11 juli 2014

Kjemisk mishandling av barn og oppvoksende generasjon

I dag kan man lese på Aftenposten om innhold i solkremer, spesielt myntet på barn. Det er påvist hormon og allergifremkallende stoffer i omtrent halvparten av solkremene som er i handelen, som selges myntet på de små.Man kan spørre om det er merkelig at så mange unger i dag er allergiske og hormonforstyrret, slik de blir utsatt for helsefarlige kjemiske stoffer. ADHD, ME og andre nervesykdommer er påvist så hyppig blant unge at man må nesten kunne kalle det folkesykdommer. 


Sannelig kan man spørre hvorfor man bruker slik hormonforstyrrende revegift i produkter spesielt myntet på barn, når det finnes gode alternativer som ikke er farlige for barns helsemessige utvikling.
Man kan lese i artikkelen at Beierdorf, som eier Nivea mener at alle ingredienser er lovlige og trygge. Hvor han følger opp med at de også tester andre ingredienser som ikke har parabener i, som også er gode. Det står videre at Nivea tilbyr parabenefrie produkter til de som foretrekker det.
Hvem leser innholdsregister på solpleieproduktene og har så høy kunnskap på dette med skadevirkninger, at de har kompetanse nok til å velge bort det som er helsefarlig? Dette må karakteriseres for å være dybdemateriale for spesielt interesserte. Folk flest stoler på anbefalinger fra myndigheter, som ber folk kline inn ungene i solkremer. Alt for mange stoler på reklame, ellers hadde ikke reklamebransjen kunne overleve.

Med all den eksponeringen av miljøgifter barn og unge blir utsatt for er det vel som forventet? Man trenger langt fra være rakettforsker for å trekke slutninger om at den eksponeringen av giftene er farlig for barn og folk. Hormonforstyrrende stoffer i solkremer, som foreldre i god tro kliner inn ungene og seg selv med i mengder, i takt med klimahysteriet som skal skremme vannet av folk der de blir fortalt at solstrålene er blitt langt farligere enn før. Skremme folk til å kline seg inn i enda mer farlige stoffer. Hvem er bakmenn som tjener penger på dette hysteriet og svineriet? Har FN noe bidrag til disse oligopol av hormonformidlere? 

(Funn av hormonforstyrrende stoffer i solkremer for barn.)

Kjemiske tilsetningsstoffer i mat og godterier, medikamenter for alle slags plager man flyr til lege med, i stedet for å la immunforsvaret ta seg av reparasjon og la ungene få naturlig tid til å bli friske, for så å bygge eget immunforsvar, som er det naturlige for en menneskekropp. Medikamentrester i oppdrettslaks og genmanipulert for til dyr. De giftstoffer som går gjennom næringskjeden går også gjennom oss mennesker, som spiser dyr og vekster som blir utsatt for de. Nordmenn er blant de giftigste i verden, skriver NRK-Hordaland. Er det rart når man ser hva dyr og fisk fores med, planter sprayet med, og hva foreldre stapper i unger av mat med tilsetningsstoffer og medisiner, og kliner inn i hud med kremer og salver?


Det er en generasjon av barn og unge som blir kjemisk mishandlet av foreldre og myndigheter. 
Hva det gjør med helsen til de som vokser opp på sikt, kan man bare spekulere i, der man ser fertiliteten i befolkningen er synkende. Flere og flere kvinner trenger hjelp med å bli gravide. Sædkvaliteten på flere og flere menn er så dårlig at de få spermiene som det er liv i, må hentes ut med pinsett på sykehus av legespesialister. Kan det komme av alle kjemiske fremstilte produkter, med deriblant også hormonforstyrrende stoffer? 
I en overbefolket verden, hvor FN har meldt om at det vil bli matmangel på jorda med befolkningsveksten som er i løpet av få år. Samtidig som norske myndigheter med FN og Verdens Helseorganisasjon vil vaksinere alle verdens barn, under påskudd av at enda flere skal få vokse opp. Noe skurrer. Vil en bonde som har for lite mat til bestanden sin, anskaffe seg enda flere spisende dyr, om denne knapt har mat til de han allerede har?


Skjermdump fra Forskning.no

Skjermdump fra Forskning.no

Skjermdump fra Forskning.no

Sædkvaliteten hos menn synker. En undersøkelse de danske forskerne har gjort, viser at kun 23 prosent av dagens unge menn har optimal sædkvalitet. Det er betydelig mindre enn for noen tiår tilbake, ifølge Forskning.no.

I løpet av de siste tiårene har menn blitt mer kvinnelige. Årsaken skal finnes i hormonforstyrrende stoffer i mange av de produktene vi omgir oss med. Blant annet plast, møbler, klær og emballasje.
Les også:
Norge har sagt nei til genmodifisert frø, korn og mat. Men vi har ingen kontroll på at mennesker ikke får i seg dette, så lenge det ikke føres kontroll over det som kommer fra EU-land, der Mattilsynet ikke har rutinekontroller med maten som kommer derfra. Det bør snarest på plass kontroller! Les  hele saken på Nationen.no, hvor skjermdump under er tatt.


Det jeg skriver kan se rotete ut med så mye skjermdumper den senere tid, gjennom bloggen. Jeg legger de inn av den grunn avisene mer og mer har gått over til betalingsløsning for å kunne lese artiklene, som dokumenterer det jeg omtaler og kommenterer. Noen aviser endrer også nettadresser så linker ikke lenger fungerer etter en tid. Det kan oppfattes som at pressen ikke ønsker at enkelte saker skal kunne settes i sammenheng, der nye avsløringer rundt enkelte saker kommer til, slik at konspirasjoner blir synlige. Det kan oppfattes som at endel journalister og redaktører ikke kjenner rekkevidden av det de skriver om i publiseringsøyeblikket, og at pressen senere ønsker i mest mulig grad fordekke enkelte saker. (Har ikke opplevd at artikler er forsvunnet på Forskning.no!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.