27 august 2013

Groruddalen - den flerkulturelle idyllen til Arbeiderpartiet.

Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet skryter uhemmet av Groruddalen og mener det er et godt sted å bo.

Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen advarte mot utviklingen allerede i Dagbladet i 2001. Berntsen var en av de få Arbeiderpartifolkene som har klepet i arbeid, og var nokså frittalende. Uttalelsene hans ble møtt med vantro. Oslo APs leder den gang, Bjørgulv Froyn sa at det var galt å legge Groruddalens problemer på innvandrere. Og det kan man vel si seg enig i. Det er Arbeiderpartipolitikerne som er ansvarlig for den utvikling de aktivt har latt skje med bydelen. Endatil Per-Kristian Foss mente at det var å stigmatisere en bydel og en folkegruppe. Vi ser i dag resultatet av arbeidet til politikere som den gang valgte å gjøre som strutsen, stikke hodet i sanden og late som problemene ikke eksisterte. 

La oss se hvordan andre etniske norske opplever bydelen i Oslo og hvordan de trives der 12 år etter Berntsens varskurop til politikere og pressen:

Marius Sørvik skriver at den populære frasen Kampen om Groruddalen er egentlig kampen om hegemoniet i integreringsdebatten. Han som veldig mange andre, er fullstendig klar over at landet har blitt et offer for fremmedspråklig kultureksport. "Ikke at det utelukkende skal forbindes med noe negativt, men hvorfor skal vi bli blindet av makten, og ikke få vist fram statistiske fakta i beste sendetid, på statskanalen?" - spør han på Dagsavisen.
Det er blitt 18000 færre etniske norske i Groruddalen fra 1999-2010 (tall fra SSB) Hvorfor flytter så mange etniske norske derfra, om det er slik at bydelen er så fantastisk å bo i, som Jan Bøhler påstår?

Det er vanskelig å være etnisk norsk i Groruddalen sier Patrick Åserud til avisen Oslo By. De siste årenes utvikling har skremt han og familien vekk fra bydelen. Han mener miljøet der er i ferd med å knekke sammen av mislykket integrering.


Utviklingen i Groruddalen er en tikkende klokke, mener venstrepolitikere Abid Q. Raja. Etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen i tusentall, mens minoritetsbefolkningen flytter inn. Han sier i Oslo By-avisen at det rapporteres om elendig språkmiljøer i barnehager og skoler, og trusler om juling hvis man har salami på matpakken. Venstrepolitikeren frykter ghettoer og en mørk fremtid for Oslo.

Vi kan vel allerede uten å overdrive påstå at det allerede er ghetto der. Vi er et sannhetssøkende folk, og hvem skal man lure? Vår oppvoksende slekt til å få de politiks korrekte holdninger, slik man lærer ved lærerhøyskolene for utdanning av lærere, der slike ting er sterkt tabu å snakke om som utfordringer i skoleverket?

NRK har besøkt Groruddalen og tatt opp problemet og sett nærmere på Oslos mest omtalte dal. Er det en multikulturell idyll, eller er det en ghetto? Bussen dit kaller de "Colorline".


Hvor er tabloidpressen? VG, Dagbladet- de kjøpte og betalte arbeiderpartiavisene, til å dekke disse sakene? Som man ser har de ikke nevnt innvandringsproblematikken som også eksisterer. La oss få et ærlig bilde i media, av den utvikling som innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet fører til. Når selv innvandrere mener de ikke får anledning til å lære norsk og lære om norsk kultur, da bør varselbjeller ringe for alle og enhver. Hvordan skal de kunne bli integrert når det er slik som de selv forteller i youtubedokumentaren over som NRK laget?

Dette handler langt fra om rasime, men fremtiden til alle våre barn, etnisk norske barn og innvandrerbarn i landet.

Oppdatering:
Situasjonen på Grønland er verre enn noen gang, skriver TV2. Fri flyt av narkotike, mange bostedsløse, ran og lommetyveri. Fritidsklubbene er blitt samlingssted for gjenger av kriminelle. Beboerne ber politikere ta grep.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.