29 juli 2012

Skremme folket til taushet

Samhold og kjærlighet var Stoltenbergs beskjed til folket etter 22 juli, og han mente Arbeiderpartiet hadde lykkes i minnetalen sin året etter. Paradoksalt var hele Oslo fylt opp med politi og vakthold. Om kjærligheten og samholdet var så utbredt som konstatert, ville det da være nødvendig med et slikt forsvarsverk? På internett er det stor misnøye med denne regjeringen og håndteringen av den såkalte ytringsfriheten i ettertid. Folk er redd for å ytre seg upolitisk korrekt, der PK er det eneste som er akseptert. Jeg oppfordrer alle bloggere og alle samfunnsengasjerte til fortsatt å bruke kommentarfeltene rundt om i aviser, ikke la seg skremme eller stoppe fra sitt samfunnsengasjement. Ytringsfriheten i Norge har aldri vært under større press enn i disse dager.

Her ligger et brev, skrevet av et annet menneske. Et menneske som har fått nok av sensuren som denne regjeringen har satt i kraft. Brevet er meg bekjent, sendt til denne regjeringen, og også de andre stortingspartiene, PST og de fleste tabloidavisene. Brevet går rundt på Facebook som en farsott.
Jeg gir min fulle støtte til forfatteren. Vi er mange som har gjort oss samme erfaringer.

BREVET:


"Jeg har det [...] siste året sett at kommentarfelt har vært stengt i nesten alle reportasjer som har med innvandring, det multikulturelle og reportasjer som kan være uheldig for den sittende regjering å få negativ omtale om i form av kritiske kommentarer. Jeg er samfunnsengasjert og følger på med hva som skjer i dette landet, og verden forøvrig. Og det som får meg til å undres er at er man ikke PK (politisk korrekt), dvs stemmer på AP og ytrer seg tilsluttende deres føring, blir man stemplet høyreekstrem, er tilhenger av ABB eller får tlf fra PST.

Jeg og mange med meg har den senere tid fått tlf fra PST, eller fått de på døra etter å ha vært engasjert i debatter. Enten på FB eller under en reportasje hvor det har vært saklige kommentarer, men som har vært kritisk til den politiske føringen her til lands. Det får meg til å undres og jeg tenker slik; skal man bli truet til taushet?, Eller bli tatt fra den ytringsfriheten vi har her til lands dersom man ikke følger AP`S politiske handlinger og meninger? Media er AP-styrt, noe jeg og mange har fått med oss i løpet av årene som har gått. Media er kjøpt med pressestøtten de får av AP.

Jeg har i løpet av det siste året sendt mail til alle regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og har fått noen svar, og er tildels sjokkert over den ironiske holdningen jeg har fått av AP-politikere. Jeg har blitt stemplet som naiv, og blir bedt om å sette meg inn i politikken, istedenfor å sende mail om spørsmål og bekymring jeg sitter med. Ytringsfrihet er det ikke lenger i dette landet. Man blir kneblet og tvunget til taushet dersom man ikke er PK.

Sett den siste tiden med alle romfolk som camperer over store deler av landet og bedriver tigging, som forøvrig er lovlig her etter at AP ikke ville innføre tiggerforbud. Flertallet av Norges befolkning ønsker tiggeforbud, også politiet vil ha tiggerforbud. Årsaken til dette er den stadig økende ransbølge som foregår, og mere kriminalitet følger med dette. Romania hadde nettopp en TV-sending om dette, og opplyste folket i Romania at i Norge er det lov å tigge. Så til Norge måtte man bare reise og fikk hjelp til det meste. Hva sier dette om Norge og den naiviteten som rår?

Stadig økende kriminalitet begått av ikkevestlige innvandrere, økende overfallsvoldtekter begått av ikkevestlige, grovere ranstilfeller, drap, knivstikking, besittelse av våpen forøvrig, listen er lang, og enda så sitter regjeringen og ikke gjør noen konkrete tiltak for å få bukt med disse problemene. Jeg spør da; hvorfor i all verden blir det ikke gjort noen konkrete tiltak? Og hvordan kan regjering sitte og si at innvandring lønner seg, når tallene fra Statistisk sentralbyrå sier det motsatte?

Vi har mange fattige her i landet som er etnisk norsk, og som ikke får den hjelpa de trenger. Skoler og sykehus råtner på rot, veiene går i oppløsning. Men pengene blir sendt ut av landet istedenfor å ruste opp her hjemme. Hvorfor skal det være slik? Hater regjeringen den norske befolkning så mye at vi skal straffes? Mennesker dør i helsekø. Jeg vet av mange som har blitt rådet til å bruke privat helsetjenester pga den lange helsekøa. Dette etter at vi skattebetalere har lagt igjen mye i skatt, både til stat og kommune Men hva får vi igjen? Jeg skal til slutt fortelle at jeg er ikke rasist, men realist. Innvandring lønner seg ikke dersom de ikke vil integreres og legger igjen skattekroner i felleskassa. Det er store utgifter som følger med all innvandringen i form av sosial støtte og NAV-stønader. Og det som skremmer meg mest er politikerne som sitter i regjering, som ikke ser dette. Men eldrebølgen har det vært mye snakk om, hvor mye det vil koste osv... Hva koster innvandringen her til lands når de ikke engang legger igjen ei krone i statskassa pga at de ikke vil integreres i samfunnet med å bidra i fellesskapet? Det har det aldri vært snakk om! Hvilke krav blir gitt til innvandrerne? Ingenting i motsetning til det norske folket, som det blir satt krav til dersom man skal ha hjelp av enten NAV eller sosial bistand.

Vet mange har mistet jobbene sine pga sin politiske debattering, debattering som ikke går i favør til AP. Dette er skremmende i seg selv at man kan miste jobben sin dersom man ikke er enig i politikken til AP eller ytrer seg politisk. Er det ikke på tide å sette krav til de innvandrerne som kommer hit til dette land? Og likedan de som begår en straffbar handling, at blir sendt ut av landet, istedenfor å fylle opp norske fengsel med disse? Vet soningskøene er lange og mange sitter inne er ikkevestlig. Hvorfor belyses ikke dette mere?
Det er på tide å belyse ting i dette landet, og likedan slippe å bli stemplet som høyreekstrem dersom man ikke er enig i dagens politiske føring."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.