21 august 2012

Norge i endring

”Gjerningsmannen lyktes ikke med sitt forsett om å forandre oss. Gjerningsmannen tok mange liv og påførte ufattelig lidelse. Bomben og skuddene var ment å forandre Norge. Det norske folk svarte med å omfavne våre verdier.”

Sitatet er hentet fra Samfunnsmagasinet på nett, og skal være uttalt av Jens Stoltenberg.


Som frilansjournalist Jan Hansen spør: "Hvem er det statsministeren oss’er seg med her?", spør jeg det samme.
Hvilken verden er det statsministeren lever i disse dager etter terrorangrepet? Leser han kun sine egne korrumperte aviser drevet med pressestøtten han gir for at de skal skrive AP-propaganda, og de nye 18 aviser som LO har kjøpt opp, hvor LO-leder Flåten sitter som styreformann i disse, med kontrollen?
På internett; i debattfelt, i blogger, på Facebook, så koker sinnet hos befolkningen. Sinnet retter seg ikke mot Anders Behring Breivik som Jens Stoltenberg prøver å propagandere. Det er mot han selv, og hans virke hvor han opptrer som mafiakonge hvor det ene kartellet etter den andre nå blir avslørt.
Det er vel ingen, inkludert blogger, som forsvarer drap av politiske aktivister, uansett alder. Derfra til å forstå handlingen som er blitt utført, er det kort vei. Mange deler ABBs tanker om styringen som Stoltenberg overkjører den etniske norske befolkningen med. Vi er mange som kjenner offer som har lidd under denne regjeringens politikk, en politikk som de unge politiske aktivistene på Utøya ønsket å føre videre, med fortsatt undertrykking og knebling av det norske folk, både i samfunnsdebatten og livet ute i samfunnet. Der de som har partiboka i orden blir favorisert i tilsettingen av viktige samfunnstillinger. Jens Stoltenberg nekter for at det er tilfellet.

Her kan man se ett lite utdrag av Arbeiderpartiets aktivister innsatt i sentrale samfunnstillinger, hvor også Per Sandberg reagerer på disse koblingene:
 
 • Avgått politidirektør Øystein Mæland (tidligere statssekretær for Faremo og Stoltenbergs forlover)
 • Sjef for Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen (tidligere statsråd for AP)
 • Direktør for Medietilsynet Tom Thoresen (tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP)
 • Sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Strand (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder i politiets fellesforbund Arne Johannessen (tidligere AP politiker)
 • Konsernsjef i DNB Nor Rune Bjerke (tidligere finansbyråd for AP og venn av Jens Stoltenberg. Stoltenberg var forlover i bryllupet hans. Sønn av LO-økonom Juul bjerke og bror av tidligere miljøvernminister Siri Bjerke) Den som har interesse av å lese mer om korrupsjon som har foregått i DNB kan lese Tore Sandbergs bok "Narrespill".
 • Fotballpresident, NFF Yngve Hallen (tidligere varaordfører for AP)
 • LO leder og styreleder for A-pressen, Roar Flaathen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Fellesforbundet Arve Bakke (tidligere statssekretær for AP)
 • Direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkellem (tidligere statsråd for AP)
 • Leder i Fagforbundet Jan Davidsen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (tidligere statssekretær for AP)
 • Sjefsredaktør i TV2 Alf Hildrum (tidligere informasjonssekretær for AP)
 • Nylig avgått sjefsredaktør i Nordlys Hans Kristian Amundsen (statssekretær for AP)
 • Direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder av Narkotikautvalget (kjent som Stoltenbergutvalget) Torvald Stoltenberg (tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg)
 • Riksrevisor Jørgen Kosmo (tidligere statsråd og Stortingspresident for AP)
 • Sjef for Riksteateret Ellen Horn (tidligere statsråd for AP)
 • Styreleder Helse Sør/Øst (administrativt valgt) Hanne Harlem (tidligere statsråd for AP)
 • Direktør for Norsk Folkehelseinstitutt, Camilla Stoltenberg (søster til Jens Stoltenberg).
 • Tidligere NAV-direktør, Tor Saglie (gift med Tove Strand AP, som er datter av landsfaderen Gerhardsen (AP). Saglie har tidligere vært statsråd.
 • Tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE, Marte Gerhardsen (datter av Tove Strand og barnebarn av landsfaderen Gerhardsen.) Jobber nå i en ledende stilling i DnB, hvor Rune Bjerke, som er venn av Jens Stoltenberg, er konsernsjef.
 • Her ligger også mange koblinger til AP i rettsapparatet som er høyst aktuelt å se på i dette edderkoppnett som Arbeiderpartibevegelsen spinner om seg med.
Det er mange som nå reagerer på ukulturen i Arbeiderpartibevegelsen.
BI-professor Petter Gottschalk synes det er helt utrolig det vi er vitne til, og mener det må en oppvask til i regjeringen.
KrF-leder Knut Arild Hareide påpeker også ukulturen som brer om seg i staten.
Økonom Kjell Schevig, omtalte "Arbeiderpartidomstolen" allerede i 2010, hvor forholdene i domstolene er mer aktuell enn noen gang, i dag hvor vi har et dommerpanel som har dommere som dømmer uten å ha signert dommerforsikringer eller stallningsbrev, før de tiltok sine embeter, og dømmer med ettervirkende kraft.
Det er betimelig å stille mange spørsmål om hva som skjer i statstyringen, om det i hele tatt er styring og kontroll! Partiledere fra flere parti sletter innlegg hvor folk stiller spørsmål, på sine Facebooksider, der det kan late til at de føler ubehag ved å bli stillet til ansvar og avkrevd redegjørelse og svar. På Jens Stoltenbergs side så ser det ut til at de har en fulltidsansatt til å slette innlegg på løpende bånd, av innlegg de finner ubehagelig å forholde seg til i den øverste AP-styrelsen.
FrP krever nå habilitetssjekk av hele regjeringen.
Vi kan ikke ha en regjering hvor alle stiller inhabile i ubehagelige personalsaker, der nepotismen (favorisering av goder til familie og bekjente) råder. Regjeringen kan late til å være en familiebedrift hvor slektsskap og vennskap ligger som et etterkoppnett over de tilsatte i de mest prestisjefylte stillingene hvor makten veier tyngst. Nettet er i ferd med å rakne, og folket omfavner ikke disse "verdier" slik Jens Stoltenberg innbiller seg er tilfellet. Om han er så dum at han tror han kan lure et helt folk, eller om det er så ille fatt at han nå tror på egen frodige fantasi, som for alle andre viser seg som løgner, det er meg uvisst! Kan det være at statsministeren trenger en utredning av psykiatere? For dette må da være et stjerneeksempel på grandiost selvbilde og narcisme?
Jens Stoltenberg sier han tar ansvar for det som er skjedd. Det er for sent å ta ansvar for noe han burde gjort for mange år siden. Allerede i 2006 når han ble gjort oppmerksom på at sikkerheten rundt regjeringskvartalet ikke var god nok, burde han vist det ansvaret. Vi hadde allerede da, Mullah Krekar, som var en fare for sikkerheten. Han visste om farene, men han gadd ikke å bry seg. Det norske folk var ikke verdt å legge ned det arbeidet for. Det er for sent å ta ansvar nå som 77 mennesker er gravlagt. Det er de etterlatte som bærer ansvaret nå, for sorgen, for å komme seg videre i livet i stadig påminnelse om at var det ikke for Stoltenbergs manglende ansvarsfølelse så ville deres kjære ennå levd. Fagre ord fulle av nye løgner er ikke ansvar Jens Stoltenberg! Med sitt grandiose selvbilde så vil han aldri forstå det! Av den grunn vil han heller aldri få det normale folks tillit igjen. Verken jeg eller andre ansvarsfulle mennesker er villig til å spille russisk rulett med våre kjente og kjære, under ditt ansvar.

Så en direkte hilsen fra meg til statsministeren:
Du burde blitt henvist til rettpsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim for en psykisk utredning. Men da må jeg samtidig spørre: er de habile til å sette diagnose på deg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.