14 august 2013

AP-styrte Trondheims prioriteringer

Jovisst skal man dele på goder! Men når det ikke er gitt goder å dele fra statsmakten, og norske skattebetalere stiller bakerst i køen, da er noe fundamentalt galt med holdningene til politikere som styrer dette landet og byen. I Trondheim er det stor boligmangel. Studenter må sove på sovesaler, mennesker innen psykiatrien står lenge i kø for å bli tildelt bolig, norske folk på sosiale stønader som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarked eller har kjørt seg fast økonomisk får ikke kommunale boliger, men asylsøkere får bolig. Rita Ottervik (AP) er ordfører i Trondheim, og ha forøvrig økt husleiene på eksisterende kommunale boliger for etniske nordmenn så leieprisene slår helt bena under de. Det er den sosialistiske linjen som Arbeiderpartiet i Trondheim ligger på. "Alle skal yte etter evne og få etter behov." - sa statsminister Jens Stoltenberg så flott i sin nyttårstale. Oljenasjonen Norge, hvor folket sitter på en oljerikdom og betaler skatter og avgifter i bøtter og spann, så finnes ikke boliger til egne etnisk vanskeligstilte borgere. Er dette rettferdig?
Til denne saken leste jeg en slående kommentar: "Alltid viktigere å ta vare på alle andre, enn landets egne etniske beboere. Om staten var vår mor, og hun gav bort all maten vi hadde til naboungene, måtte vi gå sultne til sengs. Da må det vel være lov å si at det var en dårlig mor for sine barn."Faksimile fra Byavisa i Trondheim.
Les hele artikkelen her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.