05 desember 2014

Bomstasjoner- kriminalitet mot befolkningen, utført av statsmakten!

FNs Menneskerettskonvensjon

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser. 

Grunnloven §75 d) sier:

Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter, å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter.

Veglovens §20 sier:

"Staten bærer utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveier, her og utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse utgiftene for fylkesveier og kommunen for kommunale veier. Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at veistyresmaktene i særlige tilfeller blir enig om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til planlegging, bygging og utbedring av vei. Sørger en kommune for utgifter etter denne paragrafen, gitt med pålegg fra stat eller fylke med hjemmel i §§ 14, 15, 17 eller 18, skal de utgiftene kommunen har refunderes etter retningslinjer som departementet fastsetter."


Hvordan harmonerer dette med landeveisrøveriet staten har etablert ved bomstasjoner landet over, der folk ferdes? Vi er ikke frie mennesker lenger i dette landet, der staten konfiskerer pengene til befolkningen og hindrer folket bevegelsesfrihet! 

Veglovens §20 sier klart at "i særlige tilfeller" kan staten bli enig om en nærmere fastsatt fordeling av utgifter. Det er ikke i særlige tilfeller lenger at denne fordelingen skjer.
Det er blitt den vedtatte praksis! Kommunene får ikke midler fra staten til å bygge veier, uten at det samtidig foreligger en plan om bompengefinansiering. Styresmaktene ser ikke en gang på søknadene, om en slik bompengefinansiering ikke er vedlagt søknaden.

Den statsmakten som herjer med befolkningen bryter loven. Ut fra det kan man med rette påstå at vi har en kriminell bande som styrer dette landet, da de er mange om dette landeveisrøveriet som er etablert av disse kriminelle deltakere i statsstyringen!


Her er et eksempel som står frem og sier til VG: "Innimellom har det hendt at jeg har ringt inn syk på jobben fordi jeg ikke har hatt penger til å komme meg på jobb."
Det skal da faen ikke være slik at folk skal måtte være hjemme fra jobb og andre aktiviteter for at man ikke har penger til å forsere disse statstengslene langs veiene!!

 
Skjermdump fra TV2.no her


Nåde den som ikke skaffer seg bombrikker og lar seg flå og overvåke av denne statsmakten. Først skal de få et straffegebyr på 8.000 kroner. Har ikke folk betalt innen tre uker så legger de på hele 4.000 kroner. Skulle en bilist gjenta en slik "forseelse" innen to år, så blir gebyret det dobbelte, altså 16.000 kroner. Betales ikke det beløpet innen tre uker så økes gebyret til 32.000 kroner. Det er bare mafia som kan tillate seg slikt ran av folk! Man kan ikke fengsle mennesker ut fra skyldige penger. Det har ikke staten lov til, det er nedfelt i lovverket. Man får kvitte seg med alt man eier, så de ikke kan komme på dørene og konfiskere eiendelene til folk. Her i landet er det ingen vist å prøve å erverve seg noe som helst med denne kriminelle banden som styrer landet. Statsmakta er etter folk og tar alt, på sikt. De fleste som "eier" noe i dag, er gjeldsbundet til langt over pipa. Hvor mange små firma og kanskje enkeltmannsforetak blir rammet? Slike gebyrer vil kunne slå bena under folk som driver egen næring. Med store biler som bruker mye bensin, har vel disse også betalt sine avgifter for å kjøre på norske veier, i bilrelaterte utgifter og ikke minst de avgifter som staten tar inn på all den bensin som disse biler forbruker.
"Statsmakta" som styrer dette landet kan ikke ta seg til rette slik overfor befolkningen. Vi er frie mennesker i et fritt land. Disse terroristene i det norske Stortinget og regjeringer, med hjelp av de kriminelle tilsatte i Domstolene kan ikke bryte lovverket på slik måte. De som er ansatt for å legge til rette for befolkningen er blitt befolkningens fiender.

På tide å hente hjem befolkningens penger fra finansmafiaen ute i Europa!
Vil man vite mer om hvor det norske folks penger er så google, og gå inn på youtube og les om "Fractional Banking"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.