04 februar 2013

Velfortjent journalistpris

Journalist Catharina Morken mottok nylig journalistprisen for sitt arbeid for Avisa Sør-Trøndelag, der hun dekket de stygge saker som ble avdekket i barnevernet i Orkdal kommune.

Dette sa juryen i begrunnelsen for prisen: «Å se makten i kortene kan være ekstra utfordrende i et lite samfunn hvor alle kjenner alle. Med stor utholdenhet har journalisten stått på og gjort jobben sin over tid på en uredd måte. Med stor utholdenhet evner journalisten å sette saken i kontekst tilbake i tid i en vanskelig og følsom sak, hvor konsekvensene er store. Journalisten evner å få frem mange stemmer i det som er blitt «Barnevernsaken i Orkdal», hvor avisen har fylt sitt samfunnsoppdrag til fulle».

Flere kjente personer har startet nettsider, hvor de gir befolkningen i lokalmiljøene anledning til å debattere det som skjer der de bor. På Hell var det het debatt om saken.
For meg kan det synes nødvendig, der omtrent samlige nettaviser sensurerer innlegg til fordel for den røde og venstresiden i politikken. Således hindrer de at folkets meninger blir synlige. Folk blir kneblet til taushet. I dag må man ut av de etablerte "statsavisene" for å finne god nok dekning av saker som den korrupte pressen, med pressestøtte, bevisst unnlater å skrive om. Dekning som kommer i den rødgrønne politiske bermes disfavør. Den rød og venstrestyrte pressen leverer ikke lenger faglig journalistikk, men driver politikk for Arbeiderpartiet og venstresiden. Norsk presse har mistet sin troverdighet som folkeopplyser. Også NRK har mistet sin troverdighet som nyhetsformidler der de bevisst unnlot å skrive om de straffbare forhold en rumenerkvinne hadde øvd mot et barn, der en sak ble dekket til fordel for kvinnen. Hvor mange flere lignende saker kan det være de har underminert og unnlatt å dekke fullstendig ut fra politisk agenda?
Ære være de journalister som fremdeles leverer faglig journalistikk! Det er så alt for få av de! Det kan se ut som om de som vil utøve faget har problemer med å få stillinger der korrupte redaktører herjer befolkningen med pressens makt. Mine tanker går derfor til rektorene og lærerne ved journalistskolene som utdanner journalister. Hvilken påvirkning har de hatt på journaliststudent-massen, med den retning journalistikk vi ser i dagens presse? Har det vært politisk siling av studenter der, slik man kan ane er tilfellet ved enkelte studieretninger ved andre høyskoler? Hvilken rolle har de hatt i den utviklingen som er skjedd i norsk presse? Jeg tror man må ta et dypdykk der, om man skal kunne rense norsk presse for "råttenstokker".

Gratulerer hjerteligst med prisen til Catharina Morken! c",)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.