12 november 2009

De små skal flåes!

Ukentlig så kan man lese i en eller annen avis om mennesker tilknyttet NAV har ervervet seg noen "lusekroner" på ulovlig vis. Som oftest har dette vært mennesker som har levd av en eller annen trygdeform og jobbet ved siden av, og således mottatt mer penger enn de har "krav" på. Det har ført til anmeldelser og de stakkarene som er tatt, har fått valg mellom fengsel eller samfunnstjeneste. Da en samfunnstjeneste som har satt de i stillinger så alle borgerene kunne se at de var en synder fra NAV, som skal gjøre opp for seg. Velstandssamfunnets gapestokk!
Samtidig kan man lese om mennesker på høyt plan i samfunnet, mennesker som tidlig fikk sin skjerv i livet, som ble løftet frem av ressurssterke foreldre, fikk den beste skolegang og fikk toppjobber med årslønninger i millionklassen. Det er disse som har satt og fremdeles setter reglene og de lover som skal gjelde for "undersåttene". Det er enda godt de passer på å sørge for seg selv og sine, så de selv ikke kommer inn under disse regelverk, som ikke er til å leve av for de sofistikerte, bedrestilte, som har dyre interesser som operabesøk og som frekventerer teaterene, mer for å vise seg frem at de tilhører de kultiverte, mer enn de er oppriktig interessert.
Man skulle jobbet i Norges Bank, for der er ordningen lukrativ, der kan man jobbe så mye man vil ved siden av i annen statlig jobb, uten å få kutt i pensjonsutbetalingene. Det innebærer at blant annet Kari Gjesteby, som er vår nye riksmekler, i tillegg til sin beskjedne riksmeklerlønn på 1,4 millioner kroner, kunne tatt imot vel 600 000 kroner i tillegg fra Norges Bank i årlig pensjonsinntekter. For hun har loven med seg. De store mektige som styrer landet Arbeiderpartiet og LO, har laget reglene slik, så de selv skal overleve på de knepne marginer de har satt for øvrig befolkning.
De sier vi andre må stramme inn livremma, og vi må vel det, om disse fete overvektige menneskene som har spist fra de rikes bord hele livet, fortsatt skal kunne velte seg i overflod, på innbyggernes bekostning, som knapt har penger igjen til smør på skiva, når skatter og avgifter er betalt.
Det må nevnes at Kari Gjesteby takket nei til den ekstra pensjonen, og det står det stor respekt av! Det viser at det finnes en og annen sjel der oppe i administrasjonen av Norge, som fremdeles har skamvett intakt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.