30 september 2013

Så sier Herren...

I kveld var jeg i hyggelig teselskap med kristne venner. Mine venner leser mye i bibelen og følger Herrens ord så langt de er mennesker om. Selv kan jeg vel ikke kalle meg religiøs, selv om jeg ser det er mer mellom himmel og jord som vi som oftest ikke kan ta på og se. De 10 bud synes jeg er fine leveregler og jeg følger de så langt jeg kan og finner fornuftig. Finnes en Gud er jeg sikker på at han er så allmektig at han ser på de gjerninger jeg gjør på jorden, og måler meg ikke ut fra kirkegang og knegåing for yppersteprester. En gang kommer tiden hvor vi alle må svare for våre gjerninger.

Mine kristne venner er også politisk interessert, og følger vel med i det som skjer i det politiske landskapet langt mer enn folk flest. De ba meg se litt i "Predikantens bok, kapittel 10:2".
Der står det: "Den vises hjerte er vendt til høyre, men dårens hjerte er vendt til venstre."

I kveld som vi har fått vite at det blir en blå-blå regjering med Høyre og FrP får jeg bare ønske partiene lykke til i regjering! I følge bibelen så har de også Vår Herre med på laget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.