02 august 2013

Økokrims forfølgelse og herjing med mennesker

Hva er det Økokrim har for seg av aktiviteter?
Det later til at det sitter enkeltpersoner av statsansatte i dette organet som herjer med mennesker på sykelig vis. Nå når jeg har lest flere av sakene som enkelte maktpersoner av saksbehandlere der står ansvarlig for, så kan det minne om terrrorvirksomhet mot utvalgte offer.

"Alle har et samfunnsansvar og bør si ifra om straffbare handlinger." - Står det på Økokrims nettside.
Bør ikke da befolkningen si fra høyt og tydelig der statens menn i Økokrim driver forfølgelse og overgrep mot folk?

Geir Kavli som står som kontaktperson her, er også mannen som står bak forfølgelsen av Torbjørn Myhre, som ble jaget i døden av Økokrim mens datteren lå for døden. Det er også han som står ansvarlig for å rydde opp i saken om Arvid Birkeland som jeg skrev om i tidligere blogg her. Arvid Birkeland sitter fremdeles i låst fast i Brasil da Økokrim nekter å bistå, og få oversatt saksdokumentene til det språk som sakkyndige i Brasil forstår, og trenger for å løse saken, så Birkeland kan bli fri til å reise. Er det utlendinger her i Norge som søker asyl så er det tolker opp og ned i mente tilgjengelig for å bistå, men når en av våre egne etiske nordmenn sitter i saksa på grunn av statsforvaltningens ansvarsfraskrivelse etter egen terrorisering av et menneske, da vendes ryggen til. Er det slik behandling fra staten vi betaler inn skatter og avgifter i bøtter og spann til under Arbeiderpartiet? Man får håpe at den blå regjering tar tak i arven etter AP og rydder opp.


Jeg gir ikke fem flate øre for terroristene i regjering som herjer landet i dag!
Det er på høy tid at den som leser også får opp øynene for den urett som blir begått av staten mot enkeltmennesker i dette landet.
Hvordan ville du selv reagere om det var nettopp deg eller noen av dine som ble utsatt for slike overgrep, og de fleste lukket øynene og nektet å ta seg bryet med å reagere?

Jeg vil gjenta Økokrims egne ord:
"Alle har et samfunnsansvar og bør si fra om straffbare handlinger."
Forfølgelse og terrorisering av mennesker ER straffbart! Økomkrim bør ettergås og ikke minst ansatte som står som ansvarlige for disse suspekte sakene som er kommet frem!

Joan Myhre, enke etter Thorbjørn Myhre som er hengt ut og jaktet av Økokrim skriver på sin Facebookside i dag, og med hennes tillatelse har jeg fått legge den statusen ut her:


"Idag måtte min datter Thale Myhre ringe Økokrim for å få de til å fjerne det som sto på siden deres om at hennes avdøde pappa Thorbjørn Myhre var dømt for grov korrupsjon hvilket også Økokrims statistikk bygger på.... De skriver på forsiden sin at de har 89 % oppklaring og 95% domfellelse men det er jo ikke rart at denne statistikk er såpass høy når Økokrim ikke forholder seg det som er sant eller rettere sagt at personene Geir Kavlie og Aage Aase ikke retter opp usanne påstande. 
Jeg gjengir samtalen mellom min 20 årig datter." Hei jeg er Thale Myhre og sitter her med nettsiden til Økokrim som viser at en takstmann 9 november ble dømt til fengsel for grov korrupsjon, dette er pappaen min og han er ikke dømt men frikjent i Borgerting allerede i mars 2013. På nettsiden står det ingenting i mars eller april 2013 om at takstmann Thorbjørn Myhre frikjent iht til tiltale av 27.12.2011. Jeg ber om at dette fjernes øyeblikkelig at han er dømt, for det var faktisk dere som tok livet av han. Økokrim svarer etter 2 omstillinger "det skal vi få gjort"!!!!! 
Gjenstår da nå å se om dette skjer, Ref Arvid Birkeland saken. Trodde at offentlig ytringer til mer enn 20 personer faller inn under detten og dette er dessverre ikke en feil men en bevist handling til ovennevnte folk ansatt i Økokrim. Trakassering og forfølgelsene fortsetter, alt kommer for dagen sooner or later. Det har skjedd mye i etterkant av dødsfallet til Thorbjørn Myhre mot familien Myhre. Er nå i kontakt med et filmselskap som er interessert i å lage hele forløpet hvordan stat, politi og myndighetene i denne saken har holdt på og opererert. Takk til alle som gir seg tid til å lese blogg innlegget til Ann Tove Buklev, det forteller ikke mer enn sannheten!"

Jeg sender varme tanker til Joan og Thale for alt de må tåle og gå gjennom av overgrep fra denne statsmakten. Tenker mye på dere.

Oppdatert, 4. mars -14

Den 9. mars 2010 skrev Økokrim to siktelser mot Steingrim Wolland, med til sammen fem poster. Han ble beskyldt for fem forskjellige straffbare forhold. Den ene siktelsen gjaldt lånebedrageri og dokumentfalsk. Den andre inneholdt tre poster som omhandlet at en mann ved tre anledninger hadde betalt for handel med kunst, til hans klientkonto. Begge siktelsene og alle de fem påstått straffbare forholdene var diktet opp hos Økokrim. Les hele saken fortalt av Steingrim Wolland selv her.

Oppdatert, 18. juli -14

Skjermdump hentet fra Nettavisen.no. Hele saken kan leses her.

Landet trenger en instans som tar for seg korrupsjon og økonomisk kriminalitet på topplan i Norge, men aktører innen Økokrim bør kanskje også granskes. Hvem skal ta hånd om kriminaliteten i Norge når de som er satt til å gjøre det også fremstår som kriminelle? Dette samfunnet er i oppløsning. Det er ingen rettstat lenger.


Oppdatert, 17.01.16
15. januar skriver Gunnar Stavrum på sin blogg "Nett på sak":
Økokrim er en juridisk bastard som må forandres. Når Økokrim både etterforsker og selv tar ut tiltale, er det «bukken til havresekken».

Når ingen kikker Økokrim i kortene, er det en stor fare for rettssikkerheten for dem som kommer i Økokrims søkelys.
I mange tilfeller bruker Økokrim titalls millioner kroner på å gjøre kriminalsaker ut av økonomiske konflikter som kan avgjøres i sivile rettssaler, der partene kan ta saksomkostningene selv.
Økokrim er en juridisk bastard.
Særorganet er både politi og påtalemyndighet. Dermed forsvinner det sunne skillet mellom etterforsker og påtalemakt. 
Når det er kollegaen som har etterforsket, skal det mye til å sende saken i retur fordi den er dårlig etterforsket eller bygger på tvilsom juss (som i Transoceans tilfelle).
Et skille mellom etterforskning og påtalemyndighet er svært viktig for å hindre justismord og at mennesker uberettiget går gjennom saker som Transocean.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.