17 februar 2013

Arbeiderpartiet vil stanse Stortinget fra å stille spørsmål

Demokratiet med maktfordelingsprinsippet, er delt opp slik for å sikre at maktutøvelsen er delt på tre uavhenige myndigheter.
  • Det er den lovgivende makt som vedtar lover, som er Stortinget.
  • Det er den utøvende makt, som er Regjeringen.
  • Det er den dømmende makt, som er Domstolene.
(Man kan jo også forsiktig nevne pressen, som den 4.statsmakt, som etterhvert har fått så stor makt at de ikke går av veien for å knuse mennesker som de venstreorienterte redaktører og journalister, finner som en trussel mot Arbeiderpartiets infiltrerte makt i alle samfunnsposisjoner der makt er sentrert. Adresseavisen i Trondheim, med journalisten Knut Okkenhaug er et eksempel på en presse som misbruker sin makt slik.)

Makten i Norge er delt opp slik, for at disse tre maktenheter ikke skal kunne utføre overgrep mot befolkningen, de skal vokte hverandre for nettopp det. Så makten de er gitt ikke skal kunne misbrukes. Stortinget er representert med velgere fra alle partiene som har så mange medlemmer at de har fått stortingsplass. Det er i Stortinget de andre parti kan spørre om ting de måtte lure på, angående hva regjeringen gjør. Det har Stortinget krav på å få svar på. Det er nettopp på bakgrunn av spørsmålene de stiller at Stortinget kan gjøre sine bestemmelser. Nå ser det ut til at Arbeiderpartiet og de grønne som er i regjering vil avskaffe Stortinget. Ja, det står ikke med rene ord, men det må forstås slik, når øverste embedsmann i Finansdepartementet og tidligere sentralbanksjef, Svein Gjedrem ble lei av alle spørsmålene fra politikere på en slik måte at han forsøkte å endre Stortingets regelverk. Det står mer om saken i Dagens Næringsliv. 
Det var så mange spørsmål rundt statsbudsjettet at finansråden mente det gikk utover arbeidet i Departementet. Referert fra DN så skriver de at Per-Kristian Foss (H) og alle de andre i Stortinget er samstemt himmelfalne. Dagfinn Høybråten sier til avisen at han ikke har sett maken på sine 32 år der. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan knapt selv tro hva mine egne øyne leser her jeg sitter, men etter å ha abonnert på DN så vet jeg at det er en avis som leverer seriøs journalistikk.

Jeg tenker på Hanne Nabintu Herland og hennes tale om det totalitære samfunn. Arbeiderpartiet gjør så godt de kan med å befeste makten, og nå ser man at de også prøver på å ta makten fra Stortinget. Det er tid for å trekke nisseluen opp, og innrømme hva som skjer i landet . Vi har barn og etterkommere som skal ta over denne arven av et samfunn, som stadig er i endring. Er det denne endringen man vil ha? Diktatur, hvor Arbeiderpartiet sitter med all makt, og jobber med andre agendaer enn et godt sted å leve for det norske folk. Hva er det AP forsøker å skjule for folk, der de forsøker å kneble ytringsfriheten og stanse informasjonsflyten om det som skjer i landet og hvordan makten er befestet?Hanne Nabintu Herland- om det totalitære samfunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.