21 oktober 2012

Det totalitære samfunn. AP og venstreekstremistene i media.

Det totalitære samfunn hvor AP raljerer med befolkningen og pressen støtter opp med sine venstreekstremister av redaktører og journalister. Adresseavisen i Trondheim er en av de verste aviser i så måte. Der skyr redaktøren ingen midler for å knuse meningsmotstandere til dette flertallsdiktaturet (et eksempel ligger her). En av grunnene til at jeg mener pressestøtten bør vekk! Redaktørene dekker av politisk egeninteresse og har all rett til å bestemme hva som skal trykkes i avisene de styrer selv. Således siler de ut de ytringer de selv ikke liker og ikke ønsker at skal nå ut til folk og få oppslutning. Et annet ord for dette er "Mafia"!
Jeg anbefaler alle lesere å høre på denne talen til Hanne Nabintu Herland:


I dag er det innsamlingsaksjon til Amnesty Internasjonal. Penger som skal gå til blant annet å hjelpe politiske flyktninger rundt om i verden. Det er et paradoks at vi her i landet kjører storstilt innsamlingsaksjon, mens vi har Arvid Birkeland som sitter fast i Brasil og blir nektet noe som burde være en selvfølgelig hjelp fra den norske stat. Han flyttet til Brasil og førte over et stort pengebeløp for å starte bedrift der, etter salg av forretning i Norge. Statsadvokat Geir Kavli sa i retten at pengene var lovlig overført, men han og økokrim nektet å oversette overføringsdokumentene for myndighetene i Brasil, derfor tror myndighetene der at pengene er skaffet til veie på ulovlig vis. Arvid ble selv fengslet og lever i et helvete som følge, og kommer seg ikke ut før pengene blir gjort rede for av norske myndigheter.
Hvor har Jonas Gahr Støre vært i alle år som utenriksminister?
Hvor er regjering, og ikke minst stortingsrepresentanter, som skal påse at regjeringen handler i tråd med folkets interesser, og for å sørge for at deres rettssikkerhet blir i varetatt?
Det er mye søppel i norsk statstyrelse, helt fra politietaten opp til justisembetet, fra regjering til Storting. Det ser ut til at alle mangler kunnskap om at de er valgt inn av folket, for å stå til tjeneste for det norske folk!
Jeg gjentar meg selv og påstår det er mafia som styrer dette landet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.