20 september 2012

Bussene i AP-styrte Trondheim ødelagt av veinettet.

Galematias rår også Trondheim kommune, hvor statsministerens oppskrytte hånd, Rita Ottervik (AP) er ordfører. Stoltenberg har lenge brukt Trondheim kommune som Arbeiderpartiets utstillingsvindu. Nå er samtlige leddbusser som kjører over trikkeskinnegangen på Munkvoll, på Byåsen i Trondheim, ødelagt som følge av manglende vedlikeholdt og utbedret vei. Jeg bodde selv i det området for ca 7 år tilbake og kjørte over det området daglig til jobb. Selv da var veien slik i det området og hadde enda da, vært slik i mange år. Ingen ting er gjort fra kommunens side når det gjelder utbedringer. (Vinterstid har det knapt vært strøing i området i bakken opp mot lyskrysset, hvor mange har stått å spinne på speilblank is som er blitt til etter at varmen fra bilene smelter underlaget mens de venter i lyskryssene, men det er en annen sak.) Det skal spares penger i Trondheim! Det er flott at den arbeiderpartistyrte Adresseavisa nå setter fokus på hvordan Rita Ottervik sparer kommunen til fant!
Samtlige busser som har kjørt ruten over området, på linjen som går til universitetet på Dragvoll må inn til reparasjon. AtB, som er busselskapet som har kjøringen vurdere å legge om ruten på grunn av dårlig vei. Er det virkelig slik i dette landet at busselskaper nå må legge om bussrutene og kjøre alternative områder av den grunn denne rike staten mangler vilje til å ruste opp veiene med våre egne penger?
Hvert år tas det inn 64 milliarder i bilrelaterte avgifter, i tillegg kommer bompengene. Kun 17 milliarder av disse blir brukt på infrastrukturen i veibygging og vedlikehold.
Håper endelig AtB sender regningen til Trondheim kommune ved Rita Ottervik, for slikt vanstyre bør ikke kunne skje! Det "utstillingsbildet" er nok bare en glorete fasade. Bak denne ser man rottereiret.

Det er Galematias som rår landet og Rita Ottervik i Trondheim!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.