05 september 2012

Ordføreren i Trondheim

Tidligere i sommer har vi hatt en bølge med kriminalitet som har fulgt de rumenske tiggerne rundt om i Norge. Trondheim var heller ikke skånet for disse. Fremdeles så henger det tiggere på hvert gatehjørne i sentrum av byen, hvor tiggerne kommer frekt opp i ansiktet på deg med pappbegrene sine hvor de rasler med disse for å få penger. Svarer du med å be de komme seg vekk, når de kommer helt opp i ansiktet på deg, så freser de mot deg som villdyr, trolig banneord på rumensk. Det kan late slik ut fra kroppspråk og den sinte mimikken. Rita Ottervik som representerer Arbeiderpartiet, gikk i bresjen for noen år tilbake, for å få transittmottak på Persaunet i Trondheim. Ved mottaket er det stadig å lese i avisen om sammenstøt, og voldtekter og kriminalitet har fulgt de også i byen. Kriminaliteten har økt i Trondheim, som i andre storbyer, som er sterkt representert med ikkevestlige innvandrere og asylsøkere.
I den anledningen så har en kvinne sendt et brev til byens ordfører, Rita Ottervik og meldt fra om sin bekymring. Med kvinnens tillatelse har jeg fått lov å publisere innholdet i brevet her:

"Hei Rita Ottervik
Jeg bor i Trondheim kommune [...], jobber i helstilling og betaler min skatt både til stat og kommune. Samfunnsengasjert og følger med på hva som skjer her i byen og landet forøvrig. Og det jeg nå ser i min by, Trondheim gjør meg meget bekymret. Det er overfallsvoldtekter, ran med pistol og knivstikking begått av våre nye landsmenn og asylsøkere. Er man på byen en kveld kan man risikere å bli både ranet og overfalt. Er du stolt av dette du som er ordfører i Trondheim? Tiggere i byen fra Øst-Europa og som har bakmenn som henter "fangsten" på ettermiddagene. Hvorfor vedtok dere å la tiggere holde på slik? Er du stolt av dette også? På asylmottaket på Persaunet er det en bande som er på byen og raner og herjer rundt, er det virkelig slik du vil at byen vår skal være? To moskeer i Trondheim, vet du hva som foregår der inne? Enkelte barnehager er det overvekt av våre nye landsmenn og det er kuttet ut mat med svin for å ta hensyn til annen kultur. Vil du ha det slik i din egen by? Og hvorfor kan det ikke stilles krav til våre nye landsmenn når de ankommer landet, og i dette tilfellet vår egen by Trondheim? Jeg vet av mange som er født og oppvokst her i Trondheim som er dårligere stilt enn de fleste, ikke har jobb eller bolig og som får svært liten hjelp av NAV. Men derimot våre nye landsmenn har rikelig med midler fra NAV. Ikke stilles det krav til de heller, de går hjemme og mottar stønader fra NAV uten å yte noe tilbake. Det er flere og flere som reagerer på dette, men hvis man ytrer seg om slikt får man stempel og blir kalt rasist eller høyreekstrem. Jeg er ikke rasist, men realist og føler meg bare og mer fremmed i min egen by, samt redd for å ferdes ute om kveldene i redsel for å bli overfalt."

Rita Ottervik vant forrige valg i Trondheim på lovnad om å fjerne bomringen rundt byen. Med samtidig lovnad om at det aldri mer skulle komme opp ny brukerstyrt finansiering rundt byen. Før to år var gått hadde hun brutt det løftet og besluttet å sette opp nye bompunkt, for å finansiere "Miljøpakken" i Trondheim. Som består av bl.a sykkelstier i byen og flerfelts innfartsvei til byen. Bompunktene er satt opp slik at det er grensekommunene til Trondheim som må betale denne pakken til Arbeiderpartiet. Hun selv bor slik til på Byåsen, at hun ikke rammes av bompasseringer når hun reiser til og fra jobb i rådhuset. Rita Ottevik og co, har nå besluttet å sette opp ytterligere 16 bompunkt rundt Trondheim. Her skal alle flås, og sin lovnad som hun vant valget på, vil hun ikke vedkjenne seg, tross at alle øvrige politikere i byen kan bekrefte det som hun lovet i kommunestyresalen foran alle som var til stede.
Rita Ottervik liker ikke tilbakemeldinger fra befolkningen og hun blir bent frem harnisk når hun blir kritisert. Tidligere i sommer så besluttet hun og hennes medsammensvorne i AP, å øke husleiene med hele 114% på de kommunale boligene i byen. Noe som slo bena helt under folk som var i vanskelig økonomisk livssituasjon fra før. Disse gjorde hun til sosialklienter, da de ellers ikke ville ha noe å leve av, etter at husleiene ble økt med opp mot 5000 kroner pr mnd. Det ble også da tilskrevet henne, hvor hun svarte med en politianmeldelse. 

Hvilken ordfører er det som ikke tåler å høre klar tale fra befolkningen hun skal føre ordet for?
I brevet som kvinnen innledningsvis i denne bloggen sendte, svarte Rita Ottervik ganske så sylfrekt, langt fra en ordfører verdig! 
Leserne må gjerne selv se og vurdere ordføreren i Trondheim sin måte å korrespondere med byens borgere på:
(Brevet er krympet ved å ta vekk navn og adresse på kvinnen, og krympet med noen mellomrom for å få plass på et bilde. Alt av skriftlig innhold er med. Orginalen har jeg tilgjengelig.)

Først starter Rita Ottervik med å kalle kvinnens beskrivelse av virkeligheten i Trondheim for "tendensiøse formuleringer og påstander". Alle som ferdes i Trondheim kan bekrefte det kvinnen skrev til henne, det er slik befolkningen opplever hverdagen. Hun kritiserer også kvinnen for å bringe på banen bare den kriminalitet som begås av utlendinger. Etter alle avisskriverier som har vært de senere år, så vet vel også de fleste at innvandrere skårer svært høyt på overfallsvoldtekter, når det gjelder statistiske målinger, med vesentlige signifikante resultat, være seg vold, ran eller innbrudd. Innvandrere opptar rundt 30% av norske fengselsplasser. I sammenheng med hvor stor andel de er representert med ellers i samfunnet, så må man med rette kunne påstå at det er svært høye tall. Noe også betjente innen politi og kriminalomsorg kan bekrefte. Jeg har selv snakket med folk innad i politi og fengselsetaten, som har bekreftet det.

Rita skriver videre at hun har et godt samarbeid med politiet i Trondheim. Jeg vil tro at politiet har langt viktigere ting å ta seg til enn å løpe hennes ærend for ting hun finner sjikanøst fra borgere i og rundt byen, etter sine løgner og bedrag av befolkningen. Hun skriver videre at de fleste voldtekter begås i hjemmene. Jeg vil tro det oppleves langt mer skremmende å bli overfalt i byen av en vilt fremmed, for så å bli voldtatt, enn av et menneske i sitt eget hjem. Det er vel også et forsøk på å distansere seg vekk fra selve problemet når hun kommer med slike påstander. Da må kanskje denne ordføreren sørge for at det er nok, og godt nok utbygd krisesenter i Trondheim, med boliger tilgjengelig, så disse stakkars menneskene som opplever slikt i egne hjem får en mulighet til å komme vekk fra volden? Samtidig sørge at rettsapparatet følger opp der de svikter, noe også Arbeiderpartiet som hun representerer, er ansvarlig for. Men også her svikter Arbeiderpartiet med Rita Ottervik, byens innbyggere.
Hun vil heller ikke kjennes ved at innvandrere i byen får andre økonomiske ytelser fra NAV enn nordmenn. Nå er det vel slik at innvandrere som kommer til landet får en startpakke på ca 30.000 for å kjøpe møbler og innbo. Hvilke vanskeligstilte nordmenn i Trondheim får samme hjelp? Barna til innvandrere får også økonomisk tilskudd for å kjøpe sportsutstyr og delta i aktiviteter. Det er nok flere hjelpeordninger de nyter godt av. Kanskje kan noen av leserne tilskrive byens ordfører og gjøre henne oppmerksom på hvilke?
Rita Ottervik leser ikke bare det som står på linjene, hun leser også mellom linjene. Det må man si er bemerkelsesverdig av en ordfører i Norges tredje største by! Det skulle ikke forundre om hun er kvalifisert spåkjerring også! Arbeiderpartiet har da hatt en kvinne tidligere som har holdt hang til slike orakel.
Hun beskylder endatil kvinnen som tilskrev henne, for å mobbe en hel gruppe! Rita Ottervik er riktignok en veldig stor dame, da i kroppslig omfang, men det får da være grenser for å hovere.
Tidligere i sommer så brukte hun også store ord, hvor hun anmeldte et sjikanøst brev, hvor hun ikke tålte klar tale, hvorpå hun gikk til Adresseavisen og sa det var en drapstrussel. Nå skal det vel noe til å få dette beistet i bakken, så de fleste som kjente saken de lo, de visste det ikke var sant. Selv om mange lot seg lure av mafiaarbeid som var satt i scene i samarbeid med journalisten og stalkeren Knut Okkenhaug i Adresseavisen og avisens redaktør Blix. Her redegjort for av Freddy Stangnes. Hvor disse to røde krøsuser av pressefolk, har vært på jakt etter å stemple folk høyreekstremister for å knuse disse i samfunnsdebatten. Venstreekstremister blir slike ofte kalt. De ville vel vært arbeidsledig begge to, var det ikke for pressestøtten fra Arbeiderpartiregjeringen som holder liv i mafia-avisen de begge representerer. Anmeldelsen ble henlagt.


Her ser man et annet eksempel på hvordan Adresseavisen misbruker sin makt til å henge ut mennesker på høyresiden, de misliker meningene til. Normalt så får man ikke poste linker i Adresseavisens kommentarfelt. Men denne gangen er det en som redaksjonen ikke liker meningene til, da lar de villig gammelt grums poste i linker i kommentarfelt, for mer som å påminne folk om hvilket "dårlig menneske" det er snakk om. 

- I brevet avslutningsvis så mener Rita Ottervik at kvinnen som viste bekymring for byen sin måtte få en tydelig motreaksjon. Det var nå enda godt at denne dramadronningen av en ordfører ikke la beslag på enda flere politiressurser ved nok en anmeldelse. Byens kvinnelige ordfører er en skam som representant for kvinnelige ledere!

Rita Ottervik benekter den kriminalitet som har eskalert med hennes beslutninger om å etablere transittmottak i byen og fri flyt av kriminelle innvandrere, som er kommet med Schengenavtalen. Jeg vil her legge ut noen linker fremover, så folk selv får se tilstandene i Trondheim under denne kvinnen, som benekter en hver virkelighet hun ikke ønsker å vedkjenne seg. Dette har ingen ting med rasisme å gjøre, men å gjøre rede for de påstander som ordføreren benekter. Vi må våge å kalle en spade for spade og innrømme også de ulemper som følger med de politiske beslutningene tatt av AP! Alt annet ville være ansvarsløst!
10 april 2013 skriver Adresseavisen at politiet har misten kontrollen over kriminaliteten i byen og de har et lukket møte med politikerne i Trondheim. Nå må kanskje den kjepphøye ordføreren innse det som alle andre borgere i byen og omliggende kommuner har merket seg i flere år, og gitt henne tilbakemeldinger om. Politiet har vært nødt å sette ressursene inn på saker som nevnt punktvis over, så midlene ikke har strukket til for å holde kontroll på yngre innbyggere i byen, som er kommet skjevt ut. Hvilken pris er ikke denne ordføreren villig til å betale med folkets sikkerhet, når det gjelder kriminell innvandring.
En sak som også er verdt å nevne her, er hvordan Rita Ottervik leder an kommunens giverglede til kriminelle venstreekstremister. For det er vel kriminalitet å svindle til seg ekstra penger? Fra 2009 til 2012 ga Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune over 500.000 kroner i støtte, til juksedømte SOS-rasime. Denne summen var utregnet av medlemstallene SOS Rasisme selv oppga. Etter den første dommen i 2011, bestemte kommunen seg for å øke tilskuddene med 20.000 kroner, skriver VG, 17.02.13
Som politiker får man den vind tilbake som fortjent. Ignorerer man befolkningen og kjører frem i diktatorisk stil i et demokratisk land, da reiser folk seg. Kanskje har Ordfører Rita Ottervik bedt om å bli sjikanert av befolkningen, slik hun turer frem med maktovergrep i den politiske posisjonen hun besitter? Det tar vel ikke lang tid før kommentarfeltet stenges av redaksjonen i Adresseavisa. Den er som kjent blodrød, og de røde verner om sine.
Eldreomsorgen i Trondheim er et kapittels for seg, der blir tragediene avslørt på løpende bånd. Utstillingsvinduet til Trondheim er ikke mye å skryte av under Rita Otterviks styre. Det vitner om politikere med total mangel på kontroll og evner til å rette opp vanskjøtselen i byen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.