04 januar 2013

Statslederenes taler og Arbeiderpartiets status på nyåret 2013

Nå har vi fått høre nyttårstalen til både konge og statsminister.
Kongen hadde en fin tale, med mange fine budskap til folket. Man kjente seg igjen og de problemstillinger han berørte. Kong Harald var blant annet inne på menneskerettighetene, som burde være en plattform for alle som skulle bo i riket.
Ja, hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge under Arbeiderpartiets forvaltning av land og folk? De brytes over en lav sko, i barnevern, i NAV, i domstoler. Mennesker fra staten jakter mennesker inn i døden etter penger og skatter. Familier brytes opp, der barnevern henter unger ut som om det skulle være favorittbitene deres i en sjokoladepose, uten tanker for hverken barnas beste eller familienenes samhold på sikt. Domstoler som er med på å hive ut mindreårige barn fra landet langt unna barnekonvensjonens regelverk. Norge som er rykket ned fra A til å bli B-nasjon i FN for brudd på menneskerettigheter og folks rettsikkerhet i landet.
Sannelig er kongens ord i talen verdt å merke seg!!
Etterpå kom statsminister Jens Stoltenbergs tale. En tale så uten innhold at man skulle tro den var skrevet av en barneskoleelev. Han som er statsminister og forvalter myndigheter og midlene, hadde ikke et eneste budskap å komme med om all urett og de overgrep som skjer i landet. Ikke et ord om den voksende fattigdommen, som en statsminister burde skjemmes over at lar skje i et av verdens rikeste land! Ikke et ord nedgraderingen i FN, som han som leder i dette landet er ansvarlig for at er skjedd! Ikke et ord om helsesektoren, hvor AP med styringen har tatt livet av flere titusener indirekte ved innsetting av udugelige partikamerater i ledende stillinger i helsesektoren, hvor de samtidig har styrt ressursene som ligger i pengesekken ved bevilgninger og ved å fatte vedtak om nedleggelser og flyttinger i helse og psykiatrisektoren. Jens Stoltenberg snakket også om at alle skulle bidra til fellesskapet i sin tale, og at ingen skulle slippe unna. Det kan virke lett å pålegge andre regler, som han lurer seg unna selv, ved å lage regelverk som de mest ressurssterke som han selv, kan leie folk for å sno seg i, for å unndra seg flest mulig skattekroner.
En statsminister så platt og uten visjoner at det er en skam og hån mot befolkningen på årets første dag!  Han tok for seg mobbing av enkeltmenneske og netthets. Man kan forstå at han vil stoppe hetsen mot seg selv, der hans Facebook-side blir sensurert av mer og mindre hatske innlegg konstant, hvor han har ansatte til å slette unna de kritiske innlegg til hans politikk og de overgrep han er ansvarlig for at skjer mot folk i dette landet. Hans flertallsdiktatur forsøker nå å gjøre enda fler grep, for å stoppe ytringsfriheten til befolkningen. Med internett så kan ikke denne statsministeren, ei heller hans likesinnede menn og kvinner som bedrar og svindler befolkningen i maktposisjoner, hindre opplysningen og sannheten i å nå ut til befolkningen, hindre å spre informasjon om de bedrag og den svindel som han øver mot folket. Det folket som har vist han tillit ved å gi han sine stemmer i tidligere valg. Folk merker det for mye på kroppen selv, til at de lar seg lure lenger. De fleste har en mor, far, bestemor eller bestefar - som ikke får sykehjemsplass, eller den hjelp de trenger fra det offentlige helsevesen for å greie seg selv. Tross at de har betalt inn skatter og avgifter gjennom et langt liv til denne "velferden" og "fellesskapet" som statsminister Jens Stoltenberg stadig viser til. Den drøm om fellesskap som han lever i, den eksisterer ikke i samfunnet. Den velferden som han skryter sånn av, den opplever ikke folk! Tvert om, der folk blir rundstjålet av denne statsmakten som Arbeiderpartiet i Norge representerer!

Med det bedrag av befolkningen som er avdekket det siste året, så må man i dag være uopplyst om man fremdeles gir sine stemmer til dette partiet, som er så mot eget folk. Hvor det etniske folk i Norge nå lever som husmenn i egne hjem og eget land, der de er regulert i alt de gjør av staten. Etniske nordmenn som er glad i landet sitt og vil bevare vår kulturarv blir mobbet, sjikanert og hetset fra både statens menn og de utsendinger de har i styrer og stell i landet. Mennesker helt uten evne for refleksjon og det å tenke selv, der de følger "diktatorens" ord blindt. Kanskje burde man gå tilbake til 1800-tallet, hvor man måtte være kvalifisert for å avgi stemme ved stortingsvalg? Tankene kan sannelig gå dithen i vanviddet som får skje med stemmegivernes hjelp.
(For de som leser med fandens briller og største vrangvilje så er nest siste setning over avsluttet med spørsmålstegn, og således ikke en påstand! Journalister har for praksis og endre litt på det folk ytrer, for å tilpasses deres egen kontekst i sitt politiske arbeid for AP-pressen.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.