27 august 2013

"Trygdeslasker"

NAV- har gjort folk handlingslammet og sykere, den tid denne etaten har eksistert. Da NAV ble opprettet skulle det forenkle det meste for klienter og brukere. All ekspertise skulle bli samlet på en plass, så brukerne slapp og renne fra kontor til kontor. Med datateknologi, skulle opplysninger samles, så man slapp den store papirforflyttingen. Tross datateknologi, så blir alle papirer man leverer fra seg til NAV sendt sentralt til Oslo for kopiering i tre eksemplarer, for så å bli sendt rundt til involverte i saksbehandlingen og for lagring. Tross disse tre eksemplarer så leser man stadig om at brukere har fått trenert sakene sine som følge av at "papirer er rotet vekk hos NAV". Hvordan er det mulig, tenker jeg.
I dag leser vi på NRK-nyhetene om en ung dame som har vært gjennom operative inngrep, som har ført henne til NAV. Hun ønsker ikke å leve i en slik situasjon, på NAV. Hun har greid å skaffe seg en deltidsjobb på 50% som hun makter å stå i med redusert arbeidsevne. Den unge positive damen taper da 3000,- pr måned i nettoinntekt, når hun velger å bruke sin restarbeidsevne. Ethvert oppegående menneske må forstå at det er vanvittig galskap som rår landet. Det skal da lønne seg å jobbe, fremfor å motta trygd?
Dette er Arbeiderpartiets "NAV-politikk". Det lønner seg ikke å jobbe under sosialistisk styre. Det sier seg selv at en lønn på såvidt passert 9000 kan ingen leve av, med de kostnader som er i Norge i dag. Det må kunne legges regelverk til rette slik at de som jobber og får brukt restarbeidsevnen sin, får beholde mer av pengene i stønadsordninger så det faktisk lønner seg å bruke restarbeidsevnen sin, men slik er det ikke under sosialistisk styre. Folk har ikke noe valg, folk må tross alt ha penger til  tak over hodet, til å betale regninger og mat. Folk tvinges til og heller ta i mot full stønad med sosialistenes rigide regelverk. Galskapen herjer landet politisk!

Arbeiderpartiet mener etter åtte år med herjinger at de fremdeles er de beste til å styre landet.
Det er så fryktelig mange slike tilfeller i NAV. Det er ikke slik det skal være. Da må noe gjøres fra politisk hold, og det har nå sosialistene vist i de åtte år de har hatt mulighet til å endre dette rigide tøvete regelverket, at de verken evner eller vil. La oss få regjeringsskifte og få normalt vettuge folk inn i styring av landet.

Les også en artikkel fra Nettavisen fra 2011:
Elever som hopper ut av videregående får opptil 6000 kroner i månedlig støtte fra NAV, selv om de fortsatt bor gratis hjemme og får mat og klær av foreldre.

Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.