27 oktober 2012

Makten som vil tilintetgjøre befolkningen.

Mange avfeier det med konspirasjonsteorier, samtidig som de undrer seg over alle de nye krefttilfellene, kolstilfellene, allergiene og andre luftveisplager. 
Sykdommer som disse medfører gir økt omsetning i legemiddelindustrien. Rockefeller Foundation gir årlig store donasjoner til Norsk folkehelseinstitutt, og det var David Rockefeller som i sin tid etablerte det norske folkehelseinstituttet. Camilla Stoltenberg er direktør der, og regnskapet er unndratt offentligheten. Det er også hevdet flere steder på nett at Stoltenbergfamilien har eierinteresser i GlaxoSmithKline, som leverer influensavaksinene og andre vaksiner som brukes verden over for å vaksinere barn. Jeg har tilskrevet AP/regjeringen for å spørre om dette medførte riktighet. Det er flere måneder siden jeg sendte brevet, men ingen bryr seg om å svare. Var det uriktig vil jeg tro de ville skrevet tilbake og avfeid en så alvorlig påstand, som er ensbetydende med alvorlig korrupsjon.

Nyhetsspeilet.no griller Torvald Stoltenberg angående vaksinene og New World Order:


Vi husker Stoltenbergs nyttårstale i 2009? "Vårt mål nå er å vaksinere alle verdens barn".
For noen år tilbake ble en skandale avslørt i dette arbeidet. WHO som var kreatorene bak vaksinasjonsprogrammene besluttet også at det skulle settes en sprøyte en måneds tid i forveien selve koppevaksinen. Den første var visstnok en vitaminsprøyte. Det som ikke ble offentliggjort var at synergieffekten som oppstod med den vitaminsprøyten forut selve vaksinen førte til at jentebarn ble sterile og kvinner som var gravide aborterte. Prosjektet ble stanset da det ble oppdaget av folk utenfra. (Står omtalt i Nyhetsspeilet. Jeg skal være enig i at det står endel merkelige ting i Nyhetsspeilet som virker for fantastisk til at jeg blindt tror på alt, men der informasjon er dokumentert med forskningsrapporter kan man ikke stenge av.)
Ledd i befolkningsreduksjonen, fordekt under at de vil redde alle verdens fattige barn?
Hvorfor vil FN-WHO-Stoltenberg, redde alle verdens barn, samtidig som de melder at jorda snart vil kollapse av overbefolkning og matmangel på jorda?
Gro Harlem Brundtland var leder for WHO i mange år, før hun flyttet til Frankrike. Hva var den egentlige årsaken til at Brundtland rømte landet? Kan det ligge mer bak når hun valgte å rømme landet? Det er jo merkelig at at en voksen dame som har brukt hele livet for å tvinge på hvordan andre mennesker her i landet skal leve og regler for oss andre, samtidig som hun rømmer fra det hele når hun har fått det som hun vil? Forstår noen hva som får folk til å bli så herskesyk? Konspirasjoner? Noen kaller det det, men informasjonen er fakta!

David Rockefeller (søk han opp på wikipedia) er den som opprettet Bilderbergergruppen og er bakmannen der.
Josef Mengele, den gale forskeren og legen til Hitler, som drev og eksperimenterte frem torturmetoder på mennesker fikk opphold i USA etter krigen og fikk en aktet stilling i forskningsinstituttene til David Rockefeller.
Siv Jensen deltok i Bilderbergermøtet i 2006, video som bekrefter det ligger ute på youtube. Hun vil ikke svare på spørsmål rundt det på FB-siden sin og sletter innleggene der spørsmål rundt det stilles, fortløpende. Jan Tore Sanner er også Bilderbeger, i likhet med Kristin Clemet. Flere i Stoltenbergfamilien er også bilderbergere. Representert med forskjellige partier krangler disse og viser stor uenighet. Narrespillet som befolkningen er vitne til. Bak kulissene møtes disse kranglefantene som beste venner, skåler og jobber med sin agenda, over hodene på befolkningen.

Våkne folk, skaff informasjon, les og tenk!Hvorfor er det så mye mer krefttilfeller i dag, enn for få år tilbake?
Livsstil og E-stoffer i mat, er det så enkelt å avfeie det som skjer?


Kols og astma, kreft og allergier..
Hvor mange er allergisk mot hunder og katter i dag? Hvorfor har folk blitt så tandre de senere år?
Er det på grunn av giftene som slippes ned på oss fra NATO fly, for å få opp dødeligheten på befolkningen? Myndighetene har meldt om eldrebølge og mangel på mat på jorda. Hva gjør man i gårdsbruk om det ikke er mat nok til alle dyre? Enten produserer man mer, eller slakter ned dyra man ikke har mat til, og tar ut de beste dyra med de beste og sterkeste genene. Har ikke bonden mer jord å dyrke mer frem mer mat til dyra, har han da noe valg? WHO (FN- Verdens Helseorganisasjon) har gitt klar beskjed om at jorda er overbefolket og meldt matmangel. Greier folk å se den naturlige konsekvens som tvinges frem? Bør folk vite hva som skjer? Vil det skape hysteri om det blir kjent?
Er det derfor det ties ihjel?Vi er allerede kontrollert i stor grad elektronisk. Vi bruker våre bankkort, passerer bomstasjoner, kobler til internett gjennom servere, bruker telefonen og kobler opp til servere som setter igjen elektroniske spor. Samlet kan alle disse sporene danne grunnlag for å lage profiler over alle våre bevegelser. Myndigheter vil fjerne penger som betalingsmiddel. Noe som tvinger folk til å bruke bankkortene som legger igjen spor, enten vi vil eller ikke. Tenker du over det som skjer?Datalagringsdirektivet til EU...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.