30 oktober 2012

Lysbakkens mangel på kunnskap

Audun Lysbakken (SV) vil gi alle ungdommer under 25 år rett til tiltak som skal få de ut i jobb innen tre måneder. Ungdomsgarantien skal sørge for at NAV prioriterer de unge først. Lysbakken mener at det er de unge som rammes verst av arbeidsløshet. Han sier NAV har fått mer penger til IKT-system og at arbeidsløsheten er på vei ned og finanskrisen er over, derfor mener han det er kapasitet til dette.
Huff.. hvor lenge skal slike mennesker få leke politikere? Mennesker som Lysbakken, uten arbeidserfaring fra arbeidslivet, og kan ingen ting om hvordan arbeidsmarked og en bedrift fungerer. Hva får slike mennesker som er så totalt blottet for kunnskap og fornuft, til å tro at de er egnet til å styre andre? Snakket man om en tidligere, som fikk en av diagnosene "grandiost selvbilde"?
Politikere kan da ikke bestemme at bedrifter skal tvinges til å ta inn folk de ikke har bruk for!

Bedriftenes samfunnsansvar (Corporate social responsibility -CSR) er inne i tiden, men vi kan ikke ha et overformynderi som staten, som raserer Norge, for så å pålegge bedriftene å rydde opp i kaoset de har skapt!
I følge wikipedia så har Norge dedikert en egen stortingsmelding (nr. 10) til CSR. Bedrifter anbefales blant annet å melde seg inn i FN-initiativet Global Compact. Det står videre å lese at dette er et frivillig CSR-rammeverk, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige bedrift.
Man kan jo spørre om det snart ikke er på tide at staten selv tar dette samfunnsansvar på alvor, der menneskerettighetene brytes over en lav sko i norske domstoler, arbeidsrettigheter er et fremmedord i helsenorge der det er utstrakt bruk av deltidsansatte som ønsker fulle stillinger. Korrupsjonsbekjempelsen kan man bare le oppgitt av, der den ene korrupsjonsskandalen etter den andre i denne regjeringen avsløres på løpende bånd for tiden.


Nå har det vært fri import av innvandrere uten kompetanse på noe som kan brukes her i landet, da de ikke kan språket og mange viljer ikke å lære det, der de lever i ghettoer med sine folk fra sine respektive hjemland, hvor de har etablert kulturer innad hvor de omgåes omtrent bare egne landsmenn og lærer ikke språket. Således blir de stående utenfor arbeidslivet. De er blitt henvist til vaske-jobber og butikkarbeid, der det ikke kreves språkkunnskaper, - jobber som norsk ungdom tidligere hadde. Nå er det ikke lenger jobb til disse, om de enn vil jobbe. Arbeidsledigheten er skjult i NAV, så den har slett ikke sunket, som Lysbakken sier. Han sier finanskrisen er over. Hvilken krise har vi opplevd i Norge som følge av den i Europa? Krisen i Europa er vel knapt merket her i landet. Den krisen vi har her i Norge er en totalt korrupt regjering, som har kuppet makten i Norge på svindel og bedrag, der og i mange stillinger i norsk næringsliv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.