg antar at dette har sin bakgrunn i at vi begge ………..har hatt en del investeringer gjennom prosjektmeglerselskapet Bøthun & Dokmo AS.”
Men han vil ikke svare på hvor mange selskaper de har medeierinteresser i.
For å gi et kortfattet, men illustrerende innblikk i de foretningsforbindelser som har vært Stiansen og Bruusgaard til del:
- Stiansen & Co AS reviderer AS Foxtrot 10
- AS Foxtrot 10 eier 50% av Bøthun & Dokmo AS
- Stiansen & Co AS reviderer selskapet Bøthun & Dokmo AS. Altså det selskapet hvor Bruusgaard og Stiansen foretar investeringer gjennom.
- AS Foxtrot 10, Bøthun & Dokmo AS, Svein-Erik Stiansen og Acadia Holding AS (Bruusgaard), eier hver sine respektive andeler i Kannik Park Hotellbygg DA .
- Acadia Holding AS ( Bruusgaard) revideres av Bakke & Dolvik AS som også er tilknyttet på en rekke områder til Stiansen og Bøthun & Dokmo AS
- Kannik Park Hotellbygg DA revideres av Bakke & Dolvik AS .
- Christian Bruusgaard er styreleder i Kannik Park Hotellbygg DA .
- Bøthun & Dokmo AS er forretningsfører for Kannik Park Hotellbygg DA
- Også i Forum Hotellbygg DA finner vi mange av de samme eierne, deriblant Bruusgaard og Svein-Erik Stiansen (sistnevnte gjennom eierskap i Storgaten 3 Oslo ANS). Også dette selskapet blir revidert av Bakke & Dolvik AS.

4. Det er avdekket at Bruusgaard lar sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket har som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet.
Dette er uheldig med tanke på at vervet som styreleder i TR er strengt personlig med personlige varemedlem, jfr. dstl § 225 andre ledd.

Bergen den 30.9.10

Marius Reikerås
Til orientering, legges dette brev også ut på Facebook til informasjon til allmennheten."
I dag er Anders Anundsen justisminister i Norge, hvilke vittigheter er det han vil servere i juleselskapene i år?

"Hvis politiske ledere ikke kan kalle en ukultur, som de selv er en del av, med sitt rette navn, blir «kulturendringer» maktesløse og tomme ord. Da vil leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen (Frp) få rett: For om Stoltenberg ikke husker alle de kritiske spørsmålene han fikk, bør han huske et velkjent sitat Anundsen plaget ham med under høringen i går: "Svikter du ved ikke å handle, er du en del av problemet".

Jurist Herman J. Berge, avdekket også at de fleste dommere i norske Domstoler manglet gyldige papirer for å dømme i norske rettsaler, der de ikke hadde avlagt dommerforsikringer og fått sine stalningsbrev. Han lever nå i eksil i Tonga, forsøkt knekt av den norske statsmakten. Han skriver klar beskjed til befolkningen, og svar til Justisminister Anders Anundsen her.

Det finnes ikke lenger rettsikkerhet for folk i Norge, der vi har et justisembede som er gjennomsyret råttent! Du kan bidra med å rydde opp og gjøre korrupsjonen på det øverste plan kjent, ved å dele denne bloggen. Vi har alle et samfunnsansvar for å rydde opp i dette makkverket av en statsforvaltning. Når statsforvaltningen nå har bevæpnet politiet i landet, kan man sannelig spørre hvem de er redd og bevæpner seg mot! I mine øyne er denne statsmakten av større fare for meg som norsk borger enn noen terrorist utenfor dette landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.