11 august 2012

Journalistenes politiske ståsted

Her kan man se fra en tidligere pressedekning hvordan det er fatt med de pressestøttede avisenes stab, politisk. Artikkelen er fra 2003, men ingen ting tilsier at det samme ikke er tilfellet i dag.
70% av journalistene stemmer SV eller AP. 82% av journalistene mener de kan påvirke folks partivalg gjennom mediene. Da er det rimelig grunn til å rette sterk kritikk mot misforholdet mellom journalistene og publikums partipreferanser, slik det står i artikkelen.
Med slike tanker om seg selv og sin makt... -ser man da hvor korrupt disse pressestyrte tabloidavisene i Norge er?
"Før valget i 2005 tok NRK-journalister parti i utspørringsprogram på TV. Det kan ha vært avgjørende for valget, iflg en BI-studie", skriver forskning.no
Det norske arbeiderparti med pressen er gjennomsyret korrupt! Jeg vil igjen påstå de driver mafiavirksomhet!

I 2012 ville 57% av journalistene stemt på et av stortingspartiene (AP-SV-SP) og 13% av de ville stemt på Venstre.

Journalistenes storting ville i 2012 bestått av Rødt med 13 mandater, SV 23 mandater, AP 66 mandater, 1 mandat til SP, 1 mandat til KrF og Høyre ville fått 41 mandater. FrP ville ikke blitt representert blant journalistene, sier professor Frank Aarebrot.


Oppdatert 04.09.14

 
Skjermdump fra Journalisten.no. Rapporten de skriver ut fra viser at folk har liten tillit til det journalister skriver i avisene. Hele rapporten kan leses her.

Selv synes jeg det er av mer interesse å vite det journalistene ikke skriver, der de fordekker viktige deler av det som skjer politisk i Norge. De skriver ikke nøytralt der de heller skriver politisk propaganda for AP og venstresiden, enn faglig objektiv journalistikk.
Oppdatert:
Sveriges Radio kvittet seg med journalistvikaren ved å gi han sparken fordi han tidligere hadde skrevet opplysende saklige artikler om utfordringer ved asylinstituttet, basert på sitt arbeid i Migrasjonsverket. På et lydopptak sier sjefen hans at det er greit å bryte reglene for programsendinger, om man er venstrevridd. - skriver Egor Putilov
Er det grunn til å mene og tro at det er annen praksis i norsk presse?Jeg oppfordrer lesere til å dele denne informasjonen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.