20 januar 2015

Rottereiret på Løvebakken

Høyre og FrP forsøkte seg nå på å selge arvesølvet ved å privatisere Statskog, som ville gjøre mulig for utenlandsk finansmafia å kjøpe opp den norske befolknings landområder.
"Regjeringen legger opp til å øke de norske eiendomsinvesteringene i utlandet gjennom oljefondet til 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 74 milliarder kroner." -skriver TV2
Høyre satt også i Bondevikregjeringen i 2004 da de solgte ut gullbeholdningen til den norske befolkningen på det åpne gullmarkedet i London til spottpris til hemmelig oppkjøper. Det var da Bondevik-regjeringen som styrte, bestående av Høyre, KrF og Venstre.
I denne stund bør folk ha flere tanker i hodet på en gang å se hva som skjer med verdiene som tilhører befolkningen i dette landet. Nå har folk ropt konspirasjonsteorier i kor gjennom landet i flere år, mens regjeringer har fått rundstjele befolkningen. Folk har aldri vært mer gjeldstynget som privatpersoner med ekstremt høye boliglån, som er hinsides all fornuftig balanse i forhold til innkomme og bokostnader. Kommunene likeså.
Hvordan våger dere å selge landet vårt? - skriver Irene Ojala på Altaposten
 


Folk rundt på nett raser, med et tilsynelatende blindt raseri mot styrende politikere i regjeringer og Storting. Ingebrigt Steen Jensen startet folkeaksjonen "Nei til salg av Norge" på Facebook. Mennesker i interessegrupper av alle slag engasjerer seg nå og ytrer meninger om det som skjer. Folk er i ferd med å våkne. Man kan nesten bruke metaforen "tatt på senga", der mange nå har oppdaget hva som skjer med makten i landet, der forslaget om salg av Statsskog kom som ei iskald skyllebøtte vann over mange. At de tør sier jeg! Ja, man kan undres over at de har bevæpnet politiet i landet. Mot hvem? De skremmer med terrorisme, men hvem er den største faren for den norske befolkningen lenger? Etter mitt syn sitter de samlet i det norske Stortinget på Løvebakken! De snakker disse dager om menneskerettigheter der Krekar får gå fri, mens barn av Norge og norske familier blir hundset over en lav sko innen Barnevernet som rapper unger ut fra hjem og familier, som om de er statens eiendom. Hvor er deres menneskerettigheter ivaretatt og hensyntatt? Politikere Arbeiderpartiet, som de blå, er forrædere. Politikere som går mot egen befolkning i demokratisk styrte land, er etter definisjonen politiske forrædere. Når de forsøker eller fører makt og landområder ut av landet er de landsforrædere, og jeg vil si meg helt enig med Irene Ojala, at det bør opprettes Riksrett for disse politikere og stille de til ansvar for sine handling. De bør ut av maktposisjoner i landets styre, da det de driver med er reglerett landsforræderi!


Til Budstikka sier Steen Jensen at regjeringen er helt i utakt med folket. "– Responsen så langt tyder nemlig på at regjeringen er totalt i utakt med folket når den ønsker å selge nasjonale verdier som fiskeressurser, skog og utmark, flytog og veivesen, offentlig eide bygninger og våre mest verdifulle selskaper til utenlandske og norske investorer. Blant virksomhetene regjeringen ønsker å «selge seg ned i», eller redusere folkets eierskap i, er nøkkelbedrifter som Statoil og Telenor, fortsetter Steen Jensen."

Link til gruppen på Facebook her

Det er også opprettet gruppen "Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog" på Facebook, som økte til over 40.000 likes på et par døgn. Jeg trodde først det var samme gruppe som nevnt over, så har korrigert det. Det er fint å se at mange reagerer mot dette landsforræderiet som politikerne forsøker seg på.

Link til Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog, på Facebook her

Nå har politikere i Stortinget gjennom årrekker ført makt ut av landet ved å signere så og si alle direktiver til EU. Siv Jensen signerte senere tid bankdirektivet, som garanterer folk i Norge kun rundt 800.000 av innskutt kapital i banker i tilfelle bankkollaps/bankkonkurs. Tidligere garanterte bankene for rundt 2 millioner. Dette er klart svindel av bankkundene!

Skjermdumper som vitner om landsforræderi på rekke og rad her!"Høsten -14 solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.

"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Statsmakten er gjennomsyret råtten. Den såkalte tredelte makten (med pressen som håndlangere og løpegutter) , - hvor lenge var det siden den var nettopp tredelt? Der danser frimurere og kjeltringer (hvem er hvem?) på alle sider av bordene som det passer seg og beskytter hverandre. Hvor mye korrumperte penger flyter mellom de maktpersonene sammen med finansmafiaen, som er beskyttet av Høyesterett, der den rett nekter Økokrim innsyn i advokaters klientkontoer? Når man vet hvor høye salærene er satt for å føre sine saker i retten, så må man ta regning med at det er stort sett de med penger som tar sine saker den vei.

Ny regjering? Spiller ingen rolle hvilken farge som spiller rollene i dette politiske narrespillet. Rottereiret må renses ut, skal det bli demokratisk redelig styring i dette landet! Globalistene jobber på tvers av fargene i dette partikratiet, der de tjener hverandre og finansmafiaen ute i Europa og verden.

Når man ser hvilke drømmer denne stortingspresidenten som representerer Høyre har for landet, som forøvrig også er frimurer, så kan man da virkelig nå spørre om det er bare et tankeeksperiment han har om å lage en nordisk forbundsstat av Norge. Det ser da sannelig ut som at hans parti og makten han omgir seg med er i ferd med å fullføre sine drømmer i så måte!
 Nå vil Stortinget overføre råderetten over handel med folkets kraftressurser til Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), mot folkeviljen! Jusprofessor Eivind Smith mener det er grunnlovsbrudd de foretar der i Stortinget. Men stortingspolitikerne kjører bare på, uten å få det vurdert av Høyesterett. Det er landsforræderi, de er i ferd med å begå. Gruppen "Stopp ACER" på Facebook har over 112.000 medlemmer, bare på få uker. Motstanden i folket er stor. Folk raser, men politikerne ignorerer folkeviljen. For å fordekke dette, mens overføringen har pågått, har de kjørt full fokus på Listhaugsaken, for noen uttalelser på hennes facebookside, tatt helt ut av kontekst. Bare tull, for å hause opp noe for å flytte fokus hos folk.

https://www.nrk.no/norge/jusprofessor_-_-prosessen-er-grunnlovsbrudd-1.13941290

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.