01 oktober 2015

Forsvarets samarbeid med Statens vegvesen?

Hører i dag Forsvarssjefens fagmilitære råd til regjering og Stortinget, om satsingen og plan for Forsvaret fremover. Han snakker om basestasjoner som skal bevares og satses på, og baser som skal legges ned. Han snakker om helikopter som skal gå til politiet og u-båter som skal taes ut av driften i Forsvaret, for å få kostnadene på en "fornuftig" linje.
Oljenasjonen Norge... med en statsmakt som ikke prioriterer midler nok til det viktigste av alt her i landet disse tider, hvor krig henger som en trussel fra alle kanter, både utenfra og innenfra.
Jeg hørte ikke nevnt med et ord trussel og bruk av biologisk krigføringsvåpen, forgiftning av drikkevann, krigsanslag mot strømforsyninger og andre livsnødvendige elementer som må være på plass for befolkningen.
For noen år siden var jeg på omvisning i et militært NATO-lager. Der NATO holdt utstyret og Norge vedlikeholdet. Med mye utbygging av veinett i Norge med tunneler og midtrabatter gjennom hele landet stilte jeg spørsmål om Forsvaret var med i veiplanene når Vegvesenet utarbeidet planer om nye veier rundt om i landet. Med tanke på fremkommelighet. Midtrabatter gir smalere veibane. Utrykningskjøretøy som skal passere om militære kjøretøy er ute på veiene.
Jeg fikk til svar fra en av de øverste i Forsvaret, som ledet omvisningen og orienteringen etterpå at det var han faktisk ikke sikker på. Senere stilte jeg spørsmålet til representant som ledet orienteringen om veiplanen for ny E6 gjennom Gauldalen. Heller ikke statens vegvesens ledende prosjektør hadde peiling på dette. Har stilt spørsmålet til lokale ledende politikere, som var helt uinteressert i problemstillingen. (Ansvar og sånn...)
Jeg har senere stilt spørsmålet til flere topp-politikere om dette, uten at heller ikke de kunne svare på dette. Ulf Isak Leirstein lovet å ta dette spørsmål videre. 
Min bekymring var om de militære kjøretøyene kunne komme frem med vannforsyninger til befolkningen med de enorme tankvogner og andre enormt brede kjøretøyer ved krisehåndtering, tilfelle krig. Så vidt jeg har fått kjennskap til så er det begrenset med helikopter å fly ut hjelp med om det smeller.
Jeg har enda ikke fått svar på dette, om Forsvaret er med når veiplaner utarbeides i Norge.
Det må da finnes et menneske med ansvar der oppe i statens ledende linjer som kan gi et informativt svar på dette?? 

Jeg kaster ballen over til pressen som skal drive folkeopplysning og gravende journalistikk!
Dere har en jobb å gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.