21 juni 2015

Hvor er pengene til befolkningen i Norge?

Glenn Beck fra Fox News forklarer Federal Reserve Bank-systemet. Hele bankvesenet er bygget på svindel. Elektroniske pengetall uten reell verdi. De renter man betaler på lån, som samles inn av bankene, som videre går inn i Norges bank tar svindlerne og fører videre til Federal reservebank.


Ingen mennesker foruten disse kartell-medlemmene har innsyn. Så hvor er pengene til den norske befolkningen?
Våre stortingsmedlemmer, eller vi kan ikke kalle de våre, for de handler ikke i folkets interesser lenger- solgte vår gullbeholdning på åpent gullmarked i London til hemmelig oppkjøper til spottpris, og har således gitt vekk det som er av reelle verdier i dette landet. Stortinget har et alvorlig forklaringsproblem. Det er det norske folks verdier, vi skal da vite hvem som kjøper eller blir gitt vårt eget gull!
Hvem var disse hemmelige oppkjøperne som kjeltringene i norsk Storting har samarbeidet med og holder skjult for befolkningen? Hvor mye er hver og en av stortingspolitikerne kjent med av dette? Man får vel ikke plass lenger i regjeringer og Storting om man ikke har kjeltring i blodet?
Federal Reserve Bank kreaterer penger ut av ingen ting. Det som kommer fra ingen ting vil før eller siden gå tilbake til ingen ting. Gull og sølv kan man ikke gjøre verdiløst!

Når man spør om hvor pengene til befolkningen er, så får man til svar: "Dette er så komplisert for folk å vite." 
Så til kjeltringene i norsk Storting og Norges Bank: Hvor i dette bankhelvete er pengene til den norske befolkningen??!

Da Federal Reserve Bank ble opprettet hadde de ikke penger å starte med. Det var en stor bløff! "Pengene" skulle beskytte folk mot bankers fall og kriminalitet.
Visjonen til Federal Bank Reserves' bakmenn er ikke rikdom, de har allerede langt mer enn de noen gang kan bruke opp. Visjonen er å kontrollere politikken og kontrollere verden. De kontrollerer ledere, som får "flokken" til å følge etter.
De printer ikke penger lenger, de bare digitaliserer dem.

Glenn Beck fikk sparken fra Fox News etter å ha satt fokus på dette. Å synliggjøre svinmakta koster.
Se på partikratiet i Norge. Hvem jobber de for? Det er da ikke deg og meg lenger! Der de tyner penger ut av befolkningen, girer prisene på boliger til himmels, så folk og kommuner er mer gjeldstynget enn noen gang før i norsk historie. Gjort til gjeldsslaver av finansmafiaen, med stortingspolitikernes hjelp. Stadig finner de på nye skatter og avgifter å tvangsinndrive fra folket som betaler lønningene deres. Penger de fører videre til dette bank-kartellet.

Ta dere tid å se informasjonen som ligger i opptaket under, der Glenn Beck fra Fox News forklarer Federal Reserve Bank-systemet:

https://www.youtube.com/watch?v=3b64s0NAO10

Slutt å betal skatt i den grad det er mulig og gjør handel med andre midler enn penger! Våre skattepenger går ikke tilbake til fellesskapet her i Norge! Ei heller til nødlidende mennesker!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.