30 mai 2014

Kjemikaliecocktail i norske vannkraner

I Dagens Næringsliv 29.05.14 leser vi at nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Hvor redaksjonen spør om vi menneskene er forsøksrotter. Det er ikke en dag for tidlig at temaet blir brakt på bane i medier.
De senere år er folk angrepet av kols, kreft, allergier og nervelidelser, der folk spiser mer nervemedisin, enn drops. Ser man omsetningen på slike nervemedisiner og omsetningen på drops som sukkertøy, så tør jeg påstå uten å vite at nervemedisinene bringer inn mer penger til produsentene, enn sukkertøyet.

En familie i Bergen flyttet nær Flesland flyplass. Brønnen de har drukket av i årtier, har vært forgiftet av miljøgiften PFOS (perfluoroktylsulfonat), som har vært brukt i brannskum av flyselskapet Avinor. Under øvelser ble kjemikalier spredd over naturområdene og seg ned i grunnen til de private brønnene for så videre i kranene i folks hjem i området rundt. I 2007 ble brannskum med PFOS forbudt i Norge, etter at det ble rettet bekymring mot skadevirkningene. Først tre år etter startet Avinor å undersøke om området rundt flyplassen var forurenset. Bør ikke mennesker som driver slik miljøkriminalitet, vite hva de gjør mot miljø og folk? Det er fagfolk som er satt til maktstillingene, som skal ha visst såpass og svineriet de pøser ut i naturen. I 2011 var beskjeden til beboerne på Kvitura, at brønnene deres hadde høye verdier av giftstoffet PFOS. I årene mellom hadde folk i området drukket denne gifta og gitt barna vann fra det giftige springvannet. Et tredvetalls husstander er nå avhengig av flaskevann som drikke.
Hva er det myndighetene gjør med vår oppvoksende generasjon og landet vårt?!

Skjermdumpene under er fra samme artikkel.
(For at det skal kunne dokumenteres i ettertid har jeg valgt å ta noen skjermdumper, da linker til DNs artikler ofte forsvinner etter en tid.)

Mange av de kjemiske stoffene som brukes i dag er hormonforstyrrende. Foster og barn under vekst er sterkt utsatt. De kjemiske stoffene som benyttes i dag kan en se i sammenheng med misdannelser på kjønnsorganer, nedsatt fruktbarhet, bryst og testikkelkreft, diabetes og overvekt, som noen eksempler.
Forskere vet enda ikke om stoffene kan aktivere arvelig genetisk sykdom på folk som blir utsatt for kjemikaliene. Det kan skremme fanden på flatmark, der vi stadig ser at barn og små unger stadig får dårligere helse. Hvor mange kjenner du, som har trengt hjelp til kunstig befruktning? Selv har jeg kjennskap til svært mange. Det er nærliggende å tro at det er resultat av kjemikalieeksponeringen man blir utsatt for, når man leser det som er gjort kjent i DN. Vi er marinert i kjemikalier, sier den tidligere generaldirektør i svenske Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg. 


Våre myndigheter snakker stadig om at vi må trimme mer, spise sunnere og ukeblader skriver opp og ned om slankekurer og sykdommer. Store reklamer i alle ukeblader om medikamenter av ulik art, som skal hjelpe mot all sykdom. Men bør man ikke heller gjøre noe med det som er rota til det onde, forgiftningen av mennesker? Har våre myndigheter lov til å lukke øynene og ignorere forskning, der det avdekker at myndigheter sakte dreper folk i landet og reduserer befolkningsveksten med kjemikaliebruk? Vel er det for mange mennesker på jorda, men er det slik man skal ta grep om å få ned antallet rundt jordens matfat?
De forskningsrapporter som staten bestiller, de kan vi ikke lenger stole på, for der har kommersielle krefter makt til å endre rapportene, så de passer inn med hva de vil for at det skal tjene deres forretningshensikter, om mest mulig profitt på revegifta som dynkes over befolkningen. Hvem kan man da stole på? Staten er jo blitt befolkningens fiende! Man snakker om rovdyr i landbruksdebatten...


Det unge forskertalentet, Jêremôe Ruzzin nevnte også den giftige laksen, der han hadde funnet ut at rotter som får fór med miljøgifter lettere utvikler insulinresistens, som er nært knyttet opp til fedme og
type 2-diabetes. Han mener at vi ikke kan stole på dagens grenseverdier, som settes av myndighetene. Han gjorde forsøk på overvektige damer. De damene som var med i forsøket spiste omtrent likt og trente likt, så overvekten skulle ikke ha sammenheng med kalorier inn, kontra ut. De overvektige damene hadde langt høyere konsentrasjoner av miljøgifter i blodet.
Forsker i samfunnsmedisin Torkjel Sandanger ved Universitetet i Tromsø sier i samme artikkel: "- Vi går med alt for mange ulike stoffer i blodet, stoffer vi ikke kjenner virkningen av. Og det virker ikke som politikerne har skjønt at dette må de gjøre noe med."

Når man ikke kjenner skadevirkningene, bør ikke da politikere våkne og bevilge mer ressuser til forskning på nettopp dette? Eller er de kommersielle interessene blant finanseliten ute i Europa det som skal ødelegge befolkningens genmateriale og helse? Hva veier mest for våre politikere? Befolkningens helse, eller pengemakta i Europa, som gjør profitt på disse kjemikaliene? 


Hvor mange små barn er vel medisinert for ADHD og andre mentale forstyrrelser? Er de stakkars små, proppfulle av kjemikalier og således trengt til å pakkes i enda mer kjemikalier?
Jeg gråter over fremtiden til våre etterkommere. Det er galskapen som rår denne kloden!
Man skulle tro den skolerte del av befolkningen, som har lest og skaffet seg kunnskap, var såpass oppvakt at man fulgte med, og sa klart fra om at dette finner vi oss ikke i. Men folk går med skylapper foran øynene og heller heksejager folk som forsøker å røre i materien. Er det for at grusomhetene er så ille at de bevisst stenger ute, og ikke vil se, eller er det rett og slett dumskapen og grådigheten som rår?

************************************************************

I Hydrodammen, Glomfjords eneste drikkevannskilde er det også påvist helseskadelig forurensning, skriver Nettavisen. Drikkevannskilden er sterkt forurenset av bly, nikkel, krom, kobber, sink og arsen. Statkraft hadde bestilt rapporten fra Norconsult. Statkraft tok over fra Yara i 2007.

Skjermdump fra Nettavisens artikkel i link over:

Avisen skriver at Meløy kommune tok seks prøver av drikkevannet i perioden 3. mai til 12. juli 2012 og at ingen av prøvene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene i drikkevannsforskriftene. Når da disse grenseverdiene ikke er sikre, bør ikke da myndighetene se nærmere på disse, når forskning viser sterkt bekymringssignal for om de verdier er trygge? I 2013 ble det ikke tatt prøver i hele tatt.
Meløy kommune fikk beskjed av Mattilsynet om å overvåke drikkevannskilden. Kaller man det overvåking, når det får gå et helt år, uten at prøver blir tatt? Det gjelder folks og fremtidig generasjoners helse! Det er tatt for få prøver til å kunne si noe om kvaliteten på drikkevannet skriver Mattilsynet i sin rapport jfr avisa. Der er ingen risiko med å drikke vannet har Meløy kommune gått ut med til befolkningen som drikker av vannet. Mattilsynet ser på det som alvorlig at kommunen ikke foretok prøver som pålagt i 2013.
"- Drikkevannet fra Hydrodammen må overvåkes over flere år for å kunne si om den er egnet som framtidig drikkevannskilde eller ikke, sier Berget".
De grenseverdiene som her Meløy kommune forholder seg til, hva med å offentliggjøre hva de fant innenfor de grensene? Der usikkerheten er så stor, blir altså befolkningen brukt som forsøksrotter. Vi vet ikke hva det gjør med helsa på sikt, når det finnes miljøgifter i vannet. Innenfor grenseverdiene, det holder ikke! Folks helse er mer verdt enn som så!

*****************************************************

Når regjerende politiske krefter vil selge ut våre friske vannressurser og fjerne hjemfallsretten, da bør folk følge med. Vi risikerer å miste drikkevannskildene våre, og bli tvunget til å kjøpe dyrt vann på flasker alle sammen, med tid og stunder. Hvem vet hva de da kan ha i disse flaskene?"Kjemikalier som fører til hjerneskader på fostre og småbarn slippes ut over hele kloden. Det vil få uoverskuelige konsekvenser hvis vi ikke griper inn nå, sier dansk professor."

*********************************************************

Drikkevann i Roan er forurenset av bly skriver Fosnafolket (skjermdump under tatt derfra). Det ligger en skytebane i nærheten, men det er usikkert om det er den som er årsaken.
Drikkevannskilden Benna i Melhus kommune, ble besluttet å slås sammen med drikkevannskilden Jonsvatnet i Trondheim. Slik skal de to vann være drikkevannsreserver for hverandre. Under arbeidet for å slå disse to vann sammen, er flere grunneiere berørt og får nå bare grumsete vann ut av kranene som de ikke heler å drikke. Staten bryr seg ikke og overlater ansvaret til de enkelte grunneiere. Noen fikk oppnevnt advokathjelp men han som står frem i artikkel under, som er hentet fra Trønderbladet, lokalavisa i Melhus kommune, må ordne opp selv. Dette i oljenasjonen Norge som sender milliarder av kroner ut av landet for at fattige i andre land skal få rent drikkevann. Betal din skatt med glede, husk den kommer fellesskapet til gode.
Kyss meg bak, sier jeg!

Les hele saken her på TrønderbladetPå denne siden vil jeg samle informasjon jeg kommer over fortløpende. Siden vil oppdateres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.