07 oktober 2012

Faremo kapper hoder i Justisdepartementet

VG skriver at Faremo hadde startet med omplasseringen av departementsråder allerede på senvinteren, etter Utøyaterroren. Da skal i følge avisen, Faremo ha bedt Morten Ruud om å omplassere nestkommanderende, assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard. Ruud hadde vært departementsråd i 15 år og Østgaard var hans nestkommandere alle disse årene. Ruud skal ha ment at departementsledelsen fungerte godt og at han ikke ønsket endringen. Videre skriver avisen at Faremo kom tilbake til Ruud senere og stillet nærmest ultimatum. VG skriver ingen ting om Morten Ruud hadde kjennskap til rapporten som ble varslet statsministerens kontor av den gang stedfortredende sikkerhetsleder i Departementenes servicesenter, Jorid Bodin.
Til NRK skal Bodin ha sagt:"– Jeg dokumenterte en kultur der Fornyings- og administrasjonsdepartementet, på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte disse til resultater. Samtidig ble det brukt mye energi på å tildekke faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og for sikkerhetsledere i andre departementer."
Kjente Morten Ruud til denne rapporten, eller ble den holdt skjult for han av statsministerens kontor, slik Jorid Bodin sa til NRK? Har Ruud fått alle opplysninger han trengte for å forvalte sikkerheten godt nok? Prøver nå Faremo og dekke over Stoltenbergs unndragelse av rapporten, som en dekkoperasjon så sannheten ikke skal komme frem for befolkningen?
I følge VG hadde Faremo fått brede fullmakter til å gjøre endringer som hun fant nødvendig. Nødvendig for hvem er mitt spørsmål. 
Kjente Morten Ruud til denne rapporten, eller ble den holdt skjult for han av statsministerens kontor, slik Jorid Bodin sa til NRK? Har Ruud fått alle opplysninger han trengte for å forvalte sikkerheten godt nok? Prøver nå Faremo og dekke over Stoltenbergs unndragelse av rapporten, som en dekkoperasjon så sannheten ikke skal komme frem for befolkningen? I følge VG hadde Faremo fått brede fullmakter til å gjøre endringer som hun fant nødvendig. Nødvendig for hvem er mitt spørsmål.

NRK-nyhetene avdekket tidligere at de hadde fått kjennskap til en ny hemmelig kontrakt med leverandøren for nødnettet, som fastslo at nødnettet skal dekke langt mindre enn det som Stortinget bestilte. De avslørte da at helsearbeidere fortsatt kan være i fare for å havne utenfor dekningsområdet, selv etter at nytt felles nødnett er utbygd. I den første kontrakten skulle nær 80% av landet dekkes, mens i følge den nye hemmelige kontrakten skulle bare 70% av landet dekkes.
I Sogn og fjordane ble kra
vet senket fra 86% til kun 57%. På Sunnmøre er kravet senket fra 88% til 61 %. Man kan spørre om statsministeren anser vestlendinger og sunnmøringer som mindre verdt enn øvrig befolkning, og om han forstår det ansvar han har som statsminister. Mer konkrete tall finnes i linken til NRK over, hvor opplysningene er hentet fra.
Fikk Morten Ruud og Justis og politidepartementet kjennskap til disse opplysningene, eller holdt Jens Stoltenberg opplysningene bevisst tilbake, for å spare penger?
Lå forutsetningene til rette for at Ruud faktisk kunne ta det hele og fulle ansvar i sin stilling som leder, eller fikk han silet informasjon? Hvilken agenda har Grethe Faremo med s
ine grep?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.