08 november 2009

Vaksinasjoner, APs nye statsinntekter?

I dag står å lese i VG at oljefondet (Statens pensjonsfond -utland) har investert i aksjer for til sammen 42 milliarder kroner i seks av verden største produsenter av vaksiner og medisiner mot svineinfluensa. Børsanalytikere mener Oljefondet vil tjene mellom 2,9 og 4,2 milliarder kroner på disse aksjene i løpet av 2009. Fortjenesten vil dekke inn Norges samlede kostnader ifbm. svineinfluensaen. Etterspørselen etter vaksiner og medisiner skal ha blitt en gullgruve iflg. artikkelen. Norge har aksjer for 8,5 milliarder kroner i legemiddelgiganten GlaxoSmithKline ved utgangen av 2008. Med en kursoppgang på drøyt 7 prosent gir det en gevinst på 600 millioner kroner, står det videre. Norske myndigheter har iflg. disse tall som er lagt frem snart tjent inn de 650 millioner de har brukt på "vaksinepandemien".
I Statsministeren Jens Stoltenbergs nyttårstale 2009, så sier han at han "har lett etter den riktige balansen for å beskrive virkningene av den internasjonale finanskrisen for Norge. På den ene siden er det viktig å skildre alvoret. Det er ingen tvil om at vi opplever et dramatisk tilbakeslag i verdensøkonomien. For første gang siden 1945 vil den samlede produksjonen i industrilandene gå ned. - La oss opprettholde vår innsats for dem som har minst. Vi skal fortsatt stille opp der barnedødeligheten er høy, og der det å føde barn er noe av det farligste en kvinne kan gjøre. Og vi skal fortsette arbeidet med å vaksinere alle verdens barn."
Det er da naturlig å spørre om vaksinasjoner skal bli Arbeiderpartiets løsning på nasjonale inntekter, når sjøen er tom for olje, når de vedstår å ha investert flere milliarder i legemiddelindustrien! Kjøre vaksiner i folk, som gjør at folk får mange bivirkninger, så de blir syke og trenger ytterligere mere og andre medisiner. Ved en slik måte skape en avhengighet av legemidler på linje med dop. Er det spekulasjoner i folks helse som skal bli Norges nye nasjonale inntektskilde etter oljeeventyret? Kanskje har denne galskapens "vaksinasjonspandemi" hatt en misjon tross alt, ved å vekke mennesker, til å tenke, til å se galskapen som er satt i system av myndigheter på høyt plan!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.