21 april 2010

Fedrepermisjon og velferd

Debatten rundt fedrepermisjon ved fødsel går disse dager i media.
Arbeiderpartiet vil spikre permisjonsreglene for folket, så det ikke har valgmulighet selv.
(Ikke overraskende fra AP-hold. Det er vel ikke lenge før folket har Stoltenbergs regler i sengehalmen.)
Vi har høyre flanke i politikken som vil at familien selv skal bestemme hvordan permisjonstiden skal brukes. Da hver familie er unik og best vet hva som fungerer best for seg og sine.
Så har vi SV med Lysbakken, den mannelige politiker som knapt har utviklet dun på haka, som nok helst hadde sett at hele fødselspermisjonen ble gitt mannen.
I dag har de fleste 7,5 timers arbeidsdag / 37,5 timers arbeidsuke. Dette burde da romme masse tid i døgnet til å være sammen med, og bli kjent med sine barn? For noen tiår tilbake så var det 10 timers arbeidsdag, likevel ble fedre kjent med barna sine. Står det så dårlig til med dagens mannfolk at de ikke makter farsrollen i tillegg til jobb?
Den gruppe av menn som kanskje hadde hatt godt av å ta ut permisjon, det er menn i ledende stillinger som har arbeidsdager som langt overstiger timeantall hos den tariffbundne arbeider. Men disse har ikke råd å ta permisjon da de oftest er hovedforsørger, og det lar seg vanskelig kombinere i arbeidslivet med den stilling de har. Folk har gjerne en privatøkonomi med utgifter som er basert på den inntekt de har.
De fleste mødre ammer barna sine, den beste næring for nyfødte, og spedbarn. Spedbarn er ikke slik at de er sultne akkurat etter klokken. Spedbarn utvikler seg forskjellig og har individuelle behov. Noen spedbarn vil spise hver andre time i perioder, andre nøyer seg med mat hver 3-4 time, de vokser forskjellig. Vel finnes det melkeerstatninger i butikkene som far kan bruke... Samtidig går mor på jobb med melkespreng i brystene og må "håndmelkes", eller i verste fall slutter å amme tidlig i spedbarnets alder, for å kunne kombinere jobb og spedbarn-morsrollen. Dette er helt naturstridig! Det mens hannkjønn som Lysbakken, som trolig ikke har opplevd "ballespreng", har tatt over morsrollen.

Når gutter er blitt voksne menn, bør de legge vekk nintendo og playstation, og bli sitt ansvar bevisst i foreldre og familierollen, så vil de nok oppdage at de også får bidratt i sine barns oppvekst. Viktigheten av fars nærvær i småbarns liv varierer med alder. Når barna er ferdig med puppen, da er det fars tur til å vise sine gode omsorgsevner utover å skaffe mat til sin familie og støtte de som en far og Mann!

Å være far er så langt mer enn å ligge i gulvet og koseprate med babygym og skifte bæsjebleier. Fars rolle som omsorgsperson, som skaffer mat og midler til familien, må aldri undervurderes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.