18 mars 2015

Eldre føler større frykt nå enn under 2. verdenskrig

I ukebladet "Hjemmet", uke 12, år 2015 er en reportasje med en flott eldre dame på 92 år, ved navn Randi Alvilde Carola Danielsen. Det er et portrettintervju hvor hun gir til kjenne løst og fast. Hun er fra Oslo, og har opplevd å bli ranet. Hun var på vei til politikammeret for å ordne seg nytt pass, og hadde glemt å legge ut av lommeboken de 1500 kroner, som hun hadde med seg i vesken sin. I den forbindelse sier hun til ukebladet at hun er mer redd nå enn hun var under tyskertiden. Selv om Norge lå i mørke den gang, kunne hun og andre gå ut. Det var soldater overalt, men hun var ikke redd dem. De hadde sånn disiplin at de turte ikke gjøre jentene noe. NRK ville ha henne med i Debatten på TV, men da forlangte hun at hun i så fall måtte bli brakt og hentet, for hun var så redd for å gå ut om kvelden. Det forlangende fikk hun innfridd.Hva tenker Arbeiderpartiets representanter, de som har sittet de fleste år ved makten i Norge, når de leser skrekken til mennesker for å bevege seg ute på kveldstid de senere år? Det er AP og resten av sosialistene som er ansvarlig for de tilstander vi har nå her i det norske samfunnet. Et folk som lever i frykt for å bevege seg fritt. Randi Alvilde Carola Danielsen er ikke den eneste kvinnen jeg vet om som har uttalt at hun er reddere for å gå ute nå, enn under 2. verdenskrig. Jeg kjenner også kvinner på min egen alder, som ikke drar alene til byen lenger, som ikke tør å reise med buss på kveldstid alene. Av frykt for å bli overfalt på vei til bussholdeplasser.

Arbeiderpartiet satser på å komme til makten igjen ved neste valg. Hadia Tajik fra justiskomitéen mener dagens regjering (H og FrP) ikke gjør nok for å skape et tryggere samfunn med bevilgninger og bruk av politietaten? Tid for å se dere i speilet der i AP'enes leir! DERE er årsaken til de tilstander vi har her i landet, når det gjelder kriminalitet, så som alt annet som er vanstyrt i samfunnet.

Det står disse dager å lese i medier om frykt for russisk invasjon i Norge. Russerne har hatt stor militær øvelse nær norskegrensen uten å varsle norske myndigheter. Hvem i Norge frykter russerne? Har den norske befolkningen grunn til å frykte Putin? Det er vel tidligere arbeiderpartiregjeringer og stortingspolitikere på tvers av partifargene som har vist seg som de største fiender av den etniske norske befolkningen, slik jeg ser det.
Blir det verre å jobbe under Putin, enn å gå som trell og bli frarøvet alt man har og bli slavebundet av gjeld, for å kunne ha tak over hodet og mat på bordet? - Under de som påstår seg å være folkevalgte stortingspolitikere og folkevalgte regjeringsmedlemmer, som opptrer både som politiske forrædere og landsforrædere, og ikke lenger lytter til befolkningens vilje?

"Gro-gate", søk Gro-gate ...

- Det er ikke bare eldre som opplever frykt for å bevege seg ute i gatene. 
Linn Kristin Engø er 22 år og AUF'er. Hun ber om mer synlig politi, mer gatelys og økt respekt for kvinner. i intervju med NA.
Det er forøvrig et paradoks at man kan være medlem av AUF og støtte opp om et parti som nettopp er årsaken til denne utviklingen i samfunnet. Vet de unge AUF'ere hva de er med og representerer politisk?


Faksimile fra NA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.