11 august 2013

Pressen i spasmer og Arbeiderpartiet koker.

Hva skjer i pressen?
Det kan late til at avsløringer som slår uheldig ut for AP til valgdagen, kommer på løpende bånd. Det er kanskje ikke så merkelig at de nå velter seg i spasmer og krampetrekninger i redaksjonene, nå som Høyre har meldt at de vil redusere pressestøtten og Fremskrittspartiet har meldt at de vil fjerne pressestøtten helt og innføre merverdigavgift på aviser, i likhet med annen næringsvirksomhet. Det vil kunne komme til å bli mange journalister som blir nødt å se seg om etter annen jobb, hvor det blir slutt på at de får terrorisere mennesker ved å stigmatisere de som er mot den rødgrønne politikken som føres, ved å stemple folk rasister, høyreekstrem, breivikinger og annet fanden i voldsk. Det sitter en redaktør i Adresseavisen og minst en journalist der som får som fortjent i så fall.

Vi har vel alle sett, som ikke står inne med den sosialistiske venstrevridde pressen at redaksjonene ikke har dekket samfunnsbildet nøytralt i årene som er gått. Saker som befolkningen virkelig burde få vite om, har blitt dysset ned. Kommentarfelt er stengt av der det kan komme tilleggsopplysninger og spørsmål rundt den politikk som føres av Arbeiderpartiet. Kritiske stemmer har blitt stengt ute fra kommentarfelt og kommentarfelt er blitt lukket der debattrådene har gått varme av negativ kritikk.
Roy Vega skriver på Norgesavisen: "Journalister har som sitt fordømte ansvar å kaste lys over lysskye maktpolitiske miljø og intriger. I stedet har norsk journalistikk blitt redusert til en platt, ensrettet, grå masse som i stor grad har blitt maktens fremste beskyttere. Bare de 18 månedene som gikk etter 22. juli er isolert sett et rasende godt eksempel på detteGrete Knudsen er et bittelite bidrag til å kaste lys i en retning der norsk journalistikk har sviktet totalt."

Slik kommentarfeltene nå koker av harme blant befolkningen, så kan man ikke lure unna at det er opprør i befolkningen. Sterkt opprør! Folk finner seg ikke lenger i politikere som lyver og bedrar. Man kan så spekulere i hvor disse politikerne rømmer landet etter valget. Slik Arbeiderpartiets frontfigurer har herjet med befolkningen de siste åtte årene har de møtte øke budsjettet til livvakthold med 40%. Når veien går dit hen for våre såkalte "folkevalgte politikere", så må vel selv de forstå at det er noe ved deres arbeid og politikk som skurrer, og at de ikke er på linje med befolkningen som de hevder selv å representere?
Innvandrere får beskjed ved integreringsskoler av kursholdere at de må stemme på Arbeiderpartiet, for det er det partiet som tjener deres sak best. Når man så ser på prosent oppslutning i befolkningen som AP har, som nå er langt ned på 20-tallet, så kan man kanskje se det slik at det er for det meste innvandrerstemmer?
Så hvor har Arbeiderpartiet politikken for de etniske norske, som ønsker Norge som et fritt og selvrådende land? Den eksisterer ikke lenger, i likhet med at det ikke lenger finnes folk med arbeiderbakgrunn i nettopp Arbeiderpartiet. Arbeidernes parti... latterlig! Ingen der har forutsetninger for å snakke eller føre arbeidernes saker. Arbeiderne under AP skal bare jobbe og betale skatt, så pampene kan reise med privat jetfly over himmelrommet, og fly opp til fjelltopper med redningshelikoptrene, så de kan avbildes i den samme korrupte pressen som gode representanter for norske fjell og vidder.Jeg oppfordrer mine lesere til å lese litt i kommentarfeltene der disse enda ikke er stengt, se folket som koker. For en som ønsker denne regjeringen til Blokksberg så er det en fryd å se hvordan flere og flere ytrer seg uten redsel for denne diktatoriske statsmakten, som er blitt folkets fiender.

Oppfordrer til å lese disse linkene, og kommentarfeltene:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.