19 juni 2013

Arbeiderpartiets vanstyre

Nå skal ikke jeg skrive om religion, men i kveld kommer jeg ikke utenom djevelen, for denne må ha tatt bolig i regjeringsbygningen og vervet mange der. For det som skjer, det er ondskap mot den norske etniske befolkningen!!
Dagen starte med nettavisene, hvor vi kunne lese at ordføreren i Oslo, Fabian Stang (H) er forferdet over hvor lite EØS-midler romfolk får, hvor han foreslår at Norge gir 1 milliard kroner utenom EØS-midlene øremerket romfolk i Romania.

Senere på dagen leser jeg i VG at rundt 50 pasienter ved Oslo Universitetssykehus har ventet i flere måneder på å få vite resultatet på kreftprøvene er god eller ondartet. Leger og pasienter fortviler. Normale mennesker har såpass empati at man kan tenke seg til hvilken psykisk belastning det er å gå slik å vente på en diagnose. Man har kanskje små barn å ta hånd om i tillegg, barn man er usikker på om man får se vokse opp, om barna blir mor eller farløs. Slike tanker blir disse pasientene å måtte slite med i mange måneder. Tanker som bryter ned både kropp og sinn, i en situasjon hvor de burde fått all tilgjengelig hjelp og støtte som er mulig å få. Det er mangel på patologer. Hvorfor er det mangel på patologer? Kreft har vært en økende sykdom i mange år, hvorfor er det ikke utdannet flere patologer, og hvorfor brukes ikke private helsetjenester i stor nok grad? Internasjonale retningslinjer har tidsfrister på senest seks til åtte uker å vente på svar av prøvene. I den lange ventetiden går pasienter i Norge glipp av cellegiftkurer som kunne vært startet tidligere, hvor noen dør som følge av for sen behandling og andre får redusert levetid som følge. Omtrent 90% av pasientene får påvist ondartet kreft. Disse burde fått undersøkelser og raskt svar på prøvene sine.
Vi bor i et av verdens rikeste land, hvor oljen pumpes opp for milliarder av kroner hver dag, og kreftpasienter som her er omtalt må vente opptil seks måneder på prøveresultatene.
De siste årene har avdelingen på sykehuset vært nedbemannet kraftig. Sykehuset har manglet en maskin for prosessering av vev, som de først nå i sommer får inn og kan ta i bruk. De har ikke hatt råd å kjøpe den før! Maskinen har vært en flaskehals som har hindret effektiv behandling. Slik sliter sykehusene og ikke minst pasientene, med lange ventelister over hele landet.

Tenk om den milliarden som Fabian Stang ser vi har, kunne vært brukt til og investert i en maskin som kreftavdelingen har hatt bruk for i mange år, tidligere! Det ville trolig vært penger til flere slike maskiner, som reddet liv til egen befolkning. Men nei, Jens Stoltenberg mener norske kreftpasienter ikke er verdt pengene. For det må jo være slik, siden det ikke er gitt penger til en slik investering i det norske folks helse og liv? Vi husker fra avisskriveriene i vinter at kreftpasienter ikke fikk de livsforlengende medisiner de trengte, for å holdes i livet en tid ekstra for de som ønsket denne livsforlengende medisinen. DET VAR FOR DYRT! Hvilken pris setter statsminister Stoltenberg på mennesker i dette landet? Alle skal yte etter evne, og få etter behov sa han i nyttårstalen. Disse menneskene har behov Stoltenberg!!
(Mer om status helsenorge under Arbeiderpartiets styring kan leses her i en tidligere blogg.)

Jeg leser videre i Oslo By at Oslo kommune i fjor brukte 3,8 millioner kroner på å rydde opp etterlatenskaper etter tiggerne i hovedstaden. Marianne Borgen (SV) mener at kommunen heller burde brukt de pengene på å bygge sanitæranlegg til romfolket.
Men kjære politikere hva med å starte med å bygge sanitær til landets egne yrkessjåfører som daglig kjører gjennom landet som mangler slike fasiliteter langs norske veier. De har kjempet for dette i mange år, men ikke blitt hørt! Disse yrkessjåførene har betalt inn skatter og avgifter i bøtter og spann til denne staten. Det er disse pengene dere tar fra de og vil bygge dass til tiggerne med! Fortjener ikke de som jobber og betaler skatt sanitæranlegg å gjøre fra seg i, og vaske seg i- der de tjener landet hver eneste dag året gjennom!?
Jeg gremmes over den idioti og svindel av befolkningen som er utført av denne regjeringen. Stortinget som sitter og tvinner tommeltotter, om de i hele tatt gjør seg umaken med å stille opp der like så!

Videre kan jeg lese om folket i Drevsjø som nå har etablert borgervern, fordi de blir rundstjålet av østeuropeiske tilreisende i bygda. Lensmannskontoret har åpent bare to dager i uken og da kun på dagtid. De er nå 24 mann som deler på jobben med å kjøre rundt på nattestid for å se etter diesel- og innbruddstyver. Så lenge regjeringen ikke sørger for politidekning som kan sørge for lov og orden, føler de seg tvunget til å opprettholde sitt eget borgervern.
I Grunnloven står det at alle har rett på utkomme av sitt arbeid, så det er vel på sin plass at disse menneskene sender regningen til denne regjeringen for den jobb de utfører, så langt gratis. Det er statens oppgave å sørge for lov og orden i dette samfunnet, det er derfor vi betaler skatter i bøtter og spann. Hva gir denne regjeringen tilbake?
I nyhetene meldes at det er sjokkfunn om politiet i ny rapport, der de mangler det meste, av både vett og forstand slik man kan lese av artikkelen i VG. Den får dere slå opp selv å lese.

Hva tenker dere toppolitikere i AP selv om jobben dere gjør som politikere?
Jeg vil anbefale samtlige av dere å trekke dere tilbake fra politikken, for dere duger simpelthen ikke! Dere mangler kunnskap om det dere forvalter. Dere har ikke kompetansen som skal til for verken å drifte landet eller rydde opp i vanstyret dere har forårsaket. Det nytter ikke å sette en snekker til oppgaven, når det er en hjerne som skal opereres. Det nytter ikke å sette en regnskapsfører til å undervise i engelsk. Det nytter ikke å sette en rørlegger til å bygge hus, i likhet med at det ikke kan settes en hjelpepleier til å være forsvarsjef. Dere har prøvd, dere har flyttet rundt på den inkompetansen dere har etterhvert som de har feilet og rotet til.

Har dere ikke nå drept nok mennesker i helsesektoren i dette landet med vanstyret deres!? Dere har rundstjålet befolkningen og gjør det hver dag. Hva får det norske folk tilbake fra denne staten? Det er knapt asfalt på veiene i landet, folk stamper i sykehuskøer over hele landet. Mangel på boliger. Befolkningen blir rundstjålet av tiggere, og det norske folks penger sendes ut av landet til korrupte regimer i så stor skala at dere har ikke oversikt over pengestrømmen ut av landet.
Må dere få den straff dere fortjener for det folkeran og den urett dere har voldt den norske befolkningen!

Var det tak i dette Stortinget så burde dere vært kastet på mistillit for lenge siden!

Oppdatert 05.09.14


Les hele saken på nrk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.