06 desember 2009

Moralens voktere!

Hadde det ikke vært for moralens voktere i dette samfunnet så er jeg sikker på at mange horer og prostituerte ville kunne gå med hevet hodet i det yrket de har valgt, mer og mindre frivillig. Det er øvrighetens- moralens voktere, som ikke kan tillate seg den slags adspredelser, i frykt for sitt eget skinnhellige navn og rykte som hindrer de i samme livsstil. Det er øvrighetens moralske voktere som setter et negativt stempel på horer som frivillig brødfører seg som sosialarbeidere i det norske samfunn og bidrar til at mennesker, mest frustrerte menn i varierende grad og av varierende årsaker får ligge i en varm favn, få litt kos og sex, som de ellers føler de mangler. Disse horene gjør en samfunnsinnsats vel så god som noen høyskoleutlært sosialkurator, som tror seg som løsning og Gud for all verden, svøpt under Stoltenbergs nesevise dårskap! Hvem er det som bryter ned deres selvbilder? Det må vel være moralsens voktere, som har satt standard for hva som er akseptable næringsveier! Hvorfor skulle ellers horer skjemmes? Om mennesker i dette samfunnet kunne se medmennesker med respekt, uten å dømme de som ikke har samme standard for "moral", så ville nok mange mennesker også kunne gå rundt som stolte mennesker, selv om de erverver seg noen kroner, på måter som får medsøstre og menn som ikke slipper til den himmel de så endelig skulle ønske å nå selv! Hvor mange blir i forhold, blir i forhold for å fostre opp sine barn, om de bare får den tiltrengte stimuli fra andre hold, som mangler med sine partnere, hvor sex ofte er en ikkeeksistrende handling mellom paret? Kan det være det kan komme noen positive tall der, om noen tar bryet med en ærlig undersøkelse?

Stå opp horer og reis dere for moralens voktere, og spytt disse dobbelmoralistene i ansiktet. Dobbelmoralistene som kryper mellom to fremmede dameben så snart de får sjans, om de tror seg usett av sine likesinnede voktere, som følger dem med argusøyne i frykt for at de skal erverve seg noen nytelsens øyeblikk de selv ikke har greid å erverve seg som frynsegode i sine stillinger blant "Norges velsituerte kloke råd".
Det er nok en pinsel for disse moralens voktere at de ikke får skattepenger av disse kvinnenes innklemte penger, så hva er vel da enklere enn å spille på moral?
Kunne moralistene berge sin skinnhellighet så hadde de nok legalisert horehus, og sett økonomi i denne yrkesgrenen. Moralen ellers innen regjeringsbygningen er ikke høyere enn at de fint kunne opptre som halliker, der de erverver det ene frynsegode etter det andre for seg selv, men som ikke skal gjelde øvrig befolkning. I Trondheim raser debatten om arbeidsgiver skal varsles der en ansatt blir tatt i kjøp av sex. Hva skal arbeidsgiver gjøre i så tilfelle? Si opp den ansatte, slik at denne føres ut i arbeidsledighet og må oppsøke sosialkontor for å overleve? Få et stempel for all tid, som hindrer denne i ny jobb for et "frynsete" rykte? Er det god sosialpolitikk? Hvem er horekunden? Kan det være mennesker som har endel penger de kan sjonglere med, som eks. bedrifteiere selv? Hvor skal de rapporteres i såfall, og hvordan skal deres straff være? Skilt på utsiden av bedriften med en "erigert penis", i stil med mattilsynets uttdelte smilefjes for nivået på renhold rundt om på spisesteder? Alle som selger sin kropp er ikke rusmisbrukere, eller i annen nød som fører de ut i et slikt yrke. Det kommer vel snart en vaksine, som regulerer folks sexliv, så har man også denne private biten av folks liv under total kontroll!
Norge- det sykelige diktatur.

Må "Frk. Johnsen" med Inger Lise Rypdal få spille ofte i radio disse dager!
Forsøkte å sende en hilsen over radio til justisministeren og hans regjeringsmedlemmer, men reportern i radio lo og sa at den kunne han ikke. Vel, så er også Frk. Johnsen blitt for tøff kost for bluferdigheten blant moralens voktere, selv i 2009. Den ble sensurert også den gang den kom ut, og nektet spilt på radio.
Jo, verden går fremover...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.