07 juli 2014

Arbeiderpartiet fikk til veldig mye, sier Martin Kolberg (AP)

Martin Kolberg mener at AP-regjeringen som vi fikk knekket, ikke bare fikk utrettet mye, men VELDIG mye. Jeg kan vel være enig i det, men det "veldig mye" som Stoltenbergregjeringen fikk utrettet var dessverre bare til sorg, forargelse og forbannelse for flesteparten av etnisk folk som bor i landet. Det var nettopp derfor det folkefiendtlige partiet måtte tre av. Det har vært nok av kjeltringstreker, svindel og bedrag fra politikerhold, hvor parti fortoner seg som en mafiaorganisasjon, der de har innsatt sine i de fleste maktstillinger i stat og kommuner. Til og med forskere har de prøvd å styre, og forskningsrapporter har de fått endret, for at det skal passe med det som disse bedragere har besluttet skal gjelde som etablert sannhet, som passer deres politikk.
Les Skup-rapporten som ligger under "Metoderapporter" og heter "Styrt forskning". Den ble levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe. Kan man spørre hvor mye penger og andre goder som er utvekslet ved hjelp av korrupsjon, for å få rapporter som skal passe politikeres agenda her i landet?
SKUP er forkortelse for Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.

Vi kan se den nye leder av Arbeiderpartiet også er løgner og ikke vil det skal bli kjent for befolkningen. Like barn leker best, er et gammelt ordtak. Det skal vel noe til å få sannferdige redelige folk inn i styrelsen av et politisk parti som er så tvers gjennom råttent. Trine Skei Grande uttalte tidligere: "Kan man stole på en løgner?" Jeg lar det spørsmålet henge...Ja, du kan savne han du Martin Kolberg. Det skal vel noe til å stå igjen med all den dævelskapen dere i AP har forårsaket for etnisk folk i landet, der den nye regjeringen er godt i gang med å rulle opp og rydde opp i alt mislighold dere i Arbeiderpartiet er ansvarlig for! Pææææng på bok var deres mantra, mens dere herjet landet, mens landet forfalt og folket led. Aldri mer AP!

Les også:
Martin Kolberg krever åpenhet.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

Arven etter Arbeiderpartiets herjinger:
Mener du Martin Kolberg at dette er noe å slå seg på bryste av og mener Arbeiderpartiet er de beste til å forvalte befolkningens penger? Du og ditt parti står til stryk, svindel og bedrag av den norske befolkning! Intet annet!!

Les hele saken i VG, her


"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.