06 oktober 2015

Haraldvangen kjører kombinert leirskole for barn og flyktningemottak.

Jeg fikk nettopp vite fra en opprørt forelder som har sendt sitt barn på leirskole til Haraldvangen i Hurdal, i god tro om at det er en alminnelig leirskole for barn, at barna skulle bo i en kombinert leirskole/flyktningemottak. Når barna ankom stedet ble denne mail (skjermdump under) sendt ut til foreldrene om at barna var kommet vel frem til Haraldvangen og godt installert i hyttene, og at alt var bra. Da først forteller representant for leirskolen at i tillegg til vanlig leirskoledrift blir stedet benyttet også som flyktningemottak. Foreldre har vel krav på å vite hvilke steder barna blir sendt til FØR de gir fullmakter til å la barna dra på slike arrangementer gjennom skolen.


Etterpå sender daglig leder for Haraldvangen ut en pressemelding de har hatt liggende, og kaller denne endringen av driftsformen "del av den nasjonale dugnaden".
De ønsker å imøtekomme flyktningene og gi de basisbehov som mat, seng og husrom til de kan komme inn i det ordinære mottaksapparatet. Ledelsen der skriver at den spesielle situasjonen gjør at vi alle må stille opp som best vi kan. Dugnad skal vel basert på frivillighet og ikke noe som blir tredd ned over ørene på folk?Disse flyktningene som kommer kjenner man ikke identiteten til, der falske pass selges som varmt hvetebrød, eller hvilke traumer de har vært gjennom tidligere. For alt vi vet flykter de fra kriminelle handlinger i sine hjemland, der EU har varslet at kun en av fem av de som nå strømmer gjennom Europa og hit er syriske flyktninger.
Hvor mange, og hvem av de er IS-soldater, der det er varslet at IS vil få 500.000 av sine krigere over til Europa.
Man kan undres på om det her er generalene som flys inn.

Når man ser alle overfallsvoldtekter, knivran og vold relatert til knivbruk og drap, som har eskalert veldig den senere tid, hvor heller ikke barn får gå i fred, der man nå omtrent daglig leser om slike kriminelle voldelige ugjerninger, med utspring fra asylinstituttet, så er en slik flerbruksinstitusjon som Haraldvangen har lagt seg på svært uheldig.
Det er mange barn i norske skoler som har store utfordringer å slite med selv, som kan ha utfordrende og utagerende atferd, som lett vil kunne la seg lokke til mennesker og handlinger som ikke er bra for de. Når man da ikke kjenner identiteten til de mennesker de skal bo nær, så kan ikke skoler garantere for sikkerheten til barna under slike leirskoleopphold. Å påstå noe annet er galskap!

Jeg legger her ved noen linker som viser endel forhold og holdninger i slike mottak:
Hvordan kan voksne mennesker med ansvar for barn tillate og godta at mindreårige barn skal settes i situasjoner hvor man ikke kan garantere for sikkerheten deres? Hva om en terrorist eller flere er blant flyktningene som vi ikke kjenner identiteten til tar ungene som gisler? Hvem er da ansvarlig?
Vi spiller ikke russisk rulett med barna våre. Barna skal beskyttes!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.