23 august 2012

APs overgrep mot befolkningen


Et ungt voksent par har funnet hverandre. De ønsker å leve sammen av kjærlighet.
Ørjan Ryeng (34) og Hsiao-Peng Kao (31) flyttet fra London til Trondheim i mars i år, men blir nektet å leve sammen av UDI, som er en forlengelse av Arbeiderpartiregjeringen i dette tilfellet. Friheten for mennesker, friheten til å dele livet med den man blir glad i, hvor er den i dette landet? Hva galt har de gjort som skal straffes slik av arbeiderpartiregjeringen?
AP, V, SV -de har alle hele tiden snakket om likeverd? De har gjennom alle år snakket om at rasisme er en vederstyggelighet, noe de fleste av oss kan samtykke i. Men hva er det i slikt tilfelle? Det eneste gale som er i dette tilfellet er at den søte unge kvinnen ikke er etnisk norsk, og at hun ønsker å bosette seg i Norge av kjærlighet til sin mann! Ryeng kan selv forsørge sin kone. Men igjen skal det seigpines i statsapparatet, der det for tiden ser ut som om Satan har tatt plass i hver en krok, og bolig i hvert et menneske i regjeringstroppen!
På den annen side så sluses kriminelle innvandrere inn til Norge, hvor de voldtar kvinner og jenter i hopetall! De får fulle sosiale rettigheter og staten svøper om de med alt de trenger, gir de gratis skolegang og sosialstønader. I hele sommer har rumenske tiggere fått herje landet fritt med tilgrising, tyverier, og ran, som har kostet landet flere titalls millioner i opprydding og med sporadisk inngripen fra politietaten, i deres herjinger. Hva har det norske etniske folk gjort galt, som skal straffes så hardt??

For en tid tilbake så var det på alminnelig norsk folkemunne vanlig å si, at det burde vært skuddpremie på folk som utviste styggedom og ondskap. Etter Utøya så kan man ikke tillate seg å skrive noe slik om denne regjeringen.

For å ta med fortsettelsen av saken, så fikk Penny oppholdstillatelse, fire dager etter at det ble publisert i media første gang. Det er til ettertanke hvor stor makt media i Norge har. Skal det virkelig være slik her i landet at det er media som bestemmer hvem som får avslag og hvem som får bli i landet, etter den publisering og dekning de gir av de ulike saker?

Noe er fundamentalt galt i styresettet av dette landet! Frihet for hvem og i hvilke saker?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.