05 september 2019

George Orwell 1984

NRK's "Folkeopplysningen". Bare navnet som er valgt på programmet...

- Det minner om hva man leser i boken Georg Orwell 1984: Der er det "Partiet" som styrer samfunnet. "Sannhetsministeriet", som spyr ut politisk korrekt informasjon, satt av Partiet, alt silt og nøye redigert. På "fjernskjermen", som er fjernsynet, er det kamera, som overvåkes av Partiet. - Så makta i Partiet kan følge med på hvilke borgere som ser på fjernskjermen når det er sending. Det er plikt å se det som sendes. I dag har vi kamera i dataskjermer, som kan kobles på overvåking og overvåke brukere og seere. I Orwells er det helikopter som går lavt ned og ser inn i folks vinduer, for å se om folk er lydige borgere under Partiets lover. I dag har vi droner som tar den delen. Fjernskjermens sendinger avbrytes stadig med to minutter med sending av "hat", for å prente det inn i folks sinn. Partiets vedtatte eneste og riktige tanker hamres inn ved gjentakende massesuggesjon. Vi ser det samme på fjernsynet i dag. (Nåde deg om du ikke messer opp og stiller deg positiv til masseinnvandring og båtflyktninger og tilslutter deg NRK og medienes (Partiet) bestemmelser for hva som er korrekt å tenke, mene og føle. I Orwells 1984 så står det at den store happeningen i hverdagene til folk er når det er fysisk henging av mennesker. Mennesker finner det underholdende å se mennesker sprelle med bena når de blir hengt, og at tungen blir stikkende ut stiv og blå. Det kan minne om hvordan NRK og mediene i dagens samfunn, driver karakterslakting av mennesker som opponerer mot den "venstre-vedtatte" riktige holdning til innvandring og politikken som føres. Mens mennesker forlyster seg over de mennesker som blir karakterslaktet og leter med lys og lykter for å finne mer ved å kaste på medienes bål under ofrene, mens man visuelt nær kan se fråden stå rundt munnen på de ivrigste, av "partiets gode tilsluttere". Barn som ikke får være med å se på henging av mennesker raser mot foreldrene, for den forlystelsen aksepterer de ikke å gå glipp av. Barn angir sine foreldre, og barna plasseres i offentlige institusjoner. (Det minner om nåtidens samfunn hvor det henger oppslag i skoler og barnehager, som oppfordrer barn til å ringe Barnevernet, og det er noe som er vanskelig hjemme.) Tankepolitiet, som leser folks blikk, og jakter de, om de ikke får den riktige øyekommunikasjonen.
Mennesker som er ansatt i Sannhetsministeriet, som omskriver det som skjer så det i historien blir lagret som en annen versjon, som passer inn i Partiets agenda. Mennesker som opponerer, fjernes fra jordens overflate kalles "fordampet" og har aldri eksistert. (Hva står i det skrevne historiske referatet over det som skjedde på Utøya, som er lagret i Riksarkivet i 60 år? Det som ligger ute på nett vil være fjernet, og etterkommere får servert en historie som kanskje ingen kan ettergå, og sjekke om er sann.Ta vare på avisutklipp, og skriv ut linker. Vil blekket være synlig i så mange år?)
Partiets tre slagord som er:
"Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke."
- der politikerne av Partiet bombet Libya uten legitimitet. "De gode bombene ", som dokumentaren til Brennpunkt heter, "fredsbombene". Alle skal registreres og inn i offentlige systemer. - Nekter man å føye seg går man gjennom livet som gjeldsslaver. Utestengt fra arbeidsmarkedet og svartelistet. Stiller man ikke spørsmål av kritisk art, så lykkes man. Jo mer naiv og uvitende, større karriere kan man få i det offentlige (Partiet). - Man ser det i kommunal drift. Ingen ledere er å oppdrive noen gang når man trenger kontakt, for å holde maskineriet i gang. Enten er de på seminar, syke, eller i møter. Der hakker det offentlige videre, tregt som fy, og kostnadsdrivende for skattebetalerne. Men hva spiller det for rolle? Det er Partiet. Det er sånn, de har bestemt at det skal være sånn.
Boken Georg Orwell 1984, anbefaler jeg alle som ikke har lest den. Det er bent frem skremmende hvor mange paralleller man kan trekke til samfunnstyringen med dens utvikling som skjer i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.