30 november 2015

Har Stortinget meldt avgang?

Det ser ut som UDI har overtatt finansministerposten med diktatoriske og ubegrensede fullmakter.
De utvider nå mandatet også til å bli brannvesen der de kan fravike brannkrav:

Faksimile fra Trønder-Avisa


Brannvesenet har hatt tilsyn ved hotellet og anser brannsikkerheten for å være god nok – selv uten sprinkleranlegg.
– Vi anser at dette bygget er lett å evakuere, og godkjente derfor en slik ordning selv om det manglet automatisk slokkeanlegg, sier brannmester Håvard Bye i Brannvesenet Midt IKT. - skriver Trønder-Avisa.
Men det tilfredsstiller ikke forsikringsbransjens krav. Hva ved bruksendring av hotellet senere? Er det da godt nok for Brannvesenet? Er det blitt slik i landet her at vi har ett sett lovverk med påbud og krav for etnisk norske hardtarbeidende mennesker og et annet for asylbaronene, som tjener seg søkkrike på denne menneskehandelen? Betalt av befolkningens skattepenger? 

UDI ser ut til å ha blitt kommunal planmyndighet også, som kan tilsidesette plan og bygningsloven med hensyn til nabovarsel etc:
Her blir folk bedt og beordret om og skaffe husrom til asylsøkere i hver en avkrok i landet. Horder blir sendt over til kommunene, som de ikke har noen forutsetning til å kunne huse. Kristne organisasjoner har ryddet forsamlingshus og stilt de til disposisjon for UDI, men der kommer sannelig UDI med krav om at disse skal fjerne sine kristne symboler som kors FØR disse kristne organisasjonene får bruke husene til asylmottak. Korset som er selve symbolet på nestekjærlighet for den kristne del av befolkningen, som foreløpig er i stort flertall her blant den etnisk norske befolkningen, og der hele vår kultur er tuftet på kristendommen.
«Huttetu, her lukter det kristenmanns blod», sier trollet i eventyret. Det samme sier UDI for tiden. Det norske misjonsselskap har tilbudt flere av sine leirsteder som asylmottak. Mangelen på plasser er stor, så UDI har tatt imot, men med en betingelse: Alle kristne symbol må fjernes. Asylmottaket skal være nøytralt. -skriver Trønder-Avisa
Man har vel ikke hørt migranter kreve det, men UDI! Etter massive protester i den norske befolkning besluttet de da å la disse kors få henge i lokalitetene.

UDI vil også bosette 1000 asylsøkere mellom villaene på Montebello:
- Ved å tilby tomter og være i dialog med UDI får vi mer vi skulle ha sagt enn om UDI kun snakket med private eller statlige tomteeiere. De kan bygge mottak hvor som helst, uavhengig av hva vi ønsker, og vi har ikke mulighet til å stoppe det dersom de ønsker ett stort mottak med 3000 plasser, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).
- Med tanke på at UDI aldri har stilt til noe valg i Norge, men åpenbart er Norges suverene makthaver, ville det vært greit å få bekreftet Stortingets avgang sånn rent offisielt. For det hersker nå en viss usikkerhet i dette landet om hvem det er som bestemmer, og ikke minst, hvordan Stortinget har kunne overdratt sine fullmakter til UDI uten å gjøre folket oppmerksom på dette maktskiftet!


Det kan være verdt å se nærmere på hvem som trekker i trådene i UDI, og Arbeiderpartiets skjulte edderkoppnett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.