15 august 2013

"Vær Varsom-plakaten" som hindre folkeopplysning.

Den 4.statsmakt, Pressen. Med de overgrep mot folk de daglig øver og holder tilbake viktig politisk informasjon. Den gravende journalistikken er det langt mellom man finner.
Journalister og redaktører i Norge er pålagt å følge "Vær varsom plakaten". Den inneholder endel regler som de som skriver i pressen må forholde seg til.
I dokument fra regjeringen på Kulturdepartementets side så skriver amanuensis Svein Brurås:
"Hva "Vær Varsom-plakaten" [...] forstår med begrepet "saklighet og omtanke" får vi også et signal om i paragraf 4.3: "Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende". 
"Identitet, rase, nasjonalitet..."
"En 70 år gammel kvinne ble slått ned og ranet for 1.000 kroner i Trondheimsveien i Oslo ved 18-tiden lørdag ettermiddag. Politiet pågrep kort tid etter to vietnamesere i 20 års-alderen som vil bli fremstilt i forhørsretten i dag...".
Det kommer fra tid til annen kritikk mot pressen fordi opplysninger om nasjonalitet blir tatt med i nyhetsmeldinger som dette. Kritikerne mener at slike opplysningene kan styrke fordommer i folket, og i verste fall fremme rasisme. Dette er en viktig diskusjon. Når forumleringen i pkt. 4.3 er tatt med i "Vær Varsom-plakaten", må det være nettopp fordi pressen vil bidra til respekt for minoriteter av alle slag, og bekjempe fordommer mot disse."


Ser man nærmere på Vær Varsom-plakaten så finner man første regel som omhandler Pressens samfunnsrolle. "Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i et demokratisk samfunn", står det. Det står videre at "Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk."  I punkt tre under denne regel så står det videre å lese: "Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for nyhetsformidling." Jeg vil ta med et punkt til under denne hvor det står videre: "Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle."

Når vi ser på innvandringspolitikken som føres i dag av våre politikere, med de konsekvenser det har for samfunnet så mener jeg at pressen her er pålagt så stor munnkurv av myndigheter at de ikke dekker sin samfunnsrolle. Det står riktig nok bare at "det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold", men det står også at det er "pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle." For at folk skal kunne se det totale bildet av utviklingen av innvandringspolitikken så er det drivende nødvendig at folk nettopp får vite hvem som står bak så mye av kriminaliteten som skjer i samfunnet i dag. Ikkevestlige innvandrere opptar 30% av norske fengselsplasser i dag. Sett i sammenheng hvor stor andel innvandrere fra ikkevestlige land det er i landet så er det ekstrem høy andel av mennesker som har utført kriminalitet i landet i varierende grad.
Hvor mange er det etterhvert som har en datter som er voldtatt, en sønn som er knivranet, og en eldre mor eller slektning som er ranet på gaten? Hvor mange bedriftseiere har opplevd at deres bedrift er gjort innbrudd i, og ranet? Hvor mange har kjøretøyer som er herjet og satt i brann av vandaler som er sluppet inn i landet?

Dette handler da ikke om rasisme! Vi har de fleste av oss, inkludert meg, venner og kollegaer med en annen etnisk tilhørighet med en annen hudfarge, som vi ser på med like stor respekt og vennlighet som etnisk norske! Det handler om at man vil leve i et land hvor vi kan ferdes trygt, og komme til livs den økte kriminaliteten og volden som har fått grobunn med den innvandringspolitikk som føres. Stadig får vi vite om voldsomme sammenstøt på asylmottak, og daglig om knivstikking og ran fra denne "berikelsen" som denne regjering er så redd for å stigmatisere. De folkegrupper som blir stigmatisert i så måte, de har selv klatret opp på podiet, hvor de blir synlig, og de BØR bli synlig. Blir ikke kriminaliteten synliggjort med hvem som står bak i grove trekk, så får man  heller ikke ryddet opp i den vandalismen av landet som foregår, tilrettelagt av de sosialistiske venstrevridde politikerne som herjer i regjering og på Storting i dag!


La oss få en ærlig upartisk presse, fri for diktatur fra politikere som ikke tjener det norske folk!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.