26 januar 2010

Trondheim kommune hindre folk i å holde seg friske!

Den rød-grønne regjering vet ikke hvordan de skal få bukt med sykefraværet i Norge. De mener det er alt for stort, selv om forsker og spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland mener det er for lavt, sett i sammenheng med at vi har et inkluderende arbeidsliv. FrP fremmer forslag om momsfritak på treningsavgifter, der arbeidsgiver sponser sine ansattes treningstimer, for å fremme tiltak for helsebringende arbeid, slik at folk skal holdes ved bedre helse og sykefraværet gå ned. Noe som vil føre til motivasjon både hos arbeidsgivere og ansatte. Men hva gjør de rød-grønne i Trondheim kommune? Jo, de gjør stikk motsatt! De skrur opp prisene der de kan, i ukontrollert avgiftskåtskap, slik at mennesker i kommunen skal få mindre mulighet til å trene og bruke marka, så helsen fremmes. På finværsdager er det ikke nok parkeringsplasser i Bymarka og folk parkerer langs veiene, tross at det er skilt med parkering forbudt. Ulovlig parkering som kommunen sørger for å vokte med stor iver, så de kan bøtelegge folk med 500 kr i gebyr. Tross at de ikke står i veien verken for utrykningskjøretøy eller hindrer trafikk forøvrig. De rød-grønne besluttet i vinter å skru opp parkeringsavgiftene på parkeringsplassene i Bymarka fra 30 til 50 kroner. Nå har de rød-grønne også besluttet å gjeninnføre halleie for seniorlag i Trondheim. Idrett er helsefremmende tiltak som heller bør belønnes! Den Herren gir embete, gir han også vett", men det er tydelig i dag at Vårherre også gir dispensasjoner i Trondheim! God bedring til de rød-grønne politikere i Trondheim kommune!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.