20 januar 2021

Virus, ansiktsmasker og ventilasjonsanlegg som går på 50% effekt.

Coronavirus kan spre seg over to meter i løpet av sekunder i et dårlig ventilert rom, har en studie funnet ut. Det betyr at sosial distanse alene ikke beskyttet mot smitte. - skriver The Times. ("https://www.thetimes.co.uk/edition/news/maskless-chats-indoors-spread-coronavirus-more-than-coughing-rrwq0smsp" Jeg legger ved også adressen til publiseringen, da sider i linker ofte forsvinner etter en tid. Da vil lesere kunne søke seg frem om linken ikke virker.)
- Da bør man se på "det grønne skiftet". I Trondheim kommunes offentlige bygg, som skoler og kommunale etater, går ventilasjonsanlegg på 50% effekt året rundt, som er blitt den nye normalen. Det ble jeg fortalt av en av driftslederne der, som hadde tilsyn med anleggene, mens jeg var ansatt i Trondheim kommune. I flere av barneskolene så slet ansatte med pusten og oksygeninntak. Hodepine og høyt sykefravær er gjennomgående problem i Trondheim kommune. Problemet med den dårlige luften ble tatt opp mange ganger med ledelsen ved skolene, Ila skole og Ranheim nye skole. Men ingen ting ble gjort. Ledelsen i trondheimskolene sitter gjerne på kontorer og i kaffemøter det meste av arbeidsdagene og kan alltid sette opp et vindu for å dekke egne behov for frisk luft. Slik er det ikke alltid i klasserommene. Det ble også nevnt at ved å sette opp vinduer for å få luft inn, så ville ikke ventilasjonsanlegg fungere optimalt.
Er det noen i kommunal sektor som styrer disse grønne ventilasjonsanleggene, som kan tenkes å inneha såpass mye kompetanse og tanker, at anleggene blir satt i full drift på max effekt i denne virustiden? Kommunelegen bør ha såpass vett om ikke andre. Men vet denne at ventilasjonsanleggene går for halv maskin?
Utdanningsforbundet hadde en artikkel om samme tema, 03.12.20, skrevet av Marius G. Vik.
"I mange land blir god og hyppig ventilasjon anbefalt som et viktig smittevernstiltak, noe også Verdens helseorganisasjon støtter. FHI mener inneluften har begrenset betydning for smittespredning."

 - Om inneluften har begrenset betydning for smittespredning, hvorfor skal man da bruke munnbind? Her er så motsigende ord og handlinger at den høyre hånd kan umulig vite hva den venstre gjør, hva gjelder tiltak i denne "plandemien".

"Folkehelseinstituttet (FHI) er nokså forsiktige i sine anbefalinger om ventilasjon, og skriver til Utdanningsforbundet at «Man kan ikke utelukke situasjoner med smitte gjennom luft med aerosoler, men for SARS-CoV-2 er luftsmitte vurdert som mindre viktig»."

- Det man puster ut og hoster, er dråpesmitte og henger i lufta. Når man vet at covid-19 kan leve på dødt materiale i flere dager, da er det så absolutt en smitterisiko.

Verdens helseorganisasjon skriver her :

"Ventilasjon er en viktig faktor for å forhindre at viruset som forårsaker COVID-19 spres innendørs. Nedenfor er noen trinn å vurdere som kan forbedre innendørs ventilasjon. Disse trinnene bør vurderes i samråd med en profesjonell oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC).
Vurder å bruke naturlig ventilasjon, åpne vinduer hvis mulig og trygt å gjøre det.
For mekaniske systemer øker du prosentandelen uteluft ved å bruke økonomiseringsmodus for HVAC-drift og potensielt så høyt som 100%. Før du øker uteluftprosenten, må du kontrollere kompatibiliteten med HVAC-systemfunksjonene for både temperatur- og fuktighetsregulering samt kompatibilitet med hensyn til hensyn til utendørs / innendørs luftkvalitet. (...)"
Ut fra det som kommer frem av veiledende råd fra FHI og WHO, hvordan skjøtter da Trondheim kommune sin smitteforebygging, i de grønne skoler og grønne arbeidsplasser i kommunale bygg? Er det like dårlig inneluft og inneklima, som det alltid har vært, før covid-19?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.