19 desember 2009

Stoltenbergs "velferd".

Beboerne ved Moholt helse- og velferdssenter blir feilernært og får ikke sine sosiale behov dekket ifølge Helsetilsynet.
Det kommer fram i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Dette er jo et godt eksempel på Stoltenbergs velferd i dette landet! Alle skal med, stod han å bedyret på pallene foran dette valg som alle valg forut.
Mange prangende ord og lite handling!
Ved "Moholt helse- og velferdssenter" er mange eldre og syke mennesker nødt å gå hele 15 timer mellom måltidene fra middag til frokost. Kveldsmat som blir servert er det bare de "friskeste" som ved egen hjelp er i stand til å forsyne seg av og spise, som får. De har ikke folk på så de kan sette inn sonder med næring intravnøst for de som har behov for det, og legevakten nekter å kjøre ut å bistå slikt arbeid. Det er ikke deres jobb, de skal behandle og ta seg av akutt syke mennesker. Sykehjemmet bør ha egne pleiere til slikt arbeid, hele uke gjennom! De ansatte er pålagt så mange oppgaver at de rekker ikke over alle slik at de får tid til å hjelpe de som må hjelpes med maten. Tannproteser som de gamle og syke bruker, får de ikke pusset eller stellet, slik at de ligger der helgen gjennom uten uten grunnleggende hygiene, som burde være en selvfølge i alle menneskers liv. De eldre og syke blir med slikt manglende stell fratatt alt som heter verdighet på gamle dager.
Hva er dette for eldreomsorg? Hvor er ledelsen ved sykehjemmet som lar slikt skure å gå uten å informere folk, så man kan kjøre de ulike politikerne som er ansvarlig for galskapen til veggs for sin inkompetanse og manglende vilje til å legge til rette for at en forsvarlig eldreomsorg skal kunne finne sted?
Trondheim by - apestyrt i ordets rette forstand! De som styrer og er ansvarlig for dette burde skjems av å kalle seg politikere, og ledelse som går å sleiker samme politikere opp etter ryggene for å bevare sine stillinger, burde overlate sine posisjoner til mennesker som tør å sette tullingene i politikken på plass, så folket fikk de fjernet! Ordtak sier at man får den ledelse man fortjener, men de gamle har jaggu fortjent bedre enn som så!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.