01 mai 2010

1. mai -arbeidernes internasjonale kampdag

De fagorganiserte i USA foreslo for "Den internasjonale arbeiderkongressen", som møttes i Paris i 1889, for å starte Den annen Internasjonale, at 1. mai skulle vedtas som demonstrasjonsdag, fordi 1. mai 1886 markerte begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av åtte timers arbeidsdag i USA.
Den første 1. maifeiringen i Norge ble gjennomført i 1890 og i 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag. I 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag. "Internasjonalen", også kalt "Opp, alle jordens bundne treller", ble arbeiderbevegelsens viktigste kampsang.
I dag har Norge en rødgrønn regjering, som flår folk med skatter og avgifter. Da er det både interessant og tragikomiskt å lese teksten i denne kampsangen, som nettopp Arbeiderpartiets folk har sunget siden den franske revolusjon over hele Europa denne dagen, og hva AP har blitt til i dag.
Ta dere tid til å reflektere over teksten- innholdet i denne kampsangen ifht den politikk som føres i Norge i dag, hvor ene bomstasjon etter den andre krever inn avgifter, eiendomsskatter pålegges folk, formueskatter, veiavgifter... det skitne folkeran som Arbeiderpartiregjeringen øver mot arbeiderne og det norske folk, nå i 2010. Merk dere spesielt vers nr. 3

Internasjonalen

"I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet:
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov."


-I dag har Stoltenberg skrytt på seg laveste arbeidsledighet i Europa. Dette er sannhet med modifikasjoner. Antallet nordmenn som til enhver tid er utenfor arbeidslivet, er oppsiktsvekkende. 105.000 personer mottok attførings- eller rehabiliteringspenger ved utgangen av første kvartal i fjor. Hele 48.500 personer mottok AFP. Norge har sannsynligvis den høyeste sykdoms- og uføreandelen i verden, sier Christopher Prinz i OECD til DN.no.
Stoltenberg har ingen grunn til å slå seg stolt på brystet!

Ønsker alle lesere som er innom en fin 1. mai feiring, og godt valg i 2011 og 2013! c",)___

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.