14 februar 2013

Betal din skatt med glede!

- Husk all hjelp og velferd du nyter godt av fra staten når du blir rammet av sykdom eller ulykke!
Ja, er det nå slik? Det begynner å bli mange saker som kommer frem i media, som sier det stikk motsatte der staten unnlater å innfri sin lovnad i så måte.
For noen dager siden omtalte jeg Morten Aarmos sak mot NAV, der han gjennom flere år er blitt nektet å få de penger han har krav på fra NAV-apparatet.

Nå i dag leser jeg på nettavisen at mekanikeren Jack Bakken har ventet i hele fem år på forsikringspengene, etter at han fikk knust beinet i en arbeidsulykke. Mer utfyllende artikkel finnes på Romerriket blad. I disse årene har han måtte leve, og lever fremdeles i ei rønne. Tidligere var han en oppreist mann, som både jobbet og hjalp andre, nå føler han seg som ingen ting, sier han til avisen. Den norske stat har gjort han til ingenting.
Jack har vært midlertidig arbeidsufør siden han fikk knust kneet. Førligheten er mindre og han har store smerter. Det at han er midlertidig arbeidsufør, medfører at han ikke får utbetalt full uføretrygd. Han må greie seg med 11.600 kroner per måned. Når han har betalt sine regninger som telefon, forsikring og strøm er den rønnen det eneste han har råd til å leie. Han er fortvilet der mus løper på gulvet, flisene ramler av veggene. Det er glipper i veggene som gjør at kaldlufta blåser rett inn, og i gangen er det så kaldt at det er is på gulvet. På badet målte han tre grader i forrige uke. Han kan ikke bruke hele huset og har avgrenset området han lever på, for å spare så mye som mulig på strømutgiftene. Det er ikke alltid han har penger til å kjøpe mat for, og venner bringer han almisser. Klær kjøper han aldri.

Hvordan kan NAV og sosialkontoret på stedet la slikt skje? Hvordan kan den norske stat godta at mennesker i dette landet som har jobbet og slitt, betalt sine skatter og avgifter som sin forsikring, bli behandlet slik? Hvor er medmenneskeligheten, og hvilken verdi har dagens paragrafer som blir brukt, om disse blir lest slik fanden leser bibelen av saksbehandlere og de sakkyndige?

Jeg gremmes! Noen må si fra, at nok er nok. Vi kan ikke finne oss i at en av våre folk skal være nødt å leve slik, som kasserte rotter i dette "velferdssamfunnet til Stoltenberg".

Jeg ønsker Jack Bakken alt godt videre, og håper han får hjelp til å reise seg og komme videre, nå som Romerriket og Nettavisen har belyst saken hans. Kanskje er det medlemmer av NORM i området der som kan engasjere seg i saken hans. Jeg oppfordrer medlemmene til det.

Som kontrast anbefaler jeg å lese denne:
"Alt er gratis i Norge" - slik ble Norge presentert på TV i Italia, under debattprogramet på den statlige TV-kanalen, Rai3. En lignende rekke medieoppslag om Norge har ført til stor pågang av henvendelser om jobb og studier i Norge siden nyttår, i følge NAV. Norge, et lykkeland for alle andre enn det norske folk selv. Jeg spør regjeringen, hva galt det norske folk har gjort, som skal straffes slik av staten?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.