01 september 2013

Gullbeholdningen til befolkningen stjålet og solgt ut av staten

Norge hadde 33,5 tonn med gullbarrer inntil år 2004 da staten solgte gullet til spottpris til ukjente kjøpere på det internasjonale gullmarkedet i London.
Hvem besluttet å selge det norske folks gullbarrer til spottpris, og ikke minst hvem er de ukjente kjøperne som staten ikke vil røpe, som tjener rått på avgjørelsen? Vi ser at Norge tappes for penger og ressurser. Kommunene har en rekordstor kommunegjeld, med en gjeldsgrad på nær 75%, det vil si at av alle inntektene til kommunene så er 75% av de gjeld. Det har vel aldri vært pumpet mer olje opp av sjøen, det norske folks olje. Men hva har befolkningen igjen av all denne rikdommen?
Spør man en sosialist får man stadig beskjed om at vi har det veldig godt her i landet, med beskjed om at vi må se ut i verden hvordan folk lever i andre land. Stopp!
(Bondevikregjeringen, bestående av KrF, Høyre og Venstre regjerte når gullbeholdningen ble solgt.)


Her snakker vi om Norge, innenfor landets grenser, hvor naturressursene som tilhører det norske folk, hvordan inntektene våre blir brukt. Visst er vi rike, men man skal ha kontroll også på hvordan rikdom brukes. Det er ikke gitt fullmakt til våre politikere å svindle den norske befolkning, uansett hvor mye verdier de har å sjalte og valte med.
Hvem tjener på sosialistregjeringens disponeringer av oljefondet vårt og pengeplasseringene til befolkningen? Det er ikke det norske folk, som er gjort til slaver for makten, som villt øser ut av folkets penger som det passer deres plan for Norge og befolkningen.

Infrastrukturen i veier er så vanskjøttet at man ødelegger bilene når man kjører på de. Samme når det gjelder drikkevannsrør og kloakk, hvor infrastrukturen er så gammel og i så dårlig vedlikeholdt forfatning at den gjør oss syke. I Trondheim er det rør som er opptil 150 år gamle. Eldre og syke i helse og omsorgssektoren lider av vanskjøtsel, på grunn av mangel av personell. Landet har en kyststripe og mange skoler har ikke svømmebasseng driftet med vann så de lærer å svømme. Fattigdommen har aldri vært større i moderne tid.
Innvandringspolitikken som medfører drap, ran, vold og smerte, og som sluker enorme ressurser fra befolkningens midler og formue. Statistisk sentralbyrå la frem klare tall 29. august 2013


Hvem stjeler det norske folks penger? I den økonomiske historien, hvor man lette etter kjeltringer så var meldingen klar: "Follow the money!" Ja, hvor tar det norske folks penger veien?
Kan vi få vite hvem flere i statsforvaltningen ved Norges Bank med Svein Gjedrem som sentralbankssjef, som besluttet å selge ut det norske folks gullbeholdning i 2004, som bestod av 33,5 tonn med gullbarrer, til spottpris på det internasjonale markedet? - som NA24 belyser her. VG skriver derimot på sin side her, at det er solgt 37 tonn gull. Hvem har rett? Er det noen som har spist av lasset den nette verdi av 3,5 tonn gull?
 Hvem tjente på å kjøpe til spottpris? Jeg etterspør ikke land, jeg etterspør alle personer, organisasjoner og firma! Alt det gullet solgte de til usle tre milliarder (iflg NA-24). Syv år etter (august -11), var prisen på beholdningen steget til en verdi på 10,5 milliard.
De som har stått bak salget og disponeringene er av Norges fremste økonomer på økonomiske plasseringer. De vet hva de har gjort, med bevisst handling!
Penger og verdipapirer har ikke en konstant verdi, det har derimot gullet! Det vet de!
Hvor er journalistene, hvor er de som er utdannet i gravende journalistikk fra journalisthøyskolene? Hvor er pressen, foruten NA-24 som har berørt ranet av befolkningen?


Hvem er de som driver og tapper Norge og det norske folk for ressurser?
Hvem fører makten over Norge ut av landet? Hvem er landsforræderene?
Går pengene til befolkningen til oppbygging av Den nye verdensorden, den nye verden uten landegrenser, som skal styres fra FN, opprettet og drevet frem av bilderbergerne og globalistene i det norske Stortinget, hvor partiet Høyre er sterkt representert?
Jan Tore Sanner (H) er en av globalistene, som har vært med i rådet for "En ny verden". Organisasjonen hadde tidligere en side på internett hvor denne var oppført, i likhet med Odd Einar Dørum. Torvald Stoltenberg har vært aktivt medlem i styret for samme organisasjon. Makten som jobber sammen mot felles mål, overdra norsk makt på fremmede hender.
Internasjonalt kalles organisasjonen "New World Order". Søk videre derfra.


Oppdatert 29.11.13
Dagbladet omtaler boken til marinbiolog Henning Røed, hvor forfatteren slår alarm om det han mener er storstilt snikprivatisering av fisken i havet, som er fellesskapets ressurser. Røed har tidligere jobbet med oppdrettspørsmål i Miljøverndepartementet. Han mener at 400 miliarder kroner er verdien av de kvotebelagte fiskeressursene, og at disse nå står på spill. Omtrent 95 prosent av norske fiskeressurser er kvotebelagt i følge det Dagbladet skriver. Røed er irritert for at ingen har gjort noe ordentlig forsøk på å fastslå verdien av fiskeressursene.
Mens folket sover, så føres verdiene til den norske befolkningen ut av landet. Regjering og stortingspolitikere som regelrett driver landssvik over hodene på befolkningen, mens befolkningen sover.


Hvor verdensbefolkningens gull havnet? 

Den tyske riksrevisjonen sår tvil om 3080 tonn tysk gull

Hvem er det som støvsuger landene for gull? Penger finnes knapt lenger i bankene, der alt dreier seg om tall som overføres elektronisk. Hva skjer om det elektroniske systemet bryter sammen? Hvilke verdier og betalingsmidler har da folk verden over? Hvem er det som sitter på alt gullet, hvor verdien er konstant, og som da vi sitte med makten?

Under Den kalde krigen var tyskerne redd et angrep fra Sovjet. Derfor spredte de mesteparten av gullbeholdningen sin til anslåtte 3080 tonn, rundt om i hvelvene til flere av de vestlige verdens sentralbanker. Tyskland har verdens nest største gullbeholdning i verden etter USA. Den tyske riksrevisjonen påpeker at gullbeholdningen aldri er blitt fysisk bekreftet, står det i en rapport i følge den britiske avisen The Telegraph.Om Sverige var nøytral under 2. verdenskrig, hvordan kan de da ha fått tak i 60 tonn gull fra Tyskland?

Faksimile fra BBC-news

Tyskland hentet hjem 200 tonn gull i 2016, skriver NA-24 


Les også på NA-24:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.