09 januar 2013

Statsministeren driver hykleri!

På NHOs årskonferanse som hadde tittelen "Oppdrag Energi" var Jens Stoltenberg første taler ut, skriver Dagens Næringsliv. Han mente oljeeventyret har vært en suksesshistorie. For det vil han takke industrien, ingeniørene, dykkerne og investorene. I tillegg takker han myndighetene.
Suksesshistorien takker han Vår Herre for! Hvor han også legger til takk til naturen.

Det er vel mange som blir kvalme av å lese den takken, der hykleren i dag står der som statsminister og taler fromt, samtidig som nettopp pionerdykkerne nylig har hatt sin sak oppe i den internasjonale menneskerettsdomstolen i Strasbourg hvor nettopp Stoltenberg og hans kobbel i regjering har trenert erstatningssaken for nordsjødykkerne etter at de har jobbet på seg alvorlige skader for staten i dette pionerarbeidet som har ført til oljerikdommen.
"Mange av de er døde, minst 30 har valgt å ta egne liv. De som er igjen, sliter med det meste" -skriver Marius Reikerås på Facebook, juristen som var advokat for nordsjødykkerne i saken mot staten.

Hvordan kan en statsminister være så glatt at han står der og takker, etter å aktivt hindret at de samme dykkerne skulle få den oppfølging de trengte etter skadene og senskadene etter pionerarbeidet som den norske stat har hentet milliarder av kroner ut av og bygd opp hele ojefondet med. Lusekroner ble de nektet sett i sammenheng med det de har bidratt til. Det er en stor skam, og det norske folk burde få kjennskap til Stoltenberg med Arbeiderpartiets trenering av erstatningssaken. En erstatningssak som kan se ut til å ha vært halt ut med hensikt i håp om at de skadde nordsjødykkerne naturlig skulle avgå ved død, så erstatning ble en ikkesak for denne regjeringen. Det er en skam for landet at nordsjødykkerne har måtte føre saken helt til Strasbourg for at den norske stat skal innfri sitt arbeidsgiveransvar. Bedriftenes samfunnsansvar ser ut til å gjelde alle store bedrifter i Norge og verden, bare ikke for den norske staten som arbeidsgiver!

Hykleriet er grenseløst hos denne statsministeren og regjering med parti som denne representerer! Det er på høy tid folk får øynene opp for bedraget!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.