20 oktober 2012

Rettstaten Norge, hvor kammeraderiet og mafiaen har tatt over.

Er du ressurssvak så kommer du ingen vei i norsk rettsystem samme hvor stort overgrep du har vært utsatt for, eller hvilken urett som er begått mot deg. Professor Knut Papendorf, fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi mener situasjonen er så alvorlig at den truer rettstaten vår og har skrevet rapporten på dette.
Jurist Herman J. Berge har avslørt at de fleste dommere innen de høyeste rettsembeter i Norge har dømt i saker, uten å ha signert verken dommerforsikringene eller stallningsbrevene, slik norsk lov har pålagt de. De dommer de har avsagt er derfor ugyldig i følge norsk lov. Disse kameratene har derfor endret loven over hodet på folk, slik at de har dømt med tilbakevirkende kraft, noe som også strider mot norsk lov. Det er mafia helt fra politietaten og opp til domstolene i Norge. Delikate saker som den kjøpte og betalte tabloidpressen med pressestøtte fra staten (les: disse kameratene) unnlater å belyse og skrive om. De er med på dette bedraget og svindelen av befolkningen. Man må inn på ulike forskningssider og private blogger for å oppdage slike avsløringer, hvor de er vel dokumenterte fra faglig hold.
"Er du kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi, har du gode muligheter for å få gjennomsslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk. Er du derimot ressurssvak, og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du betydelig svakere, i følge rapporten." -Skriver forskning.no
Vi har fri rettshjelp i Norge sies det. Hvordan kan da sakskostnader komme opp i nesten en halv million kroner? Det sier seg selv at man må være veldig ressursterk økonomisk for å føre en sak, når det koster mennesker så mye før man får saken opp til høyesterett.

Denne uken skriver Aftenbladet om hvordan dommere sjikanerte et voldtekstoffer.
"Hvis jeg hadde visst hvordan hun ville bli behandlet av rettssystemet, ville jeg aldri ha rådet henne til å anmelde voldtekten. Jeg ville heller ha bedt henne oppsøke andre steder for å bearbeide overgrepet, sier Arnhild Skretting, bistandsadvokat for kvinnen som var fornærmet i en voldtektssak i Gulating lagmannsrett denne uken." Hvordan er det mulig spør jeg! Forventer politikere å møte respekt slik de trakasserer befolkningen? Rettsinstansen skal være der for å beskytte befolkningen. Her i landet trenger vi nå en rettsinstans som beskytter oss mot myndighetene, de samme personer som i dag aktivt driver rent overgrep mot den befolkning de er valgt inn av. Maktfordelingsprinsippet er ikke lenger noe gjeldende prinsipp. Det er mafia som har tatt over statsforvaltningen. Eksemplene blir avdekket i media rundt om kring på løpende bånd hver eneste dag.

Opplysninger som politiet måtte ha på deg får flyte fritt til almen beskuelse. Hvor er rettsikkerheten til befolkningen med slik lettfeldig håndtering av sensitiv informasjon om mennesker, hvor det er begått brudd på både taushetsplikten og personvernloven?

Men lovverket kan man omgås på flere måter. Har man en posisjon i Arbeiderpartiet, så kan man tillate seg å gå bakveier og tvinge folk til å trekke tilbake anmeldelser. Martin Kolberg (AP) presset Liers ledere, da de anmeldte stedatteren hans for bedrageri av Lier kommune. Hva gir man for slike politikere som misbruker sine maktposisjoner for egen personlig vinnings skyld? Martin Kolberg truet med å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, og at hans advokater ville be om innsyn i saken, forteller Christensen til Drammens Tidende.

Jeg anbefaler samtidig lesere å søke informasjon på aviser og skrifter utenfor tabloidavisene, der man ikke får en tilfredsstillende dekning av det som skjer i landet, over hodene på befolkningen.
NORM -Norsk organisasjon for rettferdighet og menneskerettigheter.
Organisasjonen kan søkes opp på Facebook, og det blir stadig postet avsløringer om embedsfolk som ikke har sine juridiske papirer i orden i norsk rettsvesen. Mange overgrep mot befolkningen stikk i strid med norsk lovverk blir avdekket. Gruppen og organisasjonen besitter stor fagkompetanse innen jusfeltet og publiserer ofte offentlige dokumenter som gir innblikk i svindelen, maktovergrepene og bedraget som foregår.

Noen lurer kanskje på hvordan man finner ut om dommere har signert dommerforsikringene sine.
Det finner du ut her, på Domstoladministrasjonens side.

I Stavanger sliter Terje Strand mot "makten", hvor han på sin nettside skriver historien tilbake fra han var suksessfull medeier i et utested, til han mistet absolutt alt i Sandnes. Det startet med medeierne som stjal fra bedriften og brukte banker til å hvitvaske de. Bankene rettet ikke opp feilene. Han beskriver feil som er begått både i domstolene i Sandnes og stavanger og hevder det påførte han betydelige tap. Han hevder også at lokale advokater har begått grove overtramp mot ham.

Jeg vil innimellom legge til opplysninger også i min blogg om artikler jeg finner, som er skjult av tabloidpressen, som gjør informasjonen vanskelig å søke selv. Folk har krav på å vite hva som skjer i dette landet, mer enn den silede politisk styrte informasjon som tabloidpressen serverer.

Herman Berge som har jobbet mye med dommerforsikringene redegjør for forholdene i rettsnorge, hvor folk nå er fratatt de fleste rettigheter til å fremme sine saker for norske domstoler.

"Å legge mye vekt på sakkyndighet er ingen fare for rettssikkerheten. Å legge mye vekt på sakkyndighet som ikke er blitt kvalitetssikret, er en fare, sier advokatforeningens leder Erik Keiserud" i advokatforeningens årstale.
Der kan man se tilbake med rettsaken mot Anders Behring Breivik, hvor de to første rettspsykologer var helt på kollisjonskurs med øvrig kollegium blant rettpsykiaterne. Den saken viste oss alle hvor det er lagt til tilfeldigheter og ukvalifiserte aktører å avgjøre hele et menneskes fremtid med stempling.

**************************************


Er du pensjonert med minstesatser her til lands, kan du i realiteten bare glemme å få juridisk hjelp og like godt innse det først som sist, du er totalt rettsløs og fullstendig overlatt til deg selv i praksis.
Nav kan gjøre hva de vil mot sine minst ressurssterke klienter og motstandere, de har nemlig sikret seg mot å bli saksøkt og å måtte ta konsekvenser av feilbehandlinger gjort av det offentlige. I teorien kan man gjerne søke om fri rettshjelp, men i praksis vil du ikke få dette innvilget, viser en undersøkelse Standpunktet har gjennomført. Det er med andre ord bare de med mye penger som har rettssikkerhet i Norge.
- skriver Jan Inge Iversen på Standpunktet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.