13 juni 2013

Arbeiderpartiet som forgifter befolkningen

I disse dager går debatten hett i avisene om den forgiftede oppdrettslaksen som tilbys befolkningen. Informasjonen vi får spriker, alt etter hvem som har eierinteresser i lakseoppdrettsnæringen. Fiskeriministeren  fra AP har selv eierinteresser i lakseoppdrettsnæringen og må vel så kunne sies å være inhabil til å uttale seg beroligende på folk om det som avdekkes, der det er funnet krabber fulle av kreftfremkallende tungmetaller i nærheten av oppdrettsanlegget hennes. Desto viktigere er det å belyse svineriet. Eksport av laks er en stor næring i Norge, og kommer dette ut på kontinentet så vil det medføre store økonomiske konsekvenser for laksenæringen, og staten som mister skattekroner. Fra øykommuner langs kysten så kjøres daglig skytteltrafikk av store trailere som frakter fisk ut av landet.
Marit Solberg, som er Høyres partileder Erna Solbergs søster, gjør også sin karriere i oppdrettsnæringen. Hun er sjef for verdens største fiskeoppdrettsselskap, Marine Harvest

Norge har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdiene, for å tillate 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov her i landet. (Med de interesser våre politikere med nær familie har i oppdrettsnæringen, er det verdt å være oppmerksom på de forbindelser i forhold til de politiske beslutninger som blir fattet i EU spørsmål.) Saken er vedtatt i EU og skal nå implementeres i Norge. "Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt", heter det i brevet."
Forskere har tatt prøver av laksefilét hvor det ble påvist store mengder miljøgifter som PCB, DDE og endosulfan. Det var så høyt nivå av miljøgifter at forskeren rådet gravide kvinner og små barn til å spise minst mulig oppdrettslaks. Voksne mennesker bør også være tilbakeholden med å spise oppdrettslaks sier forsker Jerome Ruzzin ved biologisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Tidligere i uka gikk en kvinnelig lege ut med samme oppfordring.
Jeg må sannelig spørre om denne regjeringa forsøker å drepe befolkningen som ledd i befolkningsreduksjon, ved å påføre folk i landet plager og sykdommer. Medisinmafiaen har jeg omtalt tidligere her i bloggen. De med eierinteresser i legemiddelgigantene tjener uhorvelig mye penger på bivirkninger og plager som følger med medisinering. For de er det stor butikk å ha en befolkning som er syk og som har mange plager. Den norske stat har aksjer for flere titalls milliarder i legemiddelindustrien, blant annet i GlaxoSmithKline sånn til orientering. Høy omsetning på legemidler og vaksiner gir penger til aksjonærene. Det kunne vært interessant og sett om noen av regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene sitter på aksjer i denne industrien.

Vi har enda et direktiv fra EU, som Arbeiderpartiregjeringen vil ha Norge til å signere. En lov som forbyr norske bønder å bruke såkorn og frø fra egne avlinger som såkorn. De skal tvinges til å kjøpe genmodifisert såkorn og frø fra Monsanto. Vi vet ikke hva dette svineriet gjør med folkehelsa på sikt. Men samlet med all gifteksponering og vaksiner i tillegg som anbefales fra Folkehelseinstituttet, som om det skulle være sukkertøy for befolkningen må man virkelig begynne å tenke, lese og vurdere hva man lar seg utsette for.
Mattilsynet vurderer forslag om å øke grenseverdiene for sprøytemidlet glyfosat i maten 100 ganger. Ny forskning viser at glyfosat kan føre til celleskader hos mennesker, kreft, fosterskader og nervesykdommer som Parkinson's.
Griser som blir fôret med genmodifiert fôr får dårligere helse. Grisene har betydelig høyere forekomst av betennelse i magesekken enn de som spiser fôr som ikke er genmodifisert. Når vi vet at grisens fordøyelsessystem er likt menneskets så er det nærliggende å tro at også mennesket vil få samme plager ved å spise genmodifisert korn og kornprodukter.

Med alle giftstoffer som vi i tillegg blir påprakket av denne statsmakten så er det all grunn til å rope STOPP! Vi risikerer ikke bare å bli syke av denne revegifta som jeg kaller det. Men Norge som nasjon mister også kontroll over egen matproduksjon som brødfør landets befolkning. Gir vi EU kontrollen over såkornet vårt så har vi mistet kontrollen over maten i landet. Denne regjeringen har i såfall med det ført norsk makt ut av landet og kan ikke benevnes som annet enn hva det er; landsforræderi! PST som jakter på landsforrædere og opponenter bør sannelig se inn i denne regjeringen, hva de holder på med disse dager.
I tillegg til dette er det nedlagt rundt 35.000 gårdsbruk i Norge de siste fem årene, under denne regjeringen. Paradoksalt er bøndenes eget parti Senterpartiet med i denne regjeringen som har stått for den raseringen av norsk landbruk.

Tilbake til oppdrettsfisken:
Det ble nettopp lagt frem en undersøkelse som viser at mangel på vitamin-D kan gi høyt blodtrykk. Lav D-vitaminstatus er vanlig i den vestlige verden der vi ikke har så mye sol, og folk må derfor få vitaminet inn via tran eller fet fisk. En undersøkelse av nordmenns kosthold i fjor viser at folk i Norge fikk i seg for lite D-vitaminer gjennom kosten og oppfordres til å øke inntaket ve å spise mer fet fisk, eller ved å ta tran og eller tilskudd av vitaminet.
Motsatt hevder forskeren ved Folkehelseinstituttet (hvor forøvrig statsminister Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberg er administrerende direktør), at kvinner  ikke bør spise oppdrettsfisk mer enn en gang i uka, til de har fått barn. Og hun advarer mot flere fiskeprodukter, men nevner ikke hvilke! (Det er kanskje for å lede fokus vekk fra verstingen; oppdrettslaksen?) Hun sier at det er et vanskelig tema og at hun er enig i at kvinner bør være forsiktig med å spise for mye fet fisk og sjømat til de har fått barna de skal ha. Hun skal være ekspert på miljøgifter.
Men hvorfor oppfordres da folk til å ta tran hver dag, mens de bare skal spise oppdrettslaks kun en dag i uka? Et fiskemåltid erstatter da en skje med tran. Ingen må fortelle meg at det ikke er for annet enn at oppdrettslaksen er full av "revegift" og Folkehelseinstituttet vet at folk får redusert helse og blir syke av det, men de økonomiske interessene blant kameratene i denne regjeringen og nettverk blir rammet om de går ut med sannheten! Her snakker man nok en gang om mafia!
"- En familie spiser ofte to laksemåltider i uken. Og blant mange unge kan det gjerne blir tre-fire måltider med sushi i uken. Er det for mye?
- Ja, så mye fet fisk ville jeg ikke anbefalt til jentene, da de sannsynligvis skal bli gravide en gang, sier Eggesbø."
Med denne gifteksponeringen i oppdrettslaks, revegift i vaksiner som masseanbefales fra Folkehelseinstituttet og genmodifisert mat fra Monsanto, så dreper denne regjeringen og EU-makten befolkningen sakte men sikkert ved å påføre befolkningen sykdommer som øker dødeligheten!
Prøv gjerne å bortforklare det som skjer! Stortinget har en stor jobb å gjøre, der de passivt i flere år har sittet og vært vitne til galskapen!!
Det ble allerede i 2006 frarådet fra eksperthold å spise oppdrettslaks mer enn to ganger i uken. Dette rådet har Folkehelseinstituttet "rotet bort". Man kan sannelig tro det er bevisst unnlatt å opplyse om, der fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (AP) har oppfordret folk til å spise mer fisk - uten å nevne grensa på to måltid oppdrettslaks per uke. Nå gjemmer hun seg for media og vil ikke snakke med pressen.

Vi har politikere i regjering og på Storting som går over lik for å befeste makten, og landsforræderiet får fortsette, mens store deler av befolkningen fremdeles ruser seg på "Se og Hør".

Les også hva miljøvernleder Kurt Oddekalv har og si om saken.

Oppdrettslaksen tilsettes farge på fôret for å få en rødere fisk. Det hevdes i artikkelen at folk vil ha dette fargestoffet på fisken. Personlig kjenner jeg ingen som har blitt forespurt om nettopp det. Visst ser den fin ut der den ligger orange/rød. Men folk vet neppe at fisken er tilsatt farge kunstig for å bli så rød. Om kundene visste det så tror jeg bestemt at folk ville valgt den blassere varianten, uten tilsatt kunstig farge.

Relaterte linker til miljøkriminaliteten:
For deg som fremdeles ikke tror på Chemtrails og Haarp, les dette fra regjeringen.
Per februar 2015 er publiseringen fjernet fra siden til regjeringen. Legger derfor inn en skjermdump av det som stod publisert i linken, under. Den senere tid har jeg brukt mye faksimiler og skjermdumper på bloggen min, nettopp for at opplysninger av slik karakter har en tendens til å forsvinne etterhvert som de blir satt fokus på av uavhengige bloggere.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.