01 september 2013

Stortingsvalget 2013

Aftenposten skriver 30. juni at valgresultatet kan komme opptil en uke forsinket i de store byene i Norge. 
Det har vært taust om saken siden, og andre aviser har ikke skrevet noe om dette. Derfor vet jeg ikke om staten nå kan garantere at vi får valgresultatene på valgnatten i år.
Min førte tanke da jeg leste det, var: hvor mye vil Arbeiderpartiet kunne jukse under årets valg, for å tilsnike seg stemmene og makten for nye fire år?
Tidligere år har valgstyrenes sammensetninger vært bredt representert fra de politiske partiene. Det vil si at det har vært en valgfunksjonær fra hvert parti i stemmelokalene og tatt i mot stemmer og vært med å telle opp og påsett at stemmeurnene har blitt forseglet og fraktet til administrasjonen for videre opptelling. Det har gjort at det ikke har latt seg gjøre å jukse i stemmelokalene, for alle vokter lokalet, avlukkene og hverandre, under hele stemmeprosessen. (Jeg har selv vært valgfunksjonær ved kommune- og stortingsvalg.)

Ved stortingsvalg i 2009 så vet man at det ble fjernet lister til FrP i avlukke i Soknedal. Det ble raskt oppdaget, siden valgstyret hadde representanter også fra FrP.
Det har også skjedd tellerskandale i Melhus kommune ved kommunevalg.

Av disse grunner bør vi være svært oppmerksom på juks i dette årets stortingsvalg, der det er ny praksis i utvelgelse av de som skal sitte i stemmelokalene som valgfunksjonærer ved dette stortingsvalget.
Nytt av valget i år, er at valgstyrene med valgfunksjonærer skal plukkes ut også blant kommunalt ansatte, da gjerne blant enhetslederene i kommunene. Man vet fra før av at det er svært mange av enhetslederne i kommunal sektor som er sosialister. Politikere kan velges som stemmestyrere om de ikke står på valglistene. Kommunens valgstyre velger stemmestyrere. Under dette valget blir de ikke voktet slik det har vært før, ved at man passer på hverandre, som man vil gjøre ved å tilhøre partimessig motsetninger. De har fritt spillerom.

5.4.2 Anmodning fra OSSE etter stortingsvalget i 2009
"Etter å ha observert stortingsvalget høsten 2009 tok OSSE opp praksisen med å bruke listekandidater som medlemmer av valgstyrer og stemmestyrer. OSSE påpeker at potensielle interessekonflikter kan oppstå under valgavviklingen når listekandidater deltar. De uttaler: ”Valgkandidater bør ikke kunne delta i stemmestyrene og valgstyrene. Slik hindrer man faktiske eller opplevde interessekonflikter, eller situasjoner som kan oppfattes som interessekonflikter.”"

Kommunal og regionaldepartementet konkluderer med et forslag:
"Departementet foreslår at det innføres begrensninger i listekandidaters valgbarhet til stemmestyrer. Basert på de samme vurderingene foreslås tilsvarende begrensninger for stemmemottaker og valgfunksjonærer i valglokalene. Departementet understreker at det kun er personer som selv stiller til valg i det aktuelle valget, og ikke politikere generelt, som omfattes av en eventuell begrensning."
Innen jusspråket så er forslag å forstå som "skal".


7. september skriver VG at ordfører Fabian Stang melder full krise i valgopptellingssystemet. To dager før valget er altså systemet enda ikke klarert. Det er så store problemer at det vil kunne ta opptil fem dager før stemmene er telt opp. Hvordan er det mulig? Aftenposten varslet at det kunne bli problemer allerede 30. juni. Teknologilandet Norge med alle oljemilliardene greier ikke å få opp et tellesystem tross at det er varslet problemer allerede 2,5 måneder i forveie
Jeg tror at Stortingsvalget 2013 kan bli et skittent valg med mye juks. Vær obs!

Oppdatering etter valget:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.