21 april 2015

Hva vil du tilby flyktningene, Jonas Gahr Støre?

Folk svømmer i sjøen og drukner på flukt på grunn av uroligheter og krig.
Regjeringen vil sende ned båter for å plukke opp mennesker som ligger i vannet. Med det påtar de seg et ansvar etterpå også. Visst skal man hjelpe mennesker i nød!
Hvordan vil de så skaffe de bolig og arbeid her i landet, når kommunene ikke greier å integrere og skaffe jobb til de som allerede er her? Statens introduksjonsprogram for flyktninger varer i tre år, etter det må de greie seg selv, eller det som skjer er at svært mange av de må på sosialkontoret, for å få hjelp til alt livsopphold og bolig. Alle sosiale ytelser går av kommunens budsjett. Etter tre år blir de flyktninger som ikke greier seg selv, ren utgiftspost for kommunene. Mange vil ikke bli integrert i norsk kultur. En del mener man er "vantro" om man ikke deler deres fanatiske religion.

Kommunene sliter som aldri før, der de er oppe i en gjeldsgrad på nær 75% og ikke har penger til å sørge for å dekke elementære behov i skole og kommune. Kommunene pålegger stadig mer skatter og avgifter. Den senere tid har det vært eiendomsskatt som kommunene har dekket gjeldsbyrdene og hullene med. Uten den har kommunene gått i stå. Det er ikke mer å spare. Der man i grunnskolene ikke lenger har penger til forsvarlig bemanning for å kunne innfri lovpålagt krav om tilpasset undervisning, der svært mange elever på de små trinn har store atferdsproblemer og krever mye ressurser. (Man kan jo undres hvorfor det er blitt en så økende grad av små barn med atferdsproblem.) Hva skjer med de barn i fremtiden, om de ikke får hjelp når de trenger den, for å korrigere både atferd, så de kan få et grunnlag for å kunne motta lærdom. Det er ofte for sent å sette inn hjelp når skaden er så stor at ungene allerede har fått stempel "utfordrende unger", i lokalsamfunnene de bor.

Nå vil Arbeiderpartiet ta inn 10.000 flere syriske flyktninger i sitt partiprogram. Partileder Jonas Gahr Støre kunne kanskje dele ut av sine egne 50 millioner kroner, som han har på bok, til disse hjelpetrengende menneskene, siden han fremstår så raus og god med andres penger, som folk må ta opp lån og sette seg i gjeld til finansmafiaen og staten for å betale. Dele på godene. - Jeg trodde det lå i sosialistisk ånd.
Jeg deler alltid raust av mitt. Hvorfor deler ikke du som er en rik mann Jonas Gahr Støre? Hvor mye trenger mennesket for å leve et greit liv?

Hva har vi å gi disse flyktningene her i landet? Asylmottakene er sprengfulle. Ikke har vi boliger til dem, Ikke har vi jobb til dem. Vi har ikke jobb til våre egne etniske norske, som er gjemt vekk på ulike tiltak i NAV. Ofte blir etnisk norske arbeidsledige satt inn i "kvalifiseringsprogram", der kommunene kan benytte seg av de som gratis arbeidskraft. En spekulativ måte for sosial dumping. Du forfekter den ideologi som mesteparten av den norske befolkningen ikke deler med verken deg Jonas Gahr Støre, eller partikratiet som jobber for "En ny verden" (New World Order).
De fleste av oss er glad i landet vårt og kulturen vår, og ønsker at vi skal få kunne leve slik i fremtiden, uten frykt for overgrep og kriminalitet, slik den typen endring har eskalert i takt med innvandringen de senere tiår.


Vi har et partikrati som ikke lenger jobber for det norske folk, men som jobber for "En ny verden" (New World Order). Deres plan er å slette alle landegrenser, der verdens folk skal bli til ett. En  ny jord administrert fra FN, ledet av EU. Nei, jeg vil ikke ha den nye verden! Folk bør sette seg inn i hva dere driver med. For den som ikke har kjennskap til noe av dette så anbefaler jeg å søke på youtube på "New World Order". Man finner også mye ved å google det.

Det bør opprettes mottak og hjelpe flyktningene i landområder nær deres egne, så de kan tilbakeføres når det blir rolig i landområdene. På sikt løses ingen problemer med å overføre problemer til Norge eller andre land. Med de pengene man bruker på å hjelpe noen få, kan man hjelpe mange mange flere ved å hjelpe de nært der de kommer fra. Er ikke alle sine liv like mye verdt?


Hvorfor tar ikke flyktninger fly i stedet for å ta illegale båttransporter som de har betalt det mangedobbelte for å "flykte" med?
( https://www.facebook.com/gapminder.org/videos/986547564713535/?pnref=story )

EU direktiv 2001/51 / EC
(1) For å bekjempe ulovlig innvandring effektivt, er det viktig at alle medlemsstatene innføre bestemmelser om fastsettelse av forpliktelsene til operatører som transporterer utenlandske statsborgere inn i territoriet til medlemsstatene.
(3) Bruk av dette direktiv berører ikke de forpliktelser som følger av Genève-konvensjonen om staus av flyktninger."

EU med sitt direktiv driver disse flyktningene til sjøs. Så kommer de etterpå og ber hele verden stille opp for å redde de og ta kostnadene. Er det troverdighet i slike dobbelføringer i utøvelsen av makt?

"EU-lederne vil sannsynligvis enes om å umiddelbart forberede en «systematisk innsats for å identifisere, beslaglegge og ødelegge fartøy før de blir bruk av menneskesmuglere». En samordnet militær operasjon skal etter planen foregå innenfor internasjonal lovgiving." skriver Human Right Service


Jeg anbefaler å se denne dokumentaren av Jüri Lina.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.