13 april 2015

Omskjæring av gutter, med stortingspolitikeres velsignelse

10.03.15 skriver NRK Sørlandet at Sørlandet sykehus starter omskjæring. Omskjæring legalisert ved lov av det norske Stortinget. Her i Norge blir barn hentet ut av familier om foreldre kliper litt for hardt i et barn eller gir det en dask i rumpa. (Nei, jeg forsvarer ikke denging av unger!) Men jeg vil sette det opp mot dette barbariet som NORSKE VOKSNE POLITIKERE velsigner og tillater. Bedøve små forsvarsløse guttebarn og skjære av de forhuden på helt normale kjønnsorganer. De små guttene hylskriker av smerte i dager og uker etter inngrepet. Hvem er dere voksne politikere som vil de små så vondt? Sexliv som begrenses og fratar mannen mange muligheter for teknikker og lek i sexuell sammenheng som voksen. Dere har gjort knefall for tullinger av jøder og muslimer som driver med disse religiøse ritualene her i sivilisert del av verden. Man trodde vertfall man levde i en sivilisert del på kloden! Er dere norske politikere på Stortinget så i klørne på sionistene at dere ikke tør sette dere til motverge og beskytte de små?

"Stortinget har bestemt at nyfødte gutter i Norge skal få tilbud om omskjæring på sykehuset rett etter fødsel. – Vi starter denne uken et tilbud om omskjæring med lokalbedøvelse for gutter som er under fire uker gamle." - sier leder for kirurgisk avdeling, Ole Tysland.


Walid al-Kubaisi, en norsk-irakisk forfatter, samfunnsdebattant, sivilingeniør og politisk flyktning  sier til NRK Nordland at han er forfulgt av mareritt. Han har skrevet om sin opplevelse av omskjæringen han ble utsatt for som barn, i et innlegg på Mental Helses side. Jeg vil anbefale alle å lese det! Det er sterkt stoff, som ethvert menneske med normalt følelsesregister vil reagere på.
"Jeg tenkte: Hvor grusomme mine foreldre og alle disse naboene var. De nyter å høre mitt skrik og nyter min pine. De spiste søte kaker og danset til musikken. Det var ikke en forbigående smerte. Mange dager etter dette kom mannen med esken hjem for å lege såret og rulle bandasjen over spurven. Våre spurver var amputert. Siden da fryktet jeg en hver brun eske jeg så. Såret ble leget. Men såret i hjertet ble enda ikke leget. Arret minner meg om den sommerdagen da musikken ble høyere enn skrikene mine og ansiktene av menn med mustasjer nøt å utøve sin makt mot hjelpeløse skremte små gutter."
Hvem er dere voksne mennesker som gjør så vondt mot deres forsvarsløse små barn? Barn skal være trygg på sine foreldre og stole på at de beskytter dem. Foreldre skal være den tryggeste havn små barn kan søke ly i. Men dere holder dem fast og skjærer av de forhuden så de skriker av redsel og smerte. Hvem er dere som gjør barna deres så vondt? Dere politikere som har tillatt dette her i Norge: Må dere bli tilgodesett de varmeste plassene der kjettingene rasler! Når muslimske foreldre gjør sine barn så vondt uten samvittighet, så kan jeg forstå at Barnevernet tar fra de ungene av andre voldelige årsaker. Der kan ikke finnes skrupler hva gjelder ondskap mot de forsvarsløse små! Barnevernet har store problemer med å finne nok fosterhjem for denne gruppen mennesker. Jøder er ikke bedre. De driver også med dette barbariet mot guttebarna.
Dette handler ikke om rasisme, men nulltoleranse for legalisert barnemishandling som del av ritualer i religiøse miljøer.
"Vi var forfulgt av den brune esken som vi rømte fra i våre mareritt. Og når jeg ser små gutter som plutselig gråter når vi prøver å snakke med dem, forstår jeg at mustasjene minner dem om sviket da de omskåret. Og dette vokser sammen med dem. Ubevisst blir noen av dem aggressive mot samfunnet, eller plutselig får de vrede og aggressivitet mot folk rundt dem. Noen av dem får sadomasochistiske følelser: De nyter å pine seg selv og andre."
"Omskjæring fører til at gutter gråter for ingen ting. Problemer med søvn og sjenanse, aggressivitet og tendens til å isolere seg er konsekvenser av omskjæring. Den muslimske verden kan redusere voldstendenser i samfunnet om de slutter med denne praksis som ikke har noen fornuftig grunn, men er en skadelig, barnefiendtlig tradisjon. Likevel praktiseres denne tradisjon, og man finner få som forsvarer barna og gi uttrykk for denne kriminelle handling de blir utsatt for. «Men dette er vår identitet!» sa min muslimske venn. «Nordmenn forbinder identiteten sin med verdier som religionsfrihet og demokrati, toleranse og ytringsfrihet, mens din muslimske identitet er knyttet til forhuden?» Han ble stille!"
Takk Walid al-Kubaisi, for at du deler erfaringen din. Vi får håpe at det finnes vett i noen av de norske politikere i Stortinget som kan reversere denne legaliserte ondskapen mot små barn.
Disse folkslag må gjerne drive omskjæring, men da skal det være frie valg som guttene selv tar når de er myndige! Ikke noe som blir gjort med tvang fra foreldre når de er forsvarsløse små! Ethvert menneske skal ha råderett over egen kropp hva gjelder fjerning av kroppsdeler gjort av vår skaper.


Jyllandsposten i Danmark skriver at gutter som blir omskåret har 46% større risiko for å utvikle autismeforstyrrelser. Når man leser Walid al-Kubaisis opplevelser så kan man forstå at guttebarn blir traumatisert av denne galskapens handling. Når man ser alle overfallsvoldtekter som er skjedd og stadig skjer her i samfunnet, utført av ikkevestlige innvandrere som man kan ta regning med er omskjært, så er det betimelig å stille spørsmål om det er sammenhenger.


"– Små barn kan fullt ut registrere når noe gjør vondt. Den frykten de opplever og forbinder med smerte lagres i noen tilfeller som et traume, som senere i livet kan utvikle seg til autisme, sier overlege Morten Frisch i Statens Serum." (Forskning dott no)
Hva autisme?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.